Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Kotilon päiväkodissa avattiin käsitteitä ja tavoitteita kevättä suunnitellen

(Publicerat 07.12 2018 klo 10:09)

Koordinaattori osallistui ma 3.12.18 Kotilon päiväkodin lto-tiimiin. 

Kävimme yhdessä läpi käsitettä design-suuntautunut pedagogiikka. Toistaiseksi tietoa on melko vähän. Erityisesti varhaiskasvatuksen kokemuksista lastentarhanopettajat halusivat kuulla lisää sovellettavaksi omaan toimintaan. Tämän vuoksi odotamme kaikki jo kovasti Itä-Suomen yliopiston kanssa 31.1.19 järjestettävää seminaaria.

Keskustelimme paljon siitä, että hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on tehdä Kotilon luonto- ja ympäristökasvatus näkyväksi painopisteeksi. Nykyhetkellä kaikki ryhmät retkeilevät paljon lähiluonnossa. Kasvattajat kertoivat pysähtyvänsä lasten ihmetysten äärelle ja vievän lasten pohdintaa kysymysten avulla eteenpäin. Jos aikuiset eivät tiedä vastauksia, varsinkin isommat lapset ehdottavat hakemaan vastauksia kirjoista ja verkosta.

Pohdimme, että design-pedagogiikan avulla ilmiöiden tutkiminen ja tiedonhankinta saadaan mallinnettua ja vietyä pidemmälle ja syvemmälle. Se edistää projektiluonteista oppimista, joissa lapsilta nouseviin kysymyksiin etsitään yhdessä oppien myös ratkaisu. Design-pedagogiikka vahvistaa kotkalaisen varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksen tutkivan toiminnan ja oppimisen omaksumista. Itä-Suomen yliopiston kanssa on alustavasti jo keskusteltu siitä, että Kotilon päiväkodissa mallinnetaan DOP!-oppimispolkua varhaiskasvatukseen sopivaksi. Sitä havainnoillistetaan digimenetelmin -äänin ja kuvin.

Kotilon päiväkodissa on kolme lapsiryhmää, joissa lapset ovat tällä hetkellä 1-5-vuotiaita. Kasvattajia on yhteensä 7. Yksi ryhmistä on yhden kasvattajan ryhmä, jossa lapset ovat vanhimpia. Jokaisen lapsiryhmän ja tiimin tavoitetila määrittyi näin ollen erilaiseksi lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Tavoitteita kirjattiin Kehittämisen portaisiin. Näitä tiimit käsittelevät tarkemmin vielä yhdessä lastenhoitajien kanssa.

Joka ryhmässä aletaan nyt joulun tiimellyksessä havainnoimaan ja ideoimaan lasten kanssa sopivaa ilmiötä tutkimusprojektien kohteiksi. Sovimme, että ilmiö on valittuna lasten kanssa (mitä isommat lapset, sitä enemmän mukana tutkittavan ilmiön valinnassa). Kasvattajat kertoivat, että heidän kokemuksens mukaan ryhmien lapsilla on jo nyt tunne siitä, että heidän ideansa ja kysymyksensä ovat merkityksellisiä. Puhuimmekin paljon vuorovaikutuksen merkityksestä. On tärkeää olla kuulolla arjen monissa tilanteissa. Kuulla ja elää yhdessä kokien sitä, mikä lapsia kiinnostaa. Dokumentoinnin merkitys on suuri, jotta pienetkin aloitteet, kehitysvaiheet ja oivallukset tulevat taltioiduiksi.

Tvt-laitteilla on tärkeä rooli paitsi dokumentoinnissa, myös itse tutkimisessa. Hankkeen avulla on saatu hankittua uusia kuvauslaitteita, kuten gopro- ja 360-kameroita sekä Green screen-välineistöä. Mediapajat pyörähtävät käyntiin joulukuussa, jossa saadaan oppia uusien digilaitteiden käyttöön. Tätä osaamista henkilöstö haluaakin lisätä aktiivisesti ja hyödyntää yhdessä lasten kanssa.

Kotilossa aletaan siis olla valmiita ilmiöiden syvempään tutkimiseen!

Oheisessa kuvassa ovat Kotilon päiväkodin lastentarhanopettajat kehittämisen ja yhteisen oppimisen äärellä.


Tiina Kääpä


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •