Logga in Minns inte lösenordet?

OBS! Projekt grund information är inte tillgänglig på svenska. Information skall presenteras på andra språk.

Pattasten koulun oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Hankkeen päätavoitteena on Pattasten koulun inkluusioluokan 3-4 ja erityisluokan 5-6 oppimisympäristön (toiminnan, tilojen ja varusteiden) kehittämistä niin, että erilaisten oppijoiden mahdollisuudet oppia ja saada tukea toteutuvat määrällisesti ja laadullisesti, sekä oppilaiden koulumotivaation ja -viihtyvyyden lisääminen.

Hankkeen avulla pyritään saamaan erilaisten oppijoiden oppimisympäristö toiminnalliseksi, viihtyisäksi, toimivaksi ja monipuoliseksi sekä koulumotivaatiota ja -viihtyvyyttä lisääväksi ja ylläpitäväksi. Saadaan tietoa oppilaiden osallistamisesta ja sen vaikutuksista em. as

Visa mer...
 

Medlemmar
Taina Rinkinen
Filer i projektet
Rubrik Beskrivning Typ Utläggningsdatum Utläggare
Oppilaiden kyselylomakkeita; Oman toiminnan ohjaus

Oppimaan oppiminen ja oman toiminnan ohjauksen kehittyminen osana oppimisympäristön kehittämitoimintaa. Opettajalla apuna Oman toiminnan ohjauksen mittari.

fil 14.04.2017 08:26 Taina Rinkinen
Kuvia luokkatiloista

Kaksi luokkaa yhdistettin inkluusioluokan käyttöön välioven avulla toimiviksi Tori ja Paja -tiloiksi. Samalla tavalla yhdistetyt tilat on inkluusiluokissa 1-2 , 3-4 ja 5-6.

bild 14.04.2017 08:35 Taina Rinkinen
Pajasta torille

Inkluusioluokissa käytössä kaksi väliovellä yhdistettyä tilaa. Kalusteita hankerahoituksella.

bild 14.04.2017 08:39 Taina Rinkinen
Torista Pajaan

Joustavia ryhmittelyjä käytetään inkluusioluokissamme paljon. Torilta siirrytään Pajaan työskentelemään vaihtelevissa pienryhmissä, vertaisoppimista tapahtuu. Opettajat ohjaavat toimintaa tarvittaessa.

bild 14.04.2017 08:44 Taina Rinkinen
Motivaatiokysely

Oppilaiden kanssa keskustellaan paljon oppimiseen liittyvistä kannustavista ja motivoivista asioista. Apuna opettajalla hankkeen aikana kehitetty Motivaatiokysely.

fil 14.04.2017 08:47 Taina Rinkinen
Mittarit opettajalle avuksi

Hankkeen aikana kehitettiin opettajan työn avuksi mittareita motivaation ja oman toiminnan ohjauksen kehittämiseen luokassa. Tutkittiin, miten toiminnalliset ja yhteistoiminnalliset työtavat vaikuttavat oppilaan koulumotivaatioon ja mikä merkitys on toimivalla oppimisympäristöllä.

fil 14.04.2017 08:55 Taina Rinkinen
Budjetti

Irtokalusteita 4844€ : oppilastuolit, puolipyöreät pöydät, aktiivityynyt, palapelimatot, lokerikko ja paperiteline oppilaille, seisontapulpetit

Laitehankinnat: 1974€ : iPadi minit

Rakentamiskustannukset: väliovet kaupungin omana työnä, 0€

fil 14.04.2017 09:05 Taina Rinkinen
Kuvia luokkatiloista
Pajasta torille
Torista Pajaan

 

 

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.

Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •