Logga in Minns inte lösenordet?

OBS! Projekt grund information är inte tillgänglig på svenska. Information skall presenteras på andra språk.

Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista Rauman varhaiskasvatuksessa

Kysymyksessä on leikilliseen oppimiseen ja vahvaan, yhdenmukaiseen johtajuuteen tähtäävä hanke, jossa vakiinnutetaan sitä arvokasta työtä. jota tehtiin aiemmassa Leikin voima-hankkeessa. Hankkeen aikana tarkastellaan olemassa olevia oppimisympäristöjä kriittisesti ja lähdetään muokkaamaan niitä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden suuntaan. Hankkeeseen liittyy myös hienovarainen tietotekniikan käyttöönotto. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja johtajia koulutetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintakulttuuriin.

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta ja etenemisestä. Ensimmäisenä tehtävänä on kartoittaa eri yksiköiden oppimisympäristöjen lähtötilannetta ja kehittämistarpeita. Kysely suunnataan niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen sekä myös varhaiskasvatusyksikköjen henkilökunnalle.


 
Medlemmar
Jaana Ahvenjärvi
Filer i projektet
Rubrik Beskrivning Typ Utläggningsdatum Utläggare
Ohjausryhmän muistio 1.10.2018
fil 23.11.2018 11:58 Jaana Ahvenjärvi
Ohjausryhmän muistio 22.11.2019

Ohjausryhmän muistio 22.11.2018

fil 23.01.2019 19:56 Jaana Ahvenjärvi
Fyysisen oppimisympäristön arviointi syksy 2018
fil 23.01.2019 20:00 Jaana Ahvenjärvi
Ohjausryhmän muistio
fil 02.03.2019 10:22 Jaana Ahvenjärvi
Lasten mielestä mukavia leikki- ja oppimisympäristöjä
bild 08.03.2019 14:39 Jaana Ahvenjärvi
Mieleisiä oppimiskokemuksia ulkona
bild 08.03.2019 15:16 Jaana Ahvenjärvi
Täällä leikit "maistuvat".
bild 08.03.2019 15:05 Jaana Ahvenjärvi
Lasten mielestä mukavia leikki- ja oppimisympäristöjä
Mieleisiä oppimiskokemuksia ulkona
Täällä leikit

 

 
Kommun/utbildningsorganisatör
Rauma
Skola
Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt (17 kpl)
Kontakt person
Jaana Ahvenjärvi
Abstract
Kysymyksessä on leikilliseen oppimiseen ja vahvaan, yhdenmukaiseen johtajuuteen tähtäävä hanke, joka nivoutuu tiiviisti yhteen uuden varhaiskasvatussuunnitelman kanssa ja toimii tärkeänä osana varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamista. Hanke tuo tarvittavaa lisäresurssia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen luomiseen ja tämän hetkisten oppimisympäristöjen nykyaikaistamiseen. Oppimisympäristöjä muokataan niissä yksiköissä, joissa tarve todetaan suurimmaksi. Hankkeen avulla emme hae ratkaisuja vain fyysisiin oppimisympäristöihin vaan sen ohella panostamme myös varhaiskasvatuksen arvojen ja laaja-alaisen oppimiskäsityksen toteutumiseen yksiköissä. Tällöin keskeisenä tekijänä on pedagoginen johtaminen.
Objektiv
1. Fyysisen oppimisympäristön päivittäminen alkukartoituksen perusteella valituissa varhaiskasvatuksen yksiköissä tähän päivään ja oppimisympäristöjen tasalaatuisuuden vahvistaminen.
2. Toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia ja tukemaan käynnissä olevaa palvelurakenneuudistusta.
3. Leikin voima-hankkeen jatkumon turvaaminen. Em. hanke päättyi huhtikuussa 2018. Hankkeen avulla saatiin nostettua leikin asemaa varhaiskasvatuksessa, tarkasteltiin aikuisen erilaisia rooleja suhteessa leikkiin ja luotiin pohjaa vahvemmalle pedagogiselle johtajuudelle. Tavoitteena on luoda pedagogiseen johtamiseen raumalainen toimintamalli.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •