TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


TUKEMO alkaa hahmottua

(Publicerat 25.11 2013 klo 20:40)

Kävin syyskuun lopussa vierailulla Sylvään koululla OPH:n rahoittamien tila-ja kalustehankkeiden tapaamisessa ja siellä kuulin eri vaiheissa olevista hankkeista ja tapasin henkilöitä, joilla oli kokemusta hankkeiden parissa työskentelystä. Tuli tunne:  ”miten mielenkiintoista – miten haastavaa!”

Se oli alku. Virallisesti olen toiminut projektipäällikkönä lokakuun alusta asti ja ensimmäinen kuukausi meni lähinnä kokonaisuuden hahmottamiseen: mitä olemme tekemässä, mitä kaikkea projektiin liittyy, millaisia vaihtoehtoja on, minkälainen verkosto eri toimijoita hankkeen ympärille muodostuu. Kävin pariinkin kertaan tutustumassa Oulun normaalikoulun alakoulun UBIKO-tilaan, tapasin Oulun yliopiston LeaF -tilahankkeen tekijöitä, kävin seuraamassa alakoululla mainiosti toimivaa esimerkkiä yhteisopettajuudesta, keskustelin yliopiston tilapalveluiden kanssa, selvittelin budjettiin ja talouspuoleen liittyviä kysymyksiä, otin yhteyksiä sinne ja tänne.

Nyt marraskuun aikana TUKEMO-hanke on lähtenyt vihdoin kunnolla etenemään. Ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 15.11.2013. Kävimme läpi hankesuunnitelmaa ja päätimme hahmotella rinnakkain kahta versiota:  ”pelkistetty suunnitelma” ja ”suuri visio”.  Näin pysymme selvillä siitä, mikä on kaikkein olennaisin ja välttämättömin, mitä ainakin tarvitaan ja toisaalta siitä, mitä kaikkia upeita mahdollisuuksia hankkeessa voisi olla. Toteutuva tila tulee todennäköisesti olemaan jonkinlainen hyvä kompromissi näistä kahdesta. Pohdimme erilaisia vaihtoehtoja sille, miten TUKEMO-tilaa voidaan käyttää, mitä oppilasryhmiä ja mitä henkilökuntaa sinne sijoitetaan. Asia vaatii lukujärjestyksiin ja tilojen riittävyyteen liittyvien haasteiden selvittelyä ja pedagogista pohdintaa. Sovimme vielä, että käymme joulukuun aikana yhdessä tutustumassa joihinkin esimerkkeihin uusista tai remontoiduista koulutiloista lähialueilla. Kolmiportaisen tuen ja eriyttämisen näkökulmasta suunniteltuja tiloja ei taida olla vielä olemassakaan, mutta joustavia, muunneltavia oppimisympäristöjä kyllä.

Arkkitehtikysymys on  ratkennut.  Hankkeeseen  tulee mukaan arkkitehti Heikki Luminen (Lumiset Oy, RYM Oy),  jonka kanssa olemme käyneet alustavia keskusteluja esimerkiksi valaistukseen liittyen. Tässä vaiheessa on luonnollisesti myös tärkeää kuulla tilan tulevia käyttäjiä. Siksi teimme erityisopettaja Tea Huttulan kanssa kyselyn opettajille ja opetusharjoittelijoille eriyttämisen käytännöistä yläkoulussa. Sen tarkoituksena on tarvekartoitus: mitä pedagogisia ja tiloihin liittyvä tarpeita opettajilla on opetuksen eriyttämiseen liittyen. Näillä vastauksilla voimme myös myöhemmin perustella tehtyjä ratkaisuja. Kysely on toteutettu viime viikolla ja vastausten analysointi on työlistalla heti seuraavaksi. Sen jälkeen alamme arkkitehdin kanssa miettiä, miten tarpeisiin voidaan vastata. Tavoite on, että tammi-helmikuussa voimme esitellä alustavia suunnitelmia opettajainkokouksessa ja kuuntelemme vielä palautteen niistä ennen lopullista tilasuunnitelmaa.

Tapasimme apulaisrehtori Pasi Hiedan kanssa myös Martelan edustajan kalusteasioissa ja näyttää siltä, että pääsemme hyvään yhteistyöhön. Joulukuun alussa on tarkoitus järjestää tuleville TUKEMO-opettajille Martelan kaluste-esittely ja ideointipalaveri lähtölaukauksena kalustuksen suunnittelulle. Sitten on helpompi lähteä yhdessä kehittelemään mahdollisesti aivan uusia kalustemalleja- tai ratkaisuja.

Monta asiaa on vireillä, ideoita on ilmassa, avoimia kysymyksiä on paljon. - Mutta hyviä aineksia alkaa kasaantua. Tästä se TUKEMO pikkuhiljaa hahmottuu.


Tytti Haapamäki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •