Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Minun juureni

Oppilaat tutkivat omia juuriaan. 

Oppilaat haastattelevat vanhempiaan ja/tai isovanhempiaan selvittääkseen, missä suvun juuret ovat. He valitsevat oman lähestymistavan ja etsivät tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä mm. Kirjoista, internetistä, valokuvista, kartoista ja haastattelemalla. Oppilaat tallentavat löydökset ja tuotokset (mm. kuvat, tekstit, äänet, videot) Googlen sivuistoille. Oppilaat kokoontuvat tasaisin väliajoin kotiryhmiin, joissa löydökset ja osaamista jaetaan sekä arvioidaan prosessia. Oppilaat tekevät lopputuotoksena digitarinan, joka sisältää still-kuvia ja ääntä ja joka on pituudeltaan 3 - 5 minuuttia.

Digitarinan tekemistä on opeteltu etukäteen oppilaiden kanssa.

Oppilaiden digitarinoista kootaan dokumentti, jossa yhdistyvät QR-koodi sekä Aurasma-teknologia. Tämän avulla digitarinat saadaan levittyä my&ou

Näytä lisää...
 

Toteutettu oppimiskertomus
Minun juureni

Opettaja
Taru Koskinen, Katri Lehtovaara ja Päivi Timonen

Koulu
Kasavuoren koulu

Aine/aihe
Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus, oppiaineista äidinkieli ja historia

Luokka
Ryhmä seitsemäsluokkalaisia

Oppilaiden ikä
12-13 vuotta

Oppilasmäärä
22

Ajankohta
10.-13.12.2013

Tavoitteet
Tavoitteena on omien juurien tutkiminen ja niistä tarinan tuottaminen. Oppilas oppii ymmärtämään omaa taustaansa ja omaa ainutkertaisuuttaan. Projekti tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja itsetuntemuksen kehittymistä. Luovan ilmaisun taidot kehittyvät. Tavoitteena on oppia uusien teknologioiden käyttöä oppimisen tukena. Myös vertais- ja itsearviointitaidot kehittyvät.

Työtavat
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä ja haastatteluja. Museovierailu. Yksilötyönä oppilas tekee tutkimussuunnitelman, käsitekartan ja haastatteluja sekä kerää oman materiaalin talteen omalle Google-sivustolleen. Jokainen oppilas tuottaa oman digitarinansa materiaalistaan. Pari- ja ryhmätyönä suunnitellaan ja ideoidaan työtä yhdessä sekä arvioidaan jokaisen kotiryhmäläisen työskentelyä prosessin aikana.

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
Tietokoneet, tabletit, älypuhelimet, kamerat,

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
Google-sivustot Google Earth Google-kyselylomake Dream Broker iMovie Voice recorder tai vastaava TeamUp Aurasma, QR-koodi tai vastaava Skype FaceTime Bubbl MindMeister

Projektissa käytetyt tilat
Koulu: luokkatila, monitoimitila, ryhmätyötila Koti Mummola Kirjasto Kotiseutumuseo

Työskentelyn kuvaus
10.12.2013 Aamulla oppilaat jaettiin kotirymiin Team Up -työkalulla. Näissä ryhmissä jaettiin ideoita ja ajatuksia tarinoista. Tämän jälkeen jokainen oppilas alkoi suunnitella omaa digitarinaansa - tämä tehtiin Bubbl-miellekarttatyökalun avulla. Kun suunnitelmat olivat valmiit, ne esiteltiin muille kotiryhmäläisille ja ohjaavalle opettajalle. Opettaja antoi palautetta ja vinkkejä, miten edetä eteenpäin. Oppilaat tekivät tarvittaessa muutoksia suunnitelmiinsa arvioinnin jälkeen. Seuraavaksi oli vuorossa omien Google-sivustojen luominen. Oppilaat veivät sivustoilleen kaiken tähän mennessä kerätyn materiaalin (valokuvat, suunnitelmat) sekä perustivat sinne myös blogit, joissa he kuvaavat ja reflektoivat omaa työskentelyään projektin edetessä. Viimeisellä tunnilla oppilaat laativat haastattelukysymyksiä. Isovanhempien/vanhempien haastattelu piti tehdä viimeistään tiistai-iltana. Haastattelut oli tarkoitus nauhoittaa, mutta osa oppilaista koki helpommaksi tehdä haastatteluista muistiinpanot paperille. 11.12.2013 Keskiviikkona tehtiin kuvakäsikirjoitukset haastatteluiden pohjalta. Osa etsi tietoa, karttoja ja valokuvia myös netistä. Nämä myös tallennettiin omille sivustoille. Kun käsikirjoitukset olivat valmiina, ne esiteltiin kotiryhmäläisille. Kotiryhmäläiset kommentoivat tarinoita suoraan tekijän omille sivuille kommenttityökalun avulla. Tämän jälkeen tehtiin muutokset saadun palautteen pohjalta. Toisella tunnilla oppilaat sähköistivät omia vanhoja kuviaan ottamalla niistä kuvia iPadilla tai omalla mobiililaitteellaan. Kolmannen tunnin alussa tarinat luettiin pienemmissä, kuuden hengen, ryhmissä ohjaavalle opettajalle. Opettaja antoi palautetta ja vinkkejä jatkoa varten. Loppupäivästä oppilaat pääsivät aloittamaan tarinan editointia. Kaikki valitsivat välineeksi iPadin ja sieltä iMovie-sovelluksen. Tarjosimme vaihtoehdoiksi Open shot -tietokoneohjelmaa ja Dream Broker -videonjakoalustaa, mutta nä koettiin liian kankeiksi välineiksi. Kotitehtävänä oli tehdä itsearviointi tähänastisesta työskentelystä sähköisen arviointilomakkeen avulla. 12.12.2013 Päivä aloitettiin blogimerkinnällä. Päivän kaksi muuta tuntia käytettiin tarinan työstämiseen. Oppilaat hakeutuivat koulun eri nurkkiin nauhoittamaan puhettaan. Toisen tunnin päätteeksi lähes kaikilla oli tarinat valmiina. Tekninen osuus tuntui olevan kaikille todella helppoa ja yksinkertaista. Eniten sai muistutella siitä, että digitarinan tulee olla temmoltaan rauhallinen eikä musiikin tule olla pääosassa. Kolme työtä esiteltiin kaikkien seiskaluokkalaisten yhteisessä aihekokonaisuustöiden purkutilaisuudessa. 13.12.2013 Päivän aluksi kokoonnuimme taas kuuden hengen ryhmiin ohjaavan opettajan kanssa. Jokainen näytti oman työnsä muille ryhmäläisille ja sai siitä palautetta sekä opettajalta että muilta ryhmäläisiltä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta työt olivat valmiita siirrettäviksi koulun omalle You Tube -tilille. Toisella tunnilla oppilaat tekivät tarinoistaan QR-koodin. Tämä vaihe oli helppo ja oppilaat pitivät siitä. Aurasman kanssa oli ongelmia, koska sovellus hyväksyy vain alle puolitoista minuuttia pitkät videot. Se ei siis oikein soveltunut meidän käyttöömme. Viimeisellä tunnilla katsoimme kaikki tuotokset yhdessä läpi. Jokainen sai työnsä valmiiksi, vaikka lopputuotokset olivatkin eritasoisia. Kotitehtäväksi jäi vielä antaa palautetta kotiryhmäläisille lopputuotoksesta ja työskentelystä sekä kirjoittaa viimeinen blogimerkintä ja täyttää itsearviointilomake.

Tuotokset
https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni---arska/?pli=1 https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--linessa-l/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-olli-r/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-aaronv/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--artturi-s/?pli=1 https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--iina-v/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-tom-g/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-tommi-m/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--onerva-t/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--siiri-p/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-toni/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-arttu-m/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-thien-an/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni---reio-k/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni---lars-l/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni--topias-m/ https://sites.google.com/a/unelmakoulu.fi/minun-juureni-vilho-aro/

Arviointi
Oppilaan itsearviointi osa I https://docs.google.com/a/unelmakoulu.fi/forms/d/1Q396Lg_GVp5FR3kOK93pDj-HXkfzF4dcsoVL5Rc6anU/viewform Oppilaan itsearviointi osa II https://docs.google.com/forms/d/1y1e9gEbOONDNM_xwEXSEXLOk70Ed7ZlrJ4I9E5v40c8/viewform Lisäksi kävimme jokaisen oppilaan kanssa suulliset arviointikeskustelut projektin aikana kolme kertaa pienryhmissä, ja projektin lopussa pidimme henkilökohtaiset arviointikeskustelut.

Jäsenet
Katri Lehtovaara
Päivi Timonen
Taru Koskinen
Oppimaisema Ylläpito
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •