Hyvä kiertää

Luotu: 28.11.2013

Projekti toteutetaan 3.-4.-luokkalaisten yhteistyönä. Projektin tarkoituksena on laittaa hyvä kiertämään koulussa, kotona ja asuinympäristössä. Projektin alkuvaiheessa käytämme inspiraationa erilaisia kiertämistä kuvaavia lämmittelyleikkejä (esim. rikkinäinen puhelin, matkimisleikkejä piirissä kehosoittimilla) ja katsomme Kiva-koulu sivulta Viesti-kiertää videon. Keskustelemme videon pohjalta millainen vaikutus on ikävällä viestinnällä ja miten voisimme kääntää ikävän viestinnän positiiviseksi viestinnäksi. Katsomme myös räpin "Puhuva kone- hyvä kiertää." Valitsemme facebookin "Anna hyvän kiertää"-sivustolta aiheeseen liittyviä videoita, joita katselemme projektin edetessä.

Kokoamme käsitekartat hyvän kiertokulusta Popplet- käsitekartta ohjelmalla yhdessä 3.-ja 4.-luokan oppilaiden kanssa. Teemme omat käsitekartat hyvän kiertokulusta koulussa, kotona ja asuinympäristössä. Käsitekartat liitetään OneNoteen ja tallennetaan pilvipalveluun.

Tämän jälkeen oppilaat valitsevat pareittain hyvän kiertokulku koulussa-  käsitekartasta yhden hyvän asian, jonka he laittavat kiertämään koulussa. Jokainen oppilas valitsee itselleen asian/ asioita kotona ja asuinympäristössä tehtävistä hyvistä teoista. Hyvän kiertäminen koulussa tarkoittaa sitä, että oppilaat toimivat parinsa kanssa viikon ajan ja toteuttavat käytännössä valitsemaansa ideaa (esim. yksinäisen kaverin mukaan pyytäminen välitunnilla). He pitävät kokemuksistaan oppimispäiväkirjaa viikon ajan ja kirjaavat ylös, miten hyvän kiertäminen vaikuttaa kouluyhteisön jäseniin. Oppimispäiväkirjaa täytetään annettujen kysymysten pohjalta päivittäin. Kotona ja asuinympäristössä hyvän kiertäminen toteutetaan yksilötyönä ja oppilas täyttää kokemuksiensa pohjalta oppimispäiväkirjaa yksilöllisesti. Oppimispäiväkirjaa täyttäessään oppilas miettii samalla, mitä hyvää hänelle on tehty/ hän on saanut eikä pelkästään mitä hyvää hän on itse toisille tehnyt. Oppimispäiväkirja on paperinen ja sitä täytetään ja säilytetään koulussa.

Oppilaiden projekti kaikkine vaiheineen tehdään OneNoteen ja tallennetaan SkyDriveen. Ensimmäiseen välilehteen kirjoitetaan projektin otsikko. Toiseen välilehteen liitetään Popplet- käsitekartat. Kolmanteen välilehteen tehdään pareittain tarinan ja animaation kuvakäsikirjoitus, joka pohjautuu oppilaiden käsitekartoista valitsemiin ja toteuttamiin hyviin tekoihin, oppimispäiväkirjoihin ja heidän kokemuksiinsa hyvistä teoista. Parit yhdistelevät tarinassa hyvä kiertää- käsitekartoista valitsemiaan teemoja ja kokemuksiaan fiktiivisessä kuvakäsikirjoituksessa. Kuvakäsikirjoituksessa painotetaan äidinkielen ops:n tarinan rakennetta (alku, toiminta, huippukohta ja lopetus). Neljänteen välilehteen oppilaat kirjoittavat pareittain kuvakäsikirjoituksen pohjalta tarinan. Tarinoiden kielioppiasiana opetellaan lainausmerkkien käyttö ja painotetaan lisäksi oikeinkirjoitusta (isot alkukirjaimet, sanavälit, pilkut, pisteet ja kaksoiskonsonantit), kappalejakoa sekä monipuolisia lauserakenteita.

Valmiista tarinoista tehdään animaatiot pareittain Kerpoof- animaatio työkalulla. Ohjelmaan tutustumiseen ja sen käytön harjoitteluun varataan yksi oppitunti. Tarinaan voi valita taustoja ja henkilöitä, määritellä heidän liikesuuntia, lisätä vuorosanoja sekä lisätä erilaisia tunnetiloja, ilmeitä ja eleitä. Henkilöiden ja taustojen määrästä annetaan ohjeistus etukäteen (pituus 5-7 ruutua). Valmiit animaatiot katsotaan yhdessä ja liitetään koulun Youtube- kanavalle. Oppilaille annetaan mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen tarinoista. Kullakin välilehdellä on vaiheen toteuttamiseen liittyvä ohjeistus ja viimeisellä välilehdellä on ohjeistus animaation tekemiseen.

Projektin lopuksi voidaan pitää ”hyvä kiertää”- kirpputori, jonne oppilaat saavat tuoda vaihdettavaksi tavaroita, joita eivät tarvitse. Tavarat pisteytetään.

Projekti jatkuu koko kevään ajan ”hyvä teko”- teemalla. Oppilaat saavat täyttää kevään aikana hyvä teko- kortteja, joihin he kirjoittavat luokkatoveriensa tekemiä hyviä tekoja. Kuukauden hyvä teko palkitaan 3.-ja 4.-luokilla koko kevään ajan.

Projektissa arvioidaan äidinkielen kirjoittamista (kuvakäsikirjoitus, oppimispäiväkirja, lainausmerkkien käyttö, isot kirjaimet ja pisteet, kappalejako sekä monipuoliset lauserakenteet). Prosessia arvioidaan itse- ja vertaisarviointina hymiöiden avulla. Arviointi toteutetaan pilotoitavana olevan sähköisen työkalun avulla. Arvioitavina asioina ovat oma ja parin osallistuminen projektityöskentelyyn sen eri vaiheissa, toisen ideoiden hyväksyminen ja kunnioittaminen, iloinen ja myönteinen työskentelyasenne. Itse- ja vertaisarvioinnin lisäksi opettaja arvioi oppilasta samoilla kriteereillä.

Vanhempien on mahdollista arvioida lapsensa työskentelyä kotona projektin aikana sähköisellä työkalulla. Arviointikriteerit ovat projektin toteuttaminen kotona ja lähiympäristössä sekä lapsen iloinen ja myönteinen työskentelyasenne projektin kuluessa.


Projektikorttiin

Perustaja: Päivi Luukkonen

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
Hyvä kiertää- projektin suunnittelu28.11 2013
klo 11:38
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •