DESIGN

Minkälainen on hyvä koulusuunnitteluprosessi ja minkälaisia eri asioita tulee oppimaisemasuunnittelussa ottaa huomioon? Täälätä löydät myös aihepiirin kirjallisuutta, linkkejä, testejä ja oivalluksia.

SUUNNITTELUOPASTESTIPENKISSÄLINKITKirjallisuus

Oivalluksia ja näkökulmia

Meriläinen Merja ja Piispanen Maarika

OPPIMISEN KONTEKSTIT JA PEDAGOGIIKKA OPPIMISEN MAHDOLLISTAJINA

Pauli Pallaskorpi

HYVÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ ON OPPIMISEN TÄRKEIMPIÄ EDELLYTYKSIÄ

Kirsti Lonka

LUOKKAHUONE YLÖSALAISIN?

Seppo Markku ja Anneli Hellsten

Tulevaisuuden koulu nyt, tila opettaa

Mikko Helasvuo

Ovien lukitseminen helppo tapa lisätä koulujen turvallisuutta

Kaisa Nuikkinen

Terveellinen ja turvallinen koulu

Heikki Happonen

Suomalaisen koulurakennuksen historia

Satu Aksovaara

Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö

Juhani Heikka FM

Oppiva koulurakennus - käyttäjäkokemuksesta oppia koulurakentamiseen

Jukka Sulonen

KIVA - PAIKKA KOULUSSA

Pasi Kurttila ja Markku Lang

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KOKONAISUUS - OPPIMAISEMA

Pasi Kurttila ja Markku Lang

Homekoulu - uudistumisen mahdollisuus

Mari Ahmajärvi ja Anniina Kyllönen

”MEILLÄ SAA LUNTATA” - Muutos perinteisestä luokkahuoneesta kohti oppimisen olohuonetta

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •