Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömästi

Luotu: 05.09.2018

Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jossa päiväkodin oppimisympäristö on lapsille sekä fyysisesti että vuorovaikutukseltaan esteetön. Mallia voidaan jatkossa levittää valtakunnallisesti. Malli on yhteisöllinen ja sisältää puhe- ja toimintaterapeutin ammatitaidon yhdistämisen ja ympäristöjen muokkaamisen yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen, menetelmien mallintaminen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki mahdollistavat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen työtavan. Näiden avulla luodaan eri tavoin esteetön oppimisympäristö, joka varmistaa lapselle varhaisen ja oikea-aikaisen tuen. Esteettömän viestinnän ja toiminnan välineistöä käytetään vuorovaikutuksen mahdollistamiseen, oppivalmiuksien tukemiseen ja erilaisiin toiminnallisiin leikkeihin ja peleihin. Hyvinkään malli parantaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisen mahdollisuuksia luomalla oppimisympäristöistä mahdollisimman tasavertaiset ja esteettömät.


Projektikorttiin

Perustaja: Riitta Peltonen-Hietamäki

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
KOHTI ESTEETÖNTÄ JA YHTEISÖLLISTÄ VARHAISKASVATUSTA21.12 2018
klo 14:15
0
Hankkeen aloitus05.09 2018
klo 13:54
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •