Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Saamme koulutusta Oppimaisema -ajattelusta

(Publicerat 12.02 2019 klo 09:36)

Hankkeen edetessä saamme koulutusta Tampereen yliopiston yliopisto-opettajalta Hanna Hjeltiltä oppimaisema-ajatteluun liittyen. Koulutuksella pyritään konkretisoimaan oppimisympäristöjen kehittämistä lasten ja aikuisten perspektiivistä. 

 

Oppimaiseman näkökulmasta lähdetään tarkastelemaan oppimisympäristön mahdollisuuksia. Oppimaisema sallii tarkastelun kahdesta näkökulmasta, aikuisen sekä lapsen. Aikuisen näkökulmassa korostuu ympäristön pedagoginen suunnittelu ja jatkuva dynaaminen reflektoiva ote oppimisympäristöjen muokkaamiseen. Aikuisten näkökulmasta myös lapsen toiminnan mahdollistaminen sekä tarjoumien sekä estojen havainnoiminen ja niiden lisääminen tai poistaminen korostuu.

 

Lapsen näkökulmasta oppimaisemaa tarkasteltaessa huomioidaan lapsen maailma ja lapsen mahdollisuudet toimia ympäristöissä. Mitkä asiat ovat sallivia, mitkä kieltäviä tai mitä voidaan poistaa tai lisätä, jotta mahdollistetaan esimerkiksi liikkuminen paremmin. Miten pienryhmätoiminnalla mahdollistetaan lasten vuorovaikutussuhteiden rakentuminen. Eristäydytäänkö karrikoidusti omiin tiloihin pienryhmien kanssa vai salliiko oppimisympäristöt esimerkiksi pienryhmien toimia samoissa tiloissa, jolloin lapset eri pienryhmissä oppivat ja havainnoivat myös toisiltaan. Mikä on lapsen osallisuus ja osallisuuden taso? 


Mira Paloniemi


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •