Logga in Minns inte lösenordet?

OBS! Projekt grund information är inte tillgänglig på svenska. Information skall presenteras på andra språk.

Luonto, leikki ja digi - lasten osallisuusväyliä

Kotkassa innovatiivisia oppimisympäristöjä kehittävä hanke kulkee nimellä Luonto, leikki ja digi lasten osallisuusväyliä. Hankeaika on 5.6.2018 - 30.6.2020.

Hankkeen aikana kehitetään yhdessä lasten kanssa leikkiympäristöjä, joissa toteutuu erilaisia suunnitteluun ja arviointiin lapsia osallistavia työtapoja. Lähiympäristöä ja -luontoa opetellaan käyttämään oppimisympäristöinä yhä sujuvammin, tiiviimmin ja moniulotteisemmin. Lapsia kannustetaan tutkimaan, toimimaan ja leikkimään erilaisia tvt-laitteita ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Hanketyössä ovat tiiviisti mukana kolme pilottipäiväkotia: Rauhala, Lankila ja Kotilo. Näillä päiväkodeilla on kehittämisessä omat painopisteensä. Kunkin päiv&au

Visa mer...
 

Medlemmar
Tiina Kääpä
Pia Eskola
Filer i projektet
Rubrik Beskrivning Typ Utläggningsdatum Utläggare
Hanke sai oman tunnuksensa Kotkan sävyillä tehostettuna!
bild 22.11.2018 10:46 Tiina Kääpä
Hankkeen tavoitteet
bild 27.11.2018 09:19 Tiina Kääpä
Kehittämisen portaat -väline tiimisuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen

Kehittämisen portaat laadittiin (Valon materiaalia hyödyntäen) edellisessä Vuorovaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan vahvistaminen -kehittämishankkeessa. Ne olivat koko Kotkan varhaiskasvatuksessa käytössä ja toivat kehittämistyötä näkyväksi. Niitä käytettiin sekä tiimeissä, yksiköissä sekä vertaispäiväkotiryhmittäin.

Niiden käyttö on siis tuttua ja siksi hyödynnämme sitä myös nyt pilottipäiväkotien tiimisuunnittelun ja toiminnan kehittämisen välineenä.

fil 27.11.2018 09:16 Tiina Kääpä
Opetusmateriaalin valmistusta
bild 07.12.2018 08:27 Tiina Kääpä
Hankkeen tavoitteet

Tässä on nähtävissä valtakunnalliset, kunnalliset sekä yksikkökohtaiset tavoitteet innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

fil 26.11.2018 13:23 Tiina Kääpä
Kehittämisen portaat
bild 27.11.2018 09:27 Tiina Kääpä
Green screen -harjoituksia mediapajalla 14.12.18

Säätiedotus green screenin avulla.

video 20.12.2018 10:47 Tiina Kääpä
Luonto, leikki ja digi -seminaarin ohjelma 31.1.19

Kotkan varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa seminaarin, jossa lisätään hankkeeseen osallistuvien tietoa design-suuntautuneesta pedagogiikasta. Samalla seminaarissa pilottiyksiköt pääsevät työstämään omia kehittämisprojektejaan.

Tämä seminaari on ensimmäinen ja yliopistoyhteistyö on Kotkan varhaiskasvatuksessa uutta. Seminaareja toteutetaan lisää hankkeen edetessä. Blogiin kirjoitetaan seminaarin tuoreimmat kuulumiset!

fil 04.01.2019 11:55 Tiina Kääpä
Green screen -harjoituksia
bild 04.02.2019 10:48 Tiina Kääpä

 

 
Kommun/utbildningsorganisatör
Kotka
Skola
Lankilan päiväkoti, Rauhalan päiväkoti ja Kotilon päiväkoti
Kontakt person
tiina.kaapa@kotka.fi

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •