StressFree / oppimisympäristöjen kehittäminen

Luotu: 14.12.2014

Aistiystävällisyys™-Stress free area® -konsepti tukee oppimista, yksilöä ja yhteisöä

Saamme yhä enemmän tietoa aivoista, aisteista ja fyysisen sekä digitaalisen ympäristön aistiärsykkeiden vaikutuksesta käyttäytymiseemme sekä tunteisiimme. Oppimisessa on parhaimmillaan kyse positiivisesta hämmennyksestä, ilosta ja itsesäätelykyvystä, keskittymisestä.

Jos kuitenkin digitaalinen ja fyysinen ympäristömme tuottaa melua ja hälyä epämääräisesti tai liian paljon tai jos fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössämme on väripariyhdistelmiä, joita tappisolumme eivät hahmota tai jos tuijotamme suoria kohdevaloja tai osittain valaistuja tiloja, on selvää, että meidän on vaikeampaa jaksaa, keskittyä ja viihtyä tilassa useampia tunteja. Pitkäaikaisena negatiiviset, fyysiset aistiärsykkeet myös kuormittavat terveyttä ja aiheuttavat myös monenlaisia psykosomaattisia oireita, lisäävät myös häiriökäyttäytymistä ja altistavat mielenterveysongelmille.

Jos oppimisympäristössä ei ole huomioitu aistiärsykkeiden synnyttämiä tunteita ja tunnelmia, on selvää, että pedagogiikan, olisi se kuinka hyvää tahansa, ja tiedon on vaikeampaa tulla esiin.

Loin Stress free area® -konseptin ja aistiystävällisen suunnittelukoulukunnan vuonna 2002. Vuonna 2004 demosimme konseptin ensimmäistä kertaa. Vuonna 2009 teimme ensimmäisen oppimisympäristöpilotin Helsinkiin. Vuosina 2014-2016 saamme tehdä Vääksyn yhteiskouluun oppimisympäristöpilotin ensimäistä kertaa yläkoulun tiloihin.

Parhaimmillaan oppimisympäristö tukee hyvinvointia ja tarjoaa vireystilaa tukevia elementtejä moniaistisesti ja tiedostavasti. Negatiivisten ulkoisten aistiärsykkeiden vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen on tiedossa. Ne vaikuttavat myös keskittymiseen ja viihtyvyyteen.

Vääksyn pilotissa fokuksemme on aulassa, joka muuttuu kohtaamis- ja oppimisympäristöksi fyysisen ympäristön muutoksen keinoin. Aulan ja kahden pilottiluokan suunnitteluprosessissa aisti- ja aivotieto sekä osaaminen sisustussuunnittelussa yhdistyivät työpajoissa oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmiin.

http://www.sfainvaaksy.fi

Helsingissä 01.05.2015

Margit Sjöroos

 


Projektikorttiin

Perustaja: Jarkko Koponen

OtsikkoKirjoitettuKommentteja

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •