Äänisuihkut alakoulussa oppimisen rikastajana - Alakoulun oppimisympäristö ja toimintakulttuuri joustavaksi ja ajanmukaiseksi

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Tiipiissä opiskelemassa englantia

(Publicerat 21.04 2016 klo 12:38)

Jynkän koululle hankittiin äänimaailmaa pehmentämään pehmeitä huopasermejä, joista mm. englannin luokkaan rakennettiin ns. tiipii (kts. kuva). Tiipiin sisälle mahtuu kerralla 4-5 oppilasta ja siellä oppilaat saavat rauhassa kuunnella äänisuihkusta tulevaa ääntä ja toimia etukäteen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Tiipii

Olin mukana englannin oppitunnilla, jossa kolmosluokkalaiset harjoittelivat viikonpäiviä ja on-prepostion käyttöä viikonpäivien yhteydessä sekä harrastuksiin liittyviä sanoja. Tiipiissä puolikas puolikkaasta ryhmästä ensin lauloi viikonpäivä-laulua ja sitten kuunteli oppikirja edessään aiheeseen liittyviä tekstejä. Lopuksi opettaja tuli tiipiin reunalle ja pyysi oppilaita vastaamaan englanniksi viikonpäiviin liittyviin kysymyksiin, oppikirjatekstien pohjalta. Osan oppilaista työskennellessä tiiipiissä äänisuihkun alla, toiset tekivät muita harjoitteita. Opetustilanne eteni mukavasti jaksotettuna erilaisiin toimintoihin ja oppilaat siirtyivät rauhallisesti tiipiin ja oman pulpettinsa välillä. Oppilaiden mielipide äänisuihkusta oli "very nice" :)

Tiipii-tyoskentelya

Täydellä opetusryhmällä ajankäytön jaksottaminen olisi ollut vaativaa ja luultavasti melutaso olisi haitannut tiipiin ja äänisuihkun täysipainoista käyttöä. Näin pienellä ryhmällä (9 oppilasta) kaikki sujui hyvin!

Oppilaita tiipiissä

 


Anu Wulff


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •