Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Projektin taustalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kulttuurikasvatussuunnitelma

(Publicerat 07.01 2019 klo 11:55)

Tässä osiossa tarkastellaan Kangasalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä Kangasalan kulttuurikasvatussuunnitelmaa oppimisympäristöjen näkökulmasta. 

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa selvitetään oppimisympäristön vaikutusta fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti lasten tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen. Ohessa kursivoidulla asiakirjasta muokattuna ne kohdat, joissa oppimisympäristö mainitaan. Suunnitelma ohjaa varhaiskasvattajia ottamaan asiakirjan sisällön huomioon pedagogisessa suunnittelussa. 

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Oppimisympäristöön kuulu lasten kasvua ja oppimista tukevat tilat, välineet, tarvikkeet ja toimintatavat. Oppimisympäristö on niin fyysinen kuin psyykkinen ja sosiaalinenkin ympäristö. Varhaiskasvattajien tulee tiedostaa oppimisympäristöjen vaikutus mm. lasten luovuuteen ja leikkien sisältöihin. Varhaiskasvatuksen tavoite on antaa lapselle mahdollisuus kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia. Varhaiskasvattajan on kiinnitettävä oppimisympäristöjä luodessaan huomiota siihen, ettei hän erottelemalla leikkitiloja, leluja, kirjoja, värejä jne. vahvista lasten käsityksiä sukupuolille erilaisista mahdollisuuksista. Lapsille tulee tarjota mahdollisuus leikin ja leikkiseuran valintaan ilman sukupuoleen kohdistuvia oletuksia. Lelujen uudelleen järjestely (sukupuolistereotyyppiset lelut rinnakkain) voi rikastaa leikkiä ja leikkikokoonpanoja. 

 

Kangasalla on varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen luotu oma kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripyräys ja tähän blogikirjoitukseen on otettu lainauksia, jotka käsittelevät erilaisia oppimisympäristöjä. 

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripyräys

 

Tavoitteet ja merkitykset varhaiskasvattajalle

Uudet oppimisympäristöt, vierailut koulun ja varhaiskasvatusyksikön ulkopuolella tai oman ryhmän tarkkaileminen voivat tarjota opettajalle/varhaiskasvattajalle uusia näkökulmia oman ryhmän toimintaan ja lasten/nuorten tarpeisiin ja kykyihin. Kasvattajalle on usein merkityksellistä ja virkistävää päästä kokemaan ja nauttimaan taiteesta ja kulttuurista yhdessä oppilaiden kanssa. Taide ja kulttuuri tekevät hyvää myös opettajalle! 

 


Mira Paloniemi


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •