Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Muotoile ja tulosta

Projekti kannattaa kuvata kysymysten ja tavoitteiden kautta:

1. Esine

- mitä on plastisuus

- mitä on muotoilu

- mitä on desingn

- mitä on laatu

( voi olla: shakkinappula, liikelahja, palkinto, ...)

Näistä käsitteisiin liittyvistä kysymyksistä muotoutuu tavoitteet oppilaalle.

2. Malli

- suunnitellaan esine / luonnostelu

- tehdään malli savesta tai vastaavasta

 

3. Monistaminen

- tutustutaan 3D tulostimen ideaan

- tulostus


 

Toteutettu oppimiskertomus
Nelossykli; oppimiskertomus luo objekti, Ei varsinaista oppimiskertomusta, mutta löyhästi voi liittyä moneenkin mainituista.

Opettaja
Markku Veteläinen, Pekka Tokola

Koulu
Oulun normaalikoulun perusaste 0-6

Aine/aihe
Kuvataide, Valinnaiskurssi

Luokka
6a, 6b

Oppilaiden ikä
12-13 vuotta

Oppilasmäärä
20

Ajankohta
Tammi- maaliskuu 2014

Tavoitteet
1. Oppilas selittää käsitteet plastisuus muotoilu, design, laatu. 2. Oppilas suunnittelee esineen. 3. Oppilas muotoilee esineen savesta. 4. Oppilas selittää 3D tulostimen tocimintaperiaatteen. 5. Oppilas tulostaa eaineen 3D tulostimella. 6. Oppilas arvioi omaa ja työparin työtä tavoitteiden suunnassa. 7. Oppilas asettaa tavoitteet työskentelylleen.

Työtavat
Opettajan esitys, asiantuntija esitys, ryhmä/parityö,

Projektissa käytetyt oppimisaktiviteetit
Löyhästi kaikki.

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
iPad, interaktiivinen projektori, dokumenttikamera, järjestelmäkamera, 3D tulostin

Projektissa käytetty teknologia: ohjelmistot
Keynote, poplet, bookgreator, pageses, gad,

Projektissa käytetyt tilat
ubiko-solu, tn-luokka, mahdolliset erikoistilat

Työskentelyn kuvaus
Asetelma: - kaksi oppilasryhmää, kaksi opettajaa, osa-aikaisesti opettajaopiskelijoita neljästä kuuten henkeä - oppilaat jaetaan ryhmiin - ryhmien sisällä työparit Paikka - Oulun normaalikoulu perusaste 0-6, luokat, luma-luokka Ohjelma pääpiirteittäin - käsitteiden avaaminen havainnollisesti ja konkreettisesti / 2h - esineen suunnittelu; aihe, luonnostelu, malli, arviointi - tulostusprosessi 3D tulostimella - esineiden arviointi - mahdollinen jatkokäyttö Huomioitavaa - parit dokumentoivat oman prosessinsa (book creator) - valitut oppilaat tekevät lisäksi koko ryhmän prosessista (ehdotus ja vapaaehtoinen)

Tuotokset
Esineluonnokset, saviesine l. malli, tulostettu esine

Arviointi
Opettajan arviointi (vrt. Tavoitteet), itsearviointi(prosessin jälkeen) pariarviointi (prosessin aikana), Arviointikeskustelu (ryhmittäin)

Jäsenet
Markku Veteläinen
Pekka Tokola

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Muotoile ja tulosta/projektin vaiheet
tiedosto 27.04.2014 22:11 Markku Veteläinen

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •