Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Hyvä kiertää

Projekti toteutettiin 3.-4.-luokkalaisten yhteistyönä. Olemme ottaneet projektin suunnittelussa huomioon Metsokankaan koulun painopistealueista yhteisopettajuuden, horisontaalis-vertikaalisen yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön opetuksessa. Projektin tarkoituksena on laittaa hyvä kiertämään koulussa, kotona ja asuinympäristössä. Pohdimme oppilaiden kanssa, miten voimme yksilöinä vaikuttaa oman elinympäristömme hyvinvointiin toimintamme kautta. Tuomme esiin myös näkökulman, jossa emme ole ainoastaan hyvien tekojen tekijöitä mutta myös niiden vastaanottajia. Projektin alkuvaiheessa käytimme inspiraationa erilaisia kiertämistä kuvaavia lämmittelyleikkejä (esim. rikkinäinen puhelin, matkimisleikkejä piirissä kehosoittimilla) ja katsoimme Kiva-koulu sivulta Viesti-kiertää videon. Keskustelimme videon pohjalta kuinka voimme saada

Näytä lisää...
 

Toteutettu oppimiskertomus
Virtaako, kiertääkö?

Opettaja
Päivi Luukkonen, Jaana Hekkanen ja Heini Ahola

Koulu
Metsokankaan koulu

Aine/aihe
Hyvä kiertää (läpäisyperiaatteella ryhmäyttämien, toisten huomioon ottaminen, KiVa- koulu ja äidinkieli, projektityöskentelytaidot, tvt-taidot)

Luokka
3.- 4. lk

Oppilaiden ikä
9-10 vuotta

Oppilasmäärä
55

Ajankohta
01/14

Tavoitteet
- oman toiminnan havainnointi - oman toiminnan ohjaaminen tavoitteiden suunnassa - äidinkielen tavoitteet (oikeinkirjoitus: isot kirjaimet, sanavälit, isot kirjaimet, pilkut ja pisteet) sekä kappalejaon käyttäminen ja monipuoliset lauserakenteet. - ryhmätyötaitojen kehittäminen (iloinen ja myönteinen työskentelyasenne, toisten ideoiden kunnioittaminen ja huomioonottaminen ja työskentelyyn osallistuminen)

Työtavat
- yksilötyöskentely - ryhmätyö - opettajajohtoinen työskentely

Projektissa käytetyt oppimisaktiviteetit
- suunnittelu - luominen - reflektointi

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
- läppärit - dokumenttikamera - digikamerat

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
- Pixton - Popplet - PowerPoint - Final Cut Pro X- videoeditointiohjelma

Projektissa käytetyt tilat
- luokkahuoneet - aulatilat - ryhmätyötilat - koti - asuinympäristö

Työskentelyn kuvaus
Hyvä kiertää- projekti aloitettiin lämmittelyleikeillä ja katselemalla videoklippejä. Tämän jälkeen laadimme oppilaiden kanssa Popplet- työkalulla käsitekartat hyvän kiertämisestä koulussa ja kotona. Kukin oppilaista valitsi käsitekartoista idean hyvistä teoista, jotka he päättivät toteuttaa kotona ja koulussa/ asuinympäristössä. Oppilaat valitsivat 4-5 hengen ryhmissä yhden hyvän teon, jonka innoittamina he laativat kuvakäsikirjoituksen Pixton- ohjelmalla laadittavaa sarjakuvaa varten. Sarjakuvat liitettiin PowerPointiin, joista koostettiin yksi esitys näytettäväksi vanhemmille. Lopuksi oppilaat arvioivat projektiensa onnistumista annettujen kysymysten pohjalta videohaastattelussa.

Tuotokset
- Popplet- käsitekartat - kuvakäsikirjoitukset - sarjakuvat - PowerPoint sarjakuvista - videohaastattelut

Arviointi
Projektimme onnistui hienosti ja oppilaat innostuivat hyvä kiertää- teemasta sekä hyvien tekojen tekemisestä. Toiveenamme on, että oppilaat jatkavat hyvien tekojen tekemisestä omaehtoisesti luokissa ja kotona/ asuinympäristössä. Näin projekti vaikuttaisi myös luokkahenkeä kohottavasti. Tätä tavoitetta edistämme palkitsemalla kevään kuluessa hyviä tekoja oppilaiden ilmiantojen perusteella. Projektin jatkuva ohjaaminen ja arviointi oli tärkeää, jotta työn eri vaiheet pysyivät oppilaiden hallinnassa. Pixton- ohjelman käyttö oli oppilaiden mielestä mukavaa ja motivoivaa ja hienot sarjakuvat innostivat. Pixton- ohjelmaa on nyt mukava käyttää muissakin projekteissa, sillä se soveltuu hienosti moneen eri oppiaineeseen. Hienosti onnistuneesta projektista huolimatta tekisimme joitain asioita nyt toisin. Projektiryhmät olisivat toimivammat, jos niissä olisi vain kolme oppilasta. Tällöin jokainen pääsisi käyttämään sarjakuvaohjelmaa useammin ja työskentely olisi intensiivisempää. Projektin edetessä jätimme osan alkuperäisestä suunnitelmasta toteuttamatta ajan puutteen takia. Emme esim. ehdi pitää kirpputoria, jonne oppilaat olisivat voineet tuoda tarpeettomia tavaroita ja vaihtaa niitä toisten oppilaiden kanssa.

Jäsenet
Heini Ahola
Jaana Hekkanen
Päivi Luukkonen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Projektin arviointi
tiedosto 28.11.2013 10:31 Päivi Luukkonen
Hyvän kiertäminen -sarjakuvat
tiedosto 27.03.2014 09:11 Päivi Luukkonen
Näin tehtiin Hyvä kiertää -projektin reflektointivideon linkki

Metsokankaan koulun 3C- ja 4B-luokkien Näin tehtiin Hyvä kiertää -projektin reflektointivideo löytyy osoitteesta

https://www.youtube.com/watch?v=jkZmYbsPx_0

tiedosto 31.03.2014 22:15 Päivi Luukkonen
Projektin esittelyvideo
tiedosto 28.04.2014 08:22 Markku Lang
Projektin esittely
tiedosto 28.04.2014 08:45 Markku Lang
Projektin esittely

Projektin esittely

tiedosto 28.04.2014 11:52 Markku Lang

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •