Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Juureni kartalla

Juureni kartalla

- Koulumme 3b- ja 4a-luokan oppilaat tutustuvat omiin juuriinsa.
- Oppilaat tekevät valitsemastaan suvulle läheisestä paikkakunnasta sähköisen esittelykirjan
 
Tavoitteet
- kodin ja koulun yhteistyö
- oppilas oppiii käyttämään iPadia ja sen ohjelmia: Popplet, Google Earth, Book Creator
- oppilas tutustuu omiin juuriinsa
- oppilas oppii antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
 
Alkuvalmistelut
- viesti koteihin
- 26 iPadia käyttöön
- jokaiseen IPadiin asennetaan ohjelmat: BookCreator, Popplet, GoogleEarth
- kotiryhmien muodostaminen
 
Työskentelyn eteneminen:
1. ja 2. oppitunti
- Opettaja antaa ohjeet (aikataulu, työskentelypäivät koulussa, viesti koteihin) ko
Näytä lisää...
 

Toteutettu oppimiskertomus
Minun juureni

Opettaja
Raini Sipilä, Minna Konttinen

Koulu
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Käyttöönottovuosi
2013

Aine/aihe
Juureni kartalla

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Luokka
3., 4. ja 9. luokka

Koulun nimi
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Oppilaiden ikä
9-15-vuotta

Linkki koulun sivuille
www.syk.fi

Oppilasmäärä
78

Oppilasmäärä
1147

Ajankohta
Joulukuu 2013 - tammikuu 2014

Henkilökunnan määrä
101

Tavoitteet
- kodin ja koulun yhteistyö - oppilas oppiii käyttämään iPadia ja sen ohjelmia: Popplet, Google Earth, Book Creator - oppilas tutustuu omiin juuriinsa - oppilas oppii antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta

Työtavat
- ryhmätyö - yksilötyö - haastattelu - parityö

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Raini Sipilä raini.sipila@syk.fi, Minna Konttinen minna.konttinen@syk.fi

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Raini Sipilä raini.sipila@syk.fi, Minna Konttinen minna.konttinen@syk.fi

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
- iPadit - Promethean-taulut

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
- lisätä oppilaiden maantieteen tuntemusta - pitkäjänteiseen työhön harjaantuminen - parantaa iPADien käyttötaitoa - ohjata käyttämään mobiililaitteita oppimisen välineenä - parantaa rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
- Popplet - Google Earth - Book Creator

Hankkeen kuvaus
- Koulumme 3b- ja 4a-luokan oppilaat tutustuvat omiin juuriinsa. - Oppilaat tekevät valitsemastaan suvulle läheisestä paikkakunnasta sähköisen esittelykirjan.

Projektissa käytetyt tilat
- luokkatila

Työskentelyn kuvaus
Työskentelyn eteneminen: 1. ja 2. oppitunti - Opettaja antaa ohjeet (aikataulu, työskentelypäivät koulussa, viesti koteihin) koko prosessista - Jaetaan jokaiselle omat iPadit - opettaja opettaa Popplet-työkalun käytön - jokainen oppilas aloittaa oman sukupuun täydentämisen (Popplet) - kotitehtävä: miten voisin täydentää sukupuutani 3. ja 4. oppitunti - opettaja opettaa BookCreatorin käytön, aloitetaan oman kirjan tekeminen - täydennetään omaa sukupuuta Poppletilla - esitellään sukupuu kotiryhmäläisille, kotiryhmäläiset antavat täydennysehdotuksia - tehdään lisäykset sukupuuhun - opettaja opettaa kuvakaappauksen ja siirretään sukupuu BookCreatoriin - kotitehtävä: ota selvää, missä paikkakunnalla sukulaisesi ovat syntyneet 5. ja 6. oppitunti - opettaja opettaa GoogleEarthin käytön - muistutetaan, miten iPadilla tehdään kuvakaappaus - otetaan kuva Suomen kartasta (ja siitä Suomen/Euroopan/maailman osasta, jossa sukulaiset ovat syntyneet) - viedään kuva Book Creatoriin ja lisätään kuvaan merkit paikkakuntien kohdalle - kotitehtävä: valitse yksi näistä paikkakunnista, jota haluat erityisesti tutkia 7. ja 8. - opettaja opettaa, miten Book Creatoriin lisätään kuvia, ääntä ja videoita - jokainen oppilas lisää kirjaansa lyhyen videon, jossa kertoo, miksi on valinnut kyseisen paikkakunnan - oppilaat suunnittelevat kirjansa sisällysluettelon - kotiryhmissä sisällysluettelon esittely, muut antavat täydennysehdotuksia - kotitehtävä: etsi kotoa mahdollisia kuvia paikkakunnastasi 9. ja 10. oppitunti - oppilaat etsivät ja työntävät tietoa valitsemastaan paikkakunnasta - oppilaat täydentävät kirjaansa kuvia, ääntä, videoita ja tietoa - oppilaat esittelevät kirjojaan kotiryhmälle, kotiryhmäläiset antavat täydennysehdotuksia 11. ja 12. oppitunti - oppilaat täydentävät kirjaansa kuvia, ääntä, videoita ja tietoa - kun oppilaan kirja on valmis, viimeiselle sivulle oppilas lisää videon, jossa hän kertoo, mitä uutta on oppinut projektin aikana, mikä on ollut vaikeinta ja mikä on ollut mukavinta. - kirjat tallennetaan koulun DropBoxiin 13. ja 14. oppitunti - luokassa toisten oppilaiden kirjoihin tutustumista - oppilaat antavat 1-5 tähteä toisten kirjoille

kokemus
- lähes 20 vuoden opettajakokemus

Tuotokset
- Jokaisen oppilaan oma digitaalinen kirja

yhteystiedot
raini.sipila@syk.fi, minna.konttinen@syk.fi

Arviointi
- kotiryhmän palaute työskentelyn eri vaiheissa - itsearviointi video-clipillä työskentelyn alku- ja loppuvaiheessa - luokkatovereiden loppupalaute 1-5 tähden avulla http://prezi.com/_gxp1ezbgzig/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

kokemus
- lähes 20 vuoden opettajakokemus

yhteystiedot
raini.sipila@syk.fi, minna.konttinen@syk.fi

Hankkeen toimintaverkosto
Raini Sipilä, Minna Konttinen, apulaisrehtori Sampo Lokki, oppilaiden vanhemmat

Jäsenet
Raini Sipilä
Raini Sipilä
Minna Konttinen
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
iTEC-projekti 3b/4a
Minna Konttinen ja Raini Sipilä

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät vanhemmat!

Lapsenne koululuokka aloittaa pian työskentelyn oman suvun ja suvun maantieteen parissa. Tutkimme teknologia-avusteisesti kolmen viikon ajan oman suvun juuria ja erityisesti yhtä sukuun liittyvää paikkakuntaa. Projektin aikana oppilaat työskentelevät koulussa iPADeillä, tietokoneilla ja matkapuhelimilla; samoin kirjasto ja oma kartasto ovat kovassa käytössä. Kotona työskentely jatkuu haastatteluin, mahdollisin puhelinsoitoin, video- ja valokuvauksin. Lopputyönään oppilaat valmistavat sähköisen kirjan, jossa he kootusti esittelevät tutkimuskohteensa. Myös te vanhemmat saatte tutustua sähköisiin kirjoihin projektin loputtua.

Projekti liittyy kansainväliseen iTEC-hankkeeseen. Hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.oppimaisema.fi. Meidän opettajien täytyy dokumentoida projektin onnistumista luokissa kuvaamalla oppilaiden työskentelyä. Pidämme kaikille avointa blogia, teemme oppilaiden työskentelystä multimediaesityksen ja raportoimme sähköisesti työn onnistumisesta. Mikäli ette halua lapsenne ja/tai hänen työnsä näkyvän edellä mainituissa julkaisuissa, pyydämme ilmoittamaan asiasta mahdollisimman nopeasti allekirjoittaneille.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •