Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

The Vortex of Sinervä

Projekti toteutetaan 17 4.luokan ja 16 8.luokan oppilaan yhteistyössä. Tavoitteena ymmärtää ja havainnollistaa joku luonnon kiertokulkuun liittyvä prosessi. Ryhmät ovat: vesi, sokeri, rauta, happi ja hiili. Projektissa 8.luokkalaiset toimivat tutorin roolissa ja kehittelevät 4.luokkalaisten ajatuksia pidemmälle. Ryhmien tavoitteena on luoda aineen kierrosta kuva, joka piirretään isolle paperille. Paperi Posteriin upotetaan virtuaalimateriaalia Aurasma ohjelman avulla. Ryhmien töistä kootaan esittely, jonka koulun muut luokat voivat kiertää mukanaan älypuhelimensa tai koulun tabletlaitteiden opastamana.


 

Opettaja
Henri Heikkinen ja Jari Ylisirniö

Koulu
Sinervän koulukeskus, Multia

Aine/aihe
Ympäristöoppi, fysiikka, atk

Luokka
4 ja 8

Oppilaiden ikä
10v ja 14v

Oppilasmäärä
33 oppilas

Ajankohta
Tammi/helmikuu

Tavoitteet
- yhteistyö eri-ikäisten oppilaiden välillä - luonnon prosesseiden ymmärtäminen 4.lk - 8.lk -

Työtavat
Ryhmätyöskentely erilaisissa ryhmissä - kotiryhmä kolme tai neljä neljännen luokan oppilasta ja 2-3 8.luokan oppilasta - atk:ssa/kuvaamataidoissa parityöskentelyä - 4.luokassa sisältömateriaalin tuottamista ryhmissä Opponointi - 8. Luokkalaiset opponoivat toisten ryhmien töitä

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
Samsung Note Pöytätietokoneet Oppilaiden älypuhelimet

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
Youtuben/Samsungin videomuokkaustyökalu Auere ohjelma

Projektissa käytetyt tilat
Kouluun pyritään järjestämään 5 rauhallista ryhmätyötilaa työskentelyä varten ATK luokka Omat luokat

Työskentelyn kuvaus
Aloitus 4.luokan oppilaille pidetään aloitus tunti, jossa muodostuu 4-5 ryhmää eri virtaavien asioiden ympärille. Aihepiiri rajattaisiin luonnontieteisiin kysymksen/tehtävänannon avulla. Muodostuneet ryhmät lähtevät tekemään tutkimustyötä kysymysten avulla. Oppilaat siis miettisivät ongelmia, joita lähdettäisiin ratkomaan. 4.lk ja 8.lk 1. Tapaamien (Torstai 1h) Erikseen opettajajohtoisesti Motivointitarina ja ryhmien muodostus kirjainyhdistelmien avulla. (H2O, O, C, C6H12O6, Fe) 5 ryhmää (3-4 4.luokkalaista ja 2-3 8.luokkalaista) 4.luokkalaiset jaetaan ryhmiin aihepiirien/kiinnostuksen mukaan TeamUpia hyväksikäyttäen Neloset lähtisivät miettimään kysymyksiä aiheeseen liittyen. 2.Tapaaminen (Tiistai 3-4h) 1.tunti - ryhmät kokoontuvat ja alkavat tekemään tehtäviä googledocsissa. Isot auttavat tiedonhaussa. 2. Tunti - isot vaihtavat ryhmiä -> pienet kertovat mitä ovt tehneet -> isot käyvät vastaukset läpi ja antavat palautetta ja miettivät lisätehtävän. - isot palaavat kotiryhmiin ja auttavat pieniä vastaamaan lisätehtävään ja palautteeseen. 3. Tunti - Pienet avaavat uuden docsinja kirjoittavat esimerkiksi raudan elämänvaiheista tarinan. Isot ohjaavat oikeinkirjotuksessa ja lauserakenteissa. 4. Tunti - Isot täydentävät tarinoita tarpeen mukaan alkavat miettiä tarinan visualisointia. 3. Tapaaminen (Torstai 1h) Ryhmät hahmottelevat piirroksen luonnoksen Miten vaiheita kuvataan kuvin Kuviin selitystekstit (luettavaksi) 4.Tapaaminen (Tiistai 3-4h) Lopputyön toteutus 1. ja 2. tunti Sisällön tuottaminen piirroksiin Ääniraidat, video/kuvamateriaali (netistä, omat tuotokset ja havainnot ympäristöstä) 3. ja 4.tunti Sisällöntuottamisen viimeistelyä Prosessikuvan piirtämistä. Kuva viimeistellään 8.lk kuvaamataidon tunnilla. 8.lk ATK Oppilaat upottavat aurasma- materiaalin ryhmien prosessikuviin 5. Tapaaminen (Torstai 1h) Töiden esittely liikuntasalissa Kouluun järjestetään näyttely, jonka koulun muut luokat voivat kiertää viikon aikana ja tutustua aineiden kiertokulkuun

Tuotokset
Prosessikuva, jota aurasma -materiaali täydentää

Arviointi
Arvioinnissa opettajat keskittyvät prosessin arviointiin. Palautetta annetaan jokaiselle ryhmälle työskentelyn ajan. Oppilaat suorittavat ryhmässä itsearviointia. Lopputyöt käydään läpi, muttei niistä anneta arvosanoja tms. Jokaisen ryhmän työ on onnistunut, ryhmän näköinen työ.

Jäsenet
Henri Heikkinen
Ei lisättyjä kuvia tai videoita.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •