En välmående lärmiljö

Luotu: 26.01.2015

välbefinnande

 

Vad är en välmående lärmiljö?

Denna fråga har många dimensioner. Vi talar om en välmående skola, att eleverna ska trivas och må bra. Men hur uppnår vi dessa mål? Vi behöver se lärmiljön ur olika perspektiv för att skapa en miljö där både elever och lärare ska må bra och utvecklas.

 

Den fysiska miljön

Man har kanske nu först börjat satsa hårt på den fysiska miljön, inte bara på hur det ser ut i skolan, utan vilka möbler man vill ha - ska man alls ha pulpeter eller kateder. I och med den nya läroplanen och en förändring i hur vi ser på undervisning har det plötsligt blivit tillåtet att tänka om och utmana den fysiska miljön.

 

Den psykiska miljön

Elevers välmående har länge varit en central del av skolan och elevvården. Vad kan man göra i skolan för att stärka välmåendet och skapa ramar för en sund mental hälsa? På en arbetsplats kunde man kanske tala o arbetsklimat. Arbetsklimatet är lika viktigt i en skola. Den fysiska och sociala miljön är direkt kopplade till den psykiska miljön.

 

Den sociala miljön

Hur umgås elever med varandra och vilka ramar för detta har vi i vår skola? Vilka är de sätt som lärarna kan stöda den sociala miljön? En social miljö är ett ställe som tillåter att man umgås sinsemellan. Hur är vår fysiska skolmiljö uppbyggd? Finns det utrymme att umgås? Den sociala miljön är starkt ihopkopplad till den fysiska och psykiska miljön. Behandlar vi varandra respektfullt och accepterar vi varandra som vi är? Har vi en fysisk miljö som är inbjudande eller avstötande? Allt detta påverkar välmåendet i vår skola.

Annika Linder Airava

 


Projektikorttiin

Perustaja: bjarne mollgren

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
Elevers syn på bra lärmiljöer10.11 2015
klo 13:46
0
Rummet börjar bli färdigt06.10 2015
klo 11:13
0
Hälsokunskapsrummet tar form09.06 2015
klo 19:35
0
Hälsokunskapsrummet tar form09.06 2015
klo 19:35
0
Rum i rummet06.04 2015
klo 10:12
0
Den öppna och estetiska lärmiljön06.04 2015
klo 09:44
0