Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt uutta pedagogiikkaa tukeviksi

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


Varhaiskasvattajat oppimisympäristöä uudistamassa

(Kirjoitettu 04.01 2019 klo 12:40)

Kerttulin päivähoitoyksikkö on yksi ”Digiä, liikettä ja ilmiöitä” -projektissa mukana olevista päiväkodeista. Päivähoitoyksikössämme on yhteensä kymmenen ryhmää alle 3-vuotiaista esiopetusikäisiin lapsiin saakka. Päiväkotirakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2013, mutta uusista tiloistaan huolimatta varhaiskasvattajat, lapset ja huoltajat näkevät oppimisympäristössä kehittämistarpeita.

Haluamme kehittää yksikkömme oppimisympäristöä, jotta…

  • se tukisi lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaisi lasta tutkimiseen aikaisempaa paremmin. Haluamme lisätä oppimismahdollisuuksia luonnontieteiden (varhainen tiedekasvatus) ja matematiikan osa-alueilla.
  • se tukisi lasten fyysistä aktiivisuutta tilaratkaisuillaan ja välineillään.
  • osaisimme hyödyntää jo käytössä olevia tvt-laitteita opetuksessa ja käyttää digitaalisuutta liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden tukena.
  • siitä tulisi enemmän lasten näköinen. Haluamme, että lasten ideat, leikit ja työt näkyvät oppimisympäristössä. Tavoitteenamme on, että tilat, välineet ja niiden saatavuus palvelisivat lapsen omaa aktiivisuutta.
  • pystyisimme hyödyntämään leikkiä monipuolisemmin toiminnallisena ja lapselle luontaisena tapana oppia.

 

Kehittämispäivässä jakauduimme kiinnostuksen kohteidemme mukaan ryhmiin, ja ryhmät ryhtyivät kehittämään kukin omaa osa-aluettaan: varhaista tiedekasvatusta, liikuntaa, toiminnallista matematiikkaa ja muuta toiminnallista oppimista, leikkiympäristöä sekä tvt-laitteiden ja digitaalisuuden hyödyntämistä. Materiaalina ryhmät hyödynsivät varhaiskasvattajien, lasten ja huoltajien ajatuksia sekä kuvia.

 

Tammikuussa 2019 jatkamme yksityiskohtaisempien kehittämissuunnitelmien tekemistä seuraavien kohteiden osalta:

  • Liikunta ja toiminnallisuus: tyhjien sisätilojen hyödyntäminen, tilojen muunneltavuus, ryhmätiloihin monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet, piha-alue, ulkoliikuntavälineistö.
  • Varhainen tiedekasvatus ja toiminnallinen matematiikka: koulutusta, välineitä, oppaita, materiaalin hankkimista, valmistusta ja jakamista, fyysisen oppimisympäristön muokkaamista siten, että em. näkyvät siinä.
  • Leikkiympäristö: tukisi tilaratkaisuiltaan ja välineiltään eri-ikäisten lasten leikin kehitystä ja tarpeita, olisi muunneltavissa esim. lasten sen hetkisen kiinnostuksen ja ryhmän projektien mukaan, tukisi sukupuolisensitiivisyyttä ja mahdollistaisi erityyppiset leikit.
  • Tvt/digitaalisuus: koulutusta laitteiden käyttämiseen ja soveltamiseen, tietoa sovelluksista, hankintoja ja ideoita digitaalisuuden hyödyntämiseen siten, että se tukisi mm. em. osa-alueita.

Riikka Vuorinen


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •