Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2017

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


InnoVaka Hattula hanke vauhdissa

(Kirjoitettu 30.04 2018 klo 13:40)

 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2017 –hanke on hattulalaisessa Viiriäisen päiväkodissa toteutettava kehittämishanke. Se muotoutui hyvin nopeasti kulkemaan InnoVaka Hattula –nimellä.

Hankkeen konkreettinen toiminta on käynnistynyt hyvällä temmolla. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa, projektiryhmä neljä kertaa. Verkostoja on kudottu ja hankkeeseen on kiinnitetty sen onnistumisen kannalta merkittäviä toimijoita. Teknisen toimen edustaja on kiinnitetty ohjausryhmän lisäksi myös projektiryhmään, tietohallinnon osaajia on konsultoitu ja vanhemmille on pidetty vanhempainilta, jossa hankkeesta tiedottamisen lisäksi on tehty konkreettista oppimis-ja toimintaympäristöjen yhteissuunnittelua.

Hattulan kunta ja Hämeen ammattikorkeakoulu sopivat yhteistyösopimuksen 12.4.2018

Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita onkin jalkautunut päiväkodille havainnoimaan päiväkodin oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä lasten toimintaa, leikkiä ja osallisuuden toteutumista päiväkodin tiloissa. Havainnoinnin tuloksista tulee postaus myöhemmin, kun kaikki ryhmät ovat toteuttaneet havainnointikäynnit ja raportoineet ne.

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille avattiin hankkeen logon suunnittelukilpailu. Tehtävänä oli suunnitella hankkeelle logo lasten piirtämien piirustusten elämismaailmasta käsin. Logokilpailun voittaja on ratkennut ja logo tullaan julkistamaan 9.5.2018.

Henkilökunnalle on järjestetty työilta, jossa hanketta on avattu projektiryhmän lisäksi yksityiskohtaisemmin koko henkilökunnalle. Tavoitteena henkilökunnan sitouttaminen ja innostaminen yhteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilökunnalle on toteutettu myös koulutustarvekysely, jonka tulokset ovat vahvistaneet tavoitteiden mukaisen koulutussuunnitelman laadintaa. Henkilökunnalle suunnatut koulutukset ja työpajat käynnistyvät kevään aikana jatkuen koko hankkeen ajan.

Konkreettinen tilasuunnittelu on lähtenyt liikkeelle niin vanhempien, lasten kuin henkilökunnankin kanssa. Vanhemmilta kerättiin ajatuksia ja ideoita vanhempainillassa. Tiloja ja lasten toimintaa on havainnoitu jäsennellysti opiskelijoiden toimesta ja luonnollisesti henkilökunta havainnoi lapsia koko ajan päiväkodin arjessa. Parhaillaan on käynnissä myös koko päiväkodin kalusteinventointi. Sillä pyritään hahmottamaan olemassa olevat kalusteet ja luomaan käsitystä siitä, mitkä näistä ovat hyödynnettävissä mietittäessä tilojen uudelleen kalustamista niin että ne mahdollistavat lasten toiminnallisuutta, osallisuutta ja oppimista tukevia ratkaisuja. Henkilökunta kokoaa omia havaintojaan, ajatuksiaan ja ideoitaan päiväkodin tiloista, oppimis-ja toimintaympäristöistä, niiden mahdollisuuksista ja haasteista sekä niiden kehittämisestä. Nämä kaikki toimivat pohjana loppukevään aikana toteutettavalle tilasuunnittelu-workshopille.

Projektiryhmä on tehnyt tutustumiskäynnit Hämeen ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen oppimis- ja toimintaympäristöön Nipsulaan ja Hämeenlinnan Tuomelan koulun esiopetuksen tiloihin, joiden ympäristöjen keskeisenä ajatuksena ovat olleet avoimet, monimuotoiset ja muunneltavissa olevat oppimisympäristöt. Tutustumiskäyntejä tullaan toteuttamaan hankkeen aikana useampia.

Tulemme päivittämään säännöllisesti tänne oppimaisema.fi -blogiin hankkeen etenemistä.

 


Niina Mäkinen


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •