Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2017

Tavoitteena kehittää Hattulan varhaiskasvatuksessa päiväkotien avoimia oppimisympäristöjä Vasun2017 mukaisesti. Hankkeen avulla saamme vahvistettua osallisuutta suunnittelemalla ja kehittämällä yhdessä lasten ja perheiden kanssa oppimisympäristöt, jotka tukisivat lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa. Koemme, että on tärkeää olla avoin muutokselle ja rohkeasti muokata päiväkotien oppimisympäristöjä vastaamaan aina sen hetkisiä tarpeita. Tavoitteena avoimien oppimisympäristöjen kehittämisellä on yhdessä oppiminen ja tekeminen sekä kaikkien osallistujien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden vahvistaminen ja huomioiminen. Tavoitteena kehittää muunneltavat ja joustavat ympäristöt.

InnoVaka Hattula -hankkeen esittely


 
Jäsenet
Niina Mäkinen
Sari Sahlman
Heli Anttalainen
Petri Sirkka
Sanna Lampainen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
InnoVaka Hattula uutiskirje perheille

Päiväkodin asiakasperheille suunnattu tiedote hankkeen etenemisestä

tiedosto 25.06.2018 11:15 Niina Mäkinen
Mikä motivoi työssäni

Varhaiskasvattajien ajatuksia siitä, mikä heitä työssään motivoi. Tähän on koottu 22 eniten toistoja saanutta vastausta.

tiedosto 28.09.2018 13:21 Niina Mäkinen
Hattulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsi mielessä - Hattulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

tiedosto 28.09.2018 13:48 Niina Mäkinen
InnoVaka uutiskirje perheille tammikuu 2019
tiedosto 21.01.2019 12:25 Niina Mäkinen
Hippusten autoleikki muutoksen myllerryksessä
tiedosto 22.02.2019 11:02 Niina Mäkinen

Budjetti

Henkilöstömenot                            50 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat             3 000 €
Laitteet, kalusteet, rakentaminen    50 000 €
Palvelut                                          15 000 €
Vuokrat                                           1 000 €
Matkamenot                                    2 000 €
Muut menot                                     4 000 €

                                    Yhteensä 125 000€

Rahoittaja

Hankkeella tuetaan tietoisesti avointen ja pedagogisten oppimisympäristöjen kehittämistä, joka edistää lasten kehitystä ja oppimista, aktiivista toimijuutta sekä hyvinvointia. Vahvistamme huoltajien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja arvioinnissa. Hankkeen yhteistyökumppaneina Hattulan varhaiskasvatuksen lapset ja perheet, Hattulan kunnan tekninen toimi sekä kolmannen sektorin toimijat.

Tähän tulee kuvaus projektin etenemisestä

Tähän tulee kuvaus hankkeen tuloksista ja arviointi vaikuttavuudesta

Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma

Hankkeen tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena on
- näkyvyyden lisääminen ja tunnettavuuden parantaminen
- tulosten levittäminen
- toiminnan kehittäminen
- toimijoiden yhteen tuominen
- yhteistyötahojen löytäminen, innostaminen, osallistaminen
- vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen
- tiedottaminen

Sisäisen tiedotuksen ja viestinnän kohderyhmät ovat:
- projektiryhmä, ohjausryhmä, päiväkodin henkilökunta
- yhteistyökumppanit
- asiakasperheet

Ulkoisen tiedotuksen ja viestinnän kohderyhmät ovat:
- OPH / kehittämisverkosto
- kunnan varhaiskasvatuksen toimijat
- kunnan asukkaat

Tiedotus- ja viestintäkanavat
- Projektiryhmän ja ohjausryhmän tapaamiset, vanhempainillat
- WhatsApp (päiväkodin henkilökunnalle), Daisy (sähköinen viestintä perheille), päiväkodin ilmoitustaulu
- Sosiaalinen media: Instagram, Twitter, Facebook, blogi
- Lehdet: Hattulaan.fi,  Hämeen Sanomat, kaupunkiuutiset, HAMK Unlimited
- Oppimaisema.fi
- Radio ja TV – Yle-Häme

Toteutuminen

 

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •