Logga in Minns inte lösenordet?

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Plats och utbildningsdagarTid och plats Konferens 14-15 oktober 2014 Scandic Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm 08-517 343 00
14.10.2014 00:00 - 16.10.2014 00:00Beskrivning
Framtidens skol- och förskolemiljö 2014
14

Skolmiljö och skollokalsfrågorna är högt prioriterat bland Sveriges kommuner för att utveckla långsiktigt hållbara skollokaler och skapa den moderna och attraktiva skolan för framtiden. För att lyckas jobbar alltfler i samverkan för att ta ett samlat grepp kring skolans verksamhet, den fysiska miljön och skolans roll i samhället.

Du som arbetar med planering och utveckling av skolans lokaler har en viktig roll för att säkerställa att arbetet går i linje med de ekonomiska förutsättningarna och blir så bra som möjligt för verksamheten. Därför arrangerar Ability Partner konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljö” som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk lokalresursförsörjning, lokalplanering och utformning av framtiden lärmiljöer!

Ta chansen att nätverka och lyssna till högintressanta praktikfall och anföranden!
Ur innehållet

Att framgångsrikt planera för framtidens skola genom att ta ett samlat grepp kring skolans verksamhet, den fysiska miljön och skolans roll i samhället
Strategisk lokalresursförsörjning som process – så skapar du en effektiv beslutsgång kring din kommuns planering av skollokaler för bättre resultat
Planering och utformning – så skapar du framtidens lärmiljöer och samtidigt bygger in en flexibilitet för skiftningar i elevantal och arbetssätt i skolan
Metoder och arbetssätt för att möta framtida behov av skol- och förskoleplatser utan att tumma på kvaliteten i skolans verksamhet och miljö
Kvalitet, ekonomi och form – hur du genom en tydlig process för dialog och samverkan får ut maximalt av om- eller nybyggnationen
Hur hitta möjligheter i det befintliga beståndet? Hör om kreativa lösningar för förnyelse av skolans inne- och utemiljöer

Information om utbildningsorganisatörAbility Partner är ett svenskt företag som förbättrar individers, organisationers och företags förmåga att hantera förändring, växa och prestera goda resultat. Detta gör vi genom att anordna utbildningar, konferenser, events och nätverk samt genom konsultativa tjänster inom talarförmedling, företagsintern utbildning och eventproduktion. Läs mer om hur vi kan hjälpa din organisation i flikarna nedan.
Organisationskommitté / ansvariga personer
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •