Toiminnallinen varhaiskasvatus

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Innovatiivinen oppimisympäristö

(Publicerat 10.10 2018 klo 10:57)

Millainen on innovatiivinen oppimisympäristö? Mitä tarkoittaa innovatiinen? Mitä on oppimisympäristö? Näitä asioita tulee miettiä ja selventää ennenkuin voi alkaa luoda ja kehittää innovatiivista oppimisympäristöä :)

Hankkeessamme innovatiivinen on mielletty tilaksi, jossa asioita tarkastellaan uudesta tulokulmasta. Kaikkia ratkaisuja ei tarvitse keksiä itse. Paljon hyvää on jo keksitty ja luotu, niitä on lupa käyttää jos ne palvelevat omaa käyttötarkoitusta. Innovatiivisyys on myös sitä, että jo käytössä olevaa osataan tarkastella kriittisesti ja miettiä palvelisiko se tarpeitamme toisessa muodossa paremmin.

Innovatiivisyys syntyy yhteistyössä, tarvitaan me-henkeä ja luottamusta heittäytyä luovaan tilaan. Kaikkien ideoille ja ajatuksille ollaan avoimia. Ideointi lähtee "hulluttelusta", kaikkivoipaisuudesta. Syntyneiden ideoiden pohjalta lähdetään kokeilemaan, luomaan ja rakentamaan juuri meille sopivaa. Välillä epäonnistutaan ja se on oikein sallittua. Välillä onnistutaan niin hienosti, että sitä voi olla vaikea uskoa. Innovatiivisuus sisältää tunteita ja tekoja laidasta laitaan, tärkeää on turvallinen ilmapiiri.

Oppimisympäristö on kokonaisuus. Se on fyysistä, se on sosiaalista, se on henkistä, se on varhaiskasvattajientoimintaa ja se on ilmapiiriä.  Oppimisympäristö on mukautuvaa ja muuttuvaa. Se on yleistä tukea. Se auttaa rauhoittumaanja liikkumaan. Oppimisympäristö houkuttelee kokeilemaan ja oppimaan. Olemme sen mieltäneet niin, että se on vähän niinkuin kaikkea :)

Innovatiivista oppimisympäristöä luodessa liikkeelle lähdettiin ideoinnista ja tarpeista muutokselle. Miellekarttaan saimme paljon erilaisia näkökulmia, jotka toimivat suunnittelun pohjalla, tehtyjen havaintoje ja kokemuspohjan rinnalla.

Äänimaailman kehittäminen koettiin tärkeäksi, useita vaihtoehtoja on jo menossa testaukseen. Tiloista halutaan muunneltavia, joka tullaan huomoimaan kalustevalinnoissa. Ajanmukaisuus huomioidaan laitteissa, robotiikassa ym. mahdollisuuksien mukaan. Lasten osallisuus on tärkeää, kehitteillä on menetelmä/menetelmiä joilla tätä voitaisiin mahdollistaa entistä paremmin. Esteettisyys on tärkeää, valmis oppimisympäristö luo edellytykset toimintakulttuurin kehittymiselle. Toimintakulttuurin muutokset ovat tärkeitä asioita oppimisympäristön kehitykselle, olemme lähteneet etsimään ratkaisuja, joilla voisimme vaikuttaa myönteisesti toimintakulttuurin ja oppimisympäristöön. Tärkeänä on kokonaisuus, pienet teot ovat tässä kehittämisessä yhtä tärkeitä kuin kokonaisuuden hallinta. Uudet laitteet ja kalusteet eivät muuta toimintaa innovatiiviseksi mikäli toimintakulttuuri ei muutu mukana.

 

”Luovuus on sitä että synnyttää jotain mitä ei aiemmin ole
ollut. Siksi luovuus liikkuu aina lähellä haavoittuvuutta ja rohkeutta”
– Tommy Hellsten

 

 

 

 

 

 


Kaisa Perhovaara


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •