Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


AKTIIVINEN OPPIJA TEKNISTYVÄN YHTEISKUNNAN TOIMIJANA - Vuosaaren peruskoulun projektiesittely

(Publicerat 19.02 2016 klo 15:47)

AKTIIVINEN OPPIJA TEKNISTYVÄN YHTEISKUNNAN TOIMIJANA


1 Mikä on ollut koulukohtainen tavoitteenne? 
Tilamuutoksena tavoittelemme mediastudiota mm. koulullamme syksyllä 2016 aloittavan medialinja tarpeisiin. Uusi oppimistila koostuu kahdesta vierkkäisestä luokkatilasta: kirjastosta ja pienemmästä tietokoneluokasta. Äänitys-, haastattelu-, sisällöntuotto- sekä videokuvaus ja editointimahdollisuuksin varustettu monimuototila palvelee koulun erityisosaajien lisäksi myös muita oppilaita ja ennen kaikkea tarjoaa vertaisopetukseen uusia mahdollisuuksia, kun oppilaita koulutetaan toistensa tueksi. 

  
 
Uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöoppimisen ja ainerajoja rikkovan opetuksen esimerkiksi suunnittelemme taito- ja taide sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden yhteistyötä, joilla opetuksen mielekkyyden tasoa saadaan nostettua tuomalla teoreettiset opetussisällöt lähemmäs oppilaan arkea konkretian kautta. Tästä esimerkkinä sensoritekniset sovellutukset, joilla mitataan vaikkapa urheilusuoritusten vaikutusta ihmiskehoon. Oman osansa resursseista kohdistamme ohjelmoinnin ja robotiikan opetukseen. Tämä lohko hakee vielä muotoaan, sillä aktiiviset kehittäjäopettajat ovat olleet varsin työllistettyjä perustyönsä kanssa, mutta kevätaurinko tuonee heillekin uutta virtaa kehitystyöhön. 
(Kuvassa oppilas (Joona) lukee uutisia.)

2 Miten tavoite on toteutunut? Ja mitä vielä tavoitellaan? 
Fyysinen tilamuutos jäi syksyllä koulumme 50-vuotisjuhlan vuoksi jalkoihin, mutta didaktinen muutos on hyvässä myötätuulessa: mobiilit oppimisvälineet ja käytön monipuolisuus eri aineissa on tuonut uskoa kehittäjäopettajallekin, vaikka hiusten harventuminen muuhun viittaakin. Uuden tilan rakentumisen edellytykset ovat olemassa ja tarjouspyyntöjä kalusteratkaisuista on tälläkin hetkellä monessa yrityksessä käsiteltävinä. Mediastudion GreenScreen-seinä ostetaan mitä todennäköisimmin kohta Rajala Pro Shop:ista. Sävytettyjä kankaita löytyy kyllä suuremmassakin koossa ja nyt selvityksen alla on vielä parhaiten koulullemme soveltuvien valaisimien hankinta. Onnistuneille GreenScreen- otoksille kun tärkeintä on ehdottoman varjoton kuva. Olemassa olevista kalusteista ja laitteista on koottu sarja, joilla saamme kalustettua lähes koko tilan ja muutamia lisäkalusteita on jo hankittu, kuten iPad-esittelytelineitä ja kannettavien tietokoneiden yhteispiste, ns. "leirinuotio". Fyysinen tilaratkaisu löytänee lopullisen muotonsa kevään 2016 aikana, sillä tarkoituksenamme on kuunnella pitkälti oppilaiden mielipiteitä tämän uuden oppimistilamme luomisessa. 

Laitteistokouluttajiksi iPad:ien tehokäyttöön olemme tilanneet Edulution-yrityksen Jukka Kilpiän, joka tulee kouluttamaan maalis-huhtikuussa koulumme opettajia, sekä mukaan pyydettyjä lähikoulujen aktiivisia iPad- osaajia. Oman opettajakuntamme jäsenet ovat jo varsin edistyneitä ja siksi valitsimme kollegakouluttajia tehokkaamman henkilön syventämään tietoa iOS-käyttöjärjestelmästä ja sen sovelluksista. Odotamme kieli pitkällä, josko Applen Classroom-ominaisuuden mahdollistava 9.3. käyttöjärjestelmäpäivitys julkaistaisiin ennen koulutuspäiviämme, jolloin saisimme koulutusta tähän osa-alueeseen heti tuoreeltaan. 
(Kuvassa haastatellaan poliisia.)

Kehittäjäopettajat ovat kouluttautuneet ja tutustuneet kaupalliseen opetusvälinetarjontaan parhaansa mukaan. Kehittäjäopettaja Jesse Jarva on punonut verkostoaan katseilta piilossa ja ollut aktiivisessa yhteistyössä muutaman etelä-Suomen kunnan informaatioteknologian osaajien kanssa etsien uusia näkökulmia ja opetusratkaisuja, joiden integroiminen Helsingin peruskouluihin toisi lisäarvoa opetukseen. Yhteistyöhön on etsitty sopivia askelmerkkejä myös Helsingin Yliopiston opettajankoulutuksen taholta, josta olemme saaneet alustavan lupauksen opiskelijoiden osallistumisesta ohjelmoitavan elektroniikan ja sensoritekniikan käytön ideointiin peruskoulun käsityötunneilla. 

Valitettavan paljon aikaa ja vaivaa on kulunut uusien iPad:ien ja Chromebookkien käyttöönotossa, sekä jatkuvasti hidastelevan - jopa pysähtyvän - langattoman verkon kanssa taistellessa. Olemme saaneet Tietohallinnon kyllä myöntämään, ettei kaikki toimi kuin pitäisi uusista laitteista ja runkolinjastosta huolimatta, mutta käytännön korjaustyöt vain antavat odottaa itseään. Useasti on luvattu tulla koululle silloin ja silloin, mutta aina tulee peruutusviesti viime hetkillä, eikä esimerkiksi Opetuksen Wlan-verkkoa voi käyttää juuri ollenkaan. Tämä vian korjaaminen on ehdoton edellytys kaikelle mobiilille opetustyöllemme tällä hetkellä. 
  
3 Millaisia välineitä ja kalustusta olette hankkineet tavoitteenne toteuttamiseksi? 
Uusia välineitä on jo hankittu, jotka ovat olleet ahkerassa testikäytössä marraskuusta 2015. Ipad lisävarusteita ostettiin Ylen uutisluokkatoimituksen ja koulun lehden toimituksen oppilaita varten. Jo aiemmin koululle hankitut iPad Air:it on nyt varustettu ulkoisin mikrofonein ja pädien kanssa on mahdollista käyttää langatonta äänensiirtoa ja toistaa nauhoitteita langattoman äänentoiston ja vahvistuksen kautta. Kuvaamataidon opetukseen on ostettu piirtopöytiä, joiden avulla on opetettu animaatiotekniikkaa. Koulun oppilaista muutama on ollut tällä saralla erittäin aktiivinen ja innostanut myös muita oppilaita mukaan. (kts. esim. Tommi Lavin sivut: https://www.patreon.com/tooncomstudios?ty=h) (Kuvassa uutisluokka toimessaan.)

Musiikkilinjan ja ilmaisutaidon esitysten tarpeisiin ostettiin koekappaleiksi muutama iPad:in lisälaite, kuten mediamikseri ja langaton äänensiirtojärjestelmä. Koulun monipuolisen tietoteknisen kalustuksen tueksi on ostettu AppStore-ostokortteja, jotta iPad:in tukiasemina toimivien iMac-pöytätietokoneiden ohjelmisto saadaan vastaamaan kokeneemmankin oppilaan vaatimuksia. Harkinnassa näihin koneisiin on mm. Final Cut Pro-ohjelmisto videoeditointiin, jolla käsitellään iMoviella kuvattujen videoiden lisäksi myös Go Pro 4 Hero- toimintakameroiden kuvaa maalta, mereltä ja ilmasta. 

Robotiikan ja automaation ostokset ovat vielä harkinnassa, sillä kotimaisten toimittajien toimitusvaikeudet ja nihkeys toimittaa kouluille pieniä määriä testikappaleita, on osoittautunut yllättäväksi esteeksi. Arduino-pohjaisten alustojen, antureiden ja lisälaitteiden osto on jäänyt kehittäjäopettajan Visa-kortin varaan, mutta vielä kärsivällisyys palkitaan ja koulun hankebudjetista saadaan ostettua sopivan toimittajan löydyttyä tarvittavia opetuskokonaisuuksia tähänkin kehityssegmentiin. Onneksi saimme testikäyttöön alaluokkiemme tarpeisiin BeeBot-robotteja ja muutaman kuukauden kuluessa Lego EV-3 robottejakin, jotta ainakin nuorempien oppilaiden osallistuminen ohjelmoitavaan robotiikkaan on taattu. Varmasti myös Zora-robotin vierailu koulullamme tulee olemaan oppilaita kiinnostava tapahtuma. 
(Kuvassa Arduino-setti.)

 

  
4 Millaisia tavoitteen toteutumisesta johtuvia levittämisajatuksia teillä on virinnyt jo tässä vaiheessa? 
Olemme mukana Educa-messuilla 29. ja 30. tammikuuta 2016 esittelemässä koulumme oppilaiden kanssa toimintaamme. Oppilaat osallistuvat tapahtumaan erittäin mielellään ohjaajansa Arto Alhon avustuksella ja toimivat rohkaisevina esimerkkeinä messuvieraille siitä, kuinka hyvinkin nuoret oppilaat voivat omalla työllään ja oikeilla välineillä saada tuotettua erittäin hyvää journalistista materiaalia ja jopa viihdyttävää uutisointia. Pääpaino on kuitenkin vertaisopetuksessa: oppilaat tuottavat uutisia ja juttuja oppilaille, jolloin lukijan on helppo eläytyä lukemaansa tai näkemäänsä. Lisäksi sosiaalisen median kanavat ovat ahkerassa tiedotuskäytössä: niin koulumme kotisivut, kuin koulumme digilehti Tapaus, ovat alueellamme hyvin luettuja julkaisuja. Robotiikan opetuskäytänteitä varten kehittäjäopettaja on perustanut Facebook:iin ryhmän "Arduino peruskoulussa", johon on liittynyt useita kymmeniä aihealueesta kiinnostuneita opettajia ympäri Suomen. 
Projektin kehittäjäopettajille olemme suunnitelleet "lelupäivää", eli yhteistä tapaamista vaikkapa entisen Mediakeskuksen tiloissa, jonne kukin koulu voisi tuoda hankerahoilla ostamiaan laitteita ja kertoa samalla niiden käyttökokemuksista opetuskäytössä. Näin säästäisimme merkittävästi resursseja ja helpottaisimme ostosten tekemistä, kun välineisiin ja käyttökohteisiin saisi tutustua rauhassa vertaisopettajien tuella. 

Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •