Monitoimijatalot-hanke

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


OpinA3: Nukarin koulun terassi

(Publicerat 13.01 2016 klo 17:25)

OpinA3: ”Sisäpihojen, terassien ja patioiden rakentaminen: Tila varustellaan opetus- ja opiskelukäyttöön, mutta myös oppilaiden ja henkilökunnan vapaaseen oleskeluun sekä itseopiskelun ympäristöksi.” (Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut, avustushakemus 25.8.2014: OPIN AGORA (OpinA1-A5)) 

Nukarin koulu, on noin sadan oppilaan alakoulu, käsittäen luokka-asteet 1.-6. Koulun piha-alueelle suunnitellaan ja rakennetaan katettu (mahdollisesti lasitettu) terassi sekä istutusalue opetusryhmien työskentelyä, opetustapahtumien välissä tapahtuvien aktiviteettien tueksi sekä kerhotoimintaa varten. Muutostyön tavoitteena on luoda tukitila, jota voidaan käyttää mm. eriyttämisessä, toiminnallisessa opetuksessa sekä tukipisteenä ulkona luonnossa tapahtuvalle opetukselle ja välituntitoiminnalle niin esi- kuin perusopetuksen puitteissa. 

                   

Keväällä 2015 alkaneen rajausvaiheen aikana kävi ilmi, että Nukarin koululle kaavaillun katetun terassin toteuttaminen tulee perustamisolosuhteiden vuoksi liian kalliiksi hankkeen puitteissa toteuttaa. Näin ollen Nukarin osahanke päätettiin toteuttaa rajatusti, kalustamalla olemassa olevia ulkotiloja opetuskäyttöön.

 


Kristiina Pirnes


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •