Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Mediahuoneessa ja maastossa

Hankkeessa kehitetään mediakasvatuksen vahvistamiseksi ja TVT:n pedagogisen käytön monipuolistamiseksi mediahuone, joka sisältää muunneltavia sisustuksia ja työpisteitä. Oppimisympäristön kehittämisessä haetaan tila- ja laiteratkaisuja, joilla on parhaat edellytykset tukea opetussuunnitelman uudistamista sekä levitä laaja-alaisempaan pysyvään käyttöön opettajien, opiskelijoiden sekä muun henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa haetaan ratkaisuja joilla oppimisympäristö palvelee myös koulun ulkopuolisia käyttäjiä. Oppimisympäristön kehit

Näytä lisää...
 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Kannuksen kaupunki

Koulun nimi
Kannuksen lukio

Linkki koulun sivuille
https://peda.net/kannus/kannuksen-lukio

Oppilasmäärä
117

Henkilökunnan määrä
9

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Kaisa Heikkinen kaisa.heikkinen@edu.kannus.fi

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Marjaana Typpö marjaana.typpo@edu.kannus.fi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisympäristöä yhteistyössä koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 1. Mediakasvatuksen vahvistaminen: (1) Oppiainerajat ylittävä Wikioppiminen tukee tiedonhallintataitojen kehitystä. (2) Lisätty todellisuus viestintävälineenä, mediataitojen kehittäjänä ja vertaisoppimisen kanavana. (3) Kirjaston osaaminen mediakasvatuksen kehittämisen tukena tiiviin yhteistyön avulla. 2. Ulkotilaratkaisuista mallien tuottaminen: (1) Tuottaa menetelmäohjeita geomedian opettamiseen ja opiskeluun. (2) Olemassaolevien koulun ulkopuolisten tilojen hyödyntäminen yleislinjan ja eläinlääketieteellisen erikoistumislinjan kursseilla projektityöskentelyssä. 3. TVT:n alueella saavutetaan 1:1-malli laitteiston käytön osalta osaksi opiskelijoiden aktiivisen kehittämistoiminnan ansiosta.

Hankkeen kuvaus
Hankkeessa kehitetään mediakasvatuksen vahvistamiseksi ja TVT:n pedagogisen käytön monipuolistamiseksi mediahuone, joka sisältää muunneltavia sisustuksia ja työpisteitä. Lukion käytössä olevia laitteita (Android-käyttöjärjestelmä) ja oppimisympäristöä (mm. Google Apps for Education, Edmodo ja Moodle) täydennetään laitehankinnoin. Oppimisympäristön kehittämisessä haetaan tila- ja laiteratkaisuja, joilla on parhaat edellytykset tukea opetussuunnitelman uudistamista sekä levitä laaja-alaisempaan pysyvään käyttöön opettajien, opiskelijoiden sekä muun henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa haetaan ratkaisuja joilla oppimisympäristö palvelee myös koulun ulkopuolisia käyttäjiä.Oppimisympäristön kehittämisessä osallistetaan opiskelijat yhteissuunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (mm. mediahuoneen suunnittelukilpailu). Hankkeessa nimetään 1) oppimisympäristön kehittämisestä ja tekniikasta vastaava päävastuullinen koordinaattori, 2) opiskelijoiden osallistamisesta vastaava henkilö sekä 3) ohjausryhmä, johon kuuluvat kohdissa 1) - 2) nimetyt henkilöt, rehtori, opettajien edustaja, oppilaskunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja kirjaston edustaja.Hankkeen ohjausryhmä vastaa kohtien 1) - 2) vastuuhenkilöiden määrittämien tavoitteiden ja menetelmien valinnasta, toteutusten seurannasta, hankkeen tuotosten hyödynnettävyydestä ja tiedottamisesta sekä raportoinnista. Rakettitiede Oy:stä yhteyshenkilönä on CEO Juha Huttunen. Menetelmäohjeita tuotetaan mm. yrityksen kehittämää Grafetee-sovellusta hyödyntäen. Metsäntutkimuslaitokselta yhteyshenkilönä toimii MMT ja HY:n dosentti Jyrki Hytönen ja Pohjan taimi Oy:stä Kannuksen taimitarhanjohtaja Katri Pelto-Arvo. Projektioppimisen kautta edistetään opiskelijoiden tulevaisuustaitoja. Menetelmäohjeita tuotetaan laboratorio- ja kasvihuonetyöskentelyyn (itävyystestaus, kasvuunlähtökokeet, polttoaine- ja maa-analyysit) ja maastotutkimuksiin (puubiomassan intensiivikasvatus ja raaka-aineominaisuudet).

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
1. Mediahuone muunneltavine sisustuksineen ja työpisteineen on aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä.Opiskelijat hankkivat wikioppimisen avulla oppiainerajat ylittävää tietoa ja muuta sisältöä, joka jaetaan tilan seinien kautta lisätyn todellisuuden (qr-koodit, aurasma, junaio) avulla.Wikioppiminen pedagogisena menetelmänä tukee vertaisoppimista, edistää opiskelijoiden tiedonhallintataitoja ja yhdessä lisätyn todellisuuden tuottamisen kanssa tukee mediataitojen kehitystä. Oppimisympäristö kannustaa erilaisten työtapojen kehittämiseen. Mediahuone tuo tekniikan ja digitaaliset sisällöt luontevaksi osaksi opetusta ja oppimista. Tila palvelee etäopetuksen tarpeita sujuvan tekniikan (AC, Google Hangouts) ja inspiroivan ympäristön kautta. Paikallisten tahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Mediahuone on myös muiden kaupungin asukkaiden käytössä (tilavuokraus, lähikirjastoyhteistyö). Tila muuttuu yhteisön tarpeiden mukaan. Mediahuoneen kehittämisestä saatuja kokemuksia hyödynnetään tulevassa suunnittelussa (media-auditorio). 2. (1) Yhteistyössä Rakettitiede Oy:n kanssa on tuotettu menetelmäohjeita geomedian pedagogiseen hyödyntämiseen. Kartan käyttö on laajentunut oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä sosiaalista mediaa hyödyntäen. (2) Yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen yksikön ja Pohjan taimi Kannuksen Taimitarhan kanssa on tuotettu menetelmäohjeita oppimisympäristön laajentamisesta maastoon ja käytännön laboratorio-olosuhteisiin. 3. Hankkeen aikana TVT:n alueella on saavutettu 1:1-malli oppimisympäristörahoituksella, BYOD:lla ja Linux-pohjaisella Ubuntu-käyttöjärjestelmällä. Ubuntun avulla on kestävän kehityksen ideologian mukaisesti “herätelty henkiin” lähes SER-kuntoisia kannettavia tietokoneita opiskelijoiden peruskäytön koneiksi. Opiskelijat ovat aktivoituneet Ubuntun hyödyntämisessä ja sitä varten sopivien kannettavien hankkimisessa. Sähköiset oppikirjat ovat kattavasti käytössä eri oppiaineissa. 1:1-malli tukee mediakasvatuksen vahvistamista.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Hankkeen alkutilanteessa arvioidaan ja kuvataan käytössä olevat oppimisympäristöt ja niiden käytön laajuus; opiskelijoiden innovatiivisuuden ja omaa tuottamista kehittävien työtapojen sekä tulosten jakamisen sekä TVT:n opetuskäytön lähtötilanne. Selvitetään käytössä olevien oppimisympäristöjen käytön helppoutta ja hyödyllisyyttä sekä oppivan organisaation sekä yrittäjämäisen toimintatavan piirteitä organisaatiossa. Hankkeen päättyessä laaditaan lähtötilanteen kuvausta vastaava hankkeessa saavutettua tilaa koskeva kuvaus - lopputilanteen kuvaus. Laadittavat alku- ja lopputilanteen kuvaukset ovat keskeiset hankkeessa saavutettujen tavoitteiden ja niiden vaikuttavuuden arvioinnin perusteet. Lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan mm. hankkeessa laadittavan tiedotussuunnitelman toteutuksen seurantaluettelon avulla sekä hankkeessa kertyneiden tuotosten määrän sekä laadun perusteella.Tarkennetun tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnin suunnitelman laatii ohjausryhmä.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Kaisa Heikkinen kaisa.heikkinen@edu.kannus.fi

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Marjaana Typpö marjaana.typpo@edu.kannus.fi

Hankkeen työryhmä
Leena Kivijakola, sivistystoimenjohtaja, ohjausryhmän jäsen Leevi Norrena, rehtori, ohjausryhmän jäsen Marjaana Typpö, projektipäällikkö, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Kaisa Heikkinen, pedagoginen asiantuntija, biologian ja maantieteen lehtori Eija-Riitta Kohal, lehtori, pitkä matematiikka Mika Kurvinen, lehtori, ruotsin kieli Johanna Tornikoski, informaatikko, Kannuksen kaupunginkirjasto

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
Rakettitiede Oy:stä yhteyshenkilönä on CEO Juha Huttunen. Menetelmäohjeita tuotetaan mm. yrityksen kehittämää Grafetee-sovellusta hyödyntäen. Metsäntutkimuslaitokselta yhteyshenkilönä toimii MMT ja HY:n dosentti Jyrki Hytönen ja Pohjan taimi Oy:stä Kannuksen taimitarhanjohtaja Katri Pelto-Arvo. Wikioppimisen asiantuntija on Kannuksen kaupunginkirjaston informaatikko Johanna Tornikoski.

Jäsenet
Kaisa Heikkinen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

Menetelmäohje muuttuvan magneettikentän tutkimiseen

tiedosto 05.06.2017 16:46 Kaisa Heikkinen
Vedenlaadun seurantatutkimus

Menetelmäohje vedenlaadun seurantatutkimukseen

tiedosto 05.06.2017 16:49 Kaisa Heikkinen
Vedenlaadun seurantatutkimuslomake

Lisäosa Vedenlaadun seurantatutkimus-menetelmäohjeeseen

tiedosto 05.06.2017 16:52 Kaisa Heikkinen
Metsikön pitkäaikaisen kasvun seuranta

Menetelmäohje metsikön pitkäaikaisen kasvun seurantaan

tiedosto 05.06.2017 16:54 Kaisa Heikkinen
Hiilidioksidipitoisuuden tutkiminen

Menetelmäohje hiilidioksidipitoisuuden tutkimiseen

tiedosto 26.06.2017 13:53 Kaisa Heikkinen

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.


Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •