Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt uutta pedagogiikkaa tukeviksi

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Kohti uusia oppimisympäistöjä!

(Publicerat 04.01 2019 klo 12:25)

Projekti käynnistettiin 7.11.2018 Turussa yhteisellä starttipäivällä, johon kokoontuivat 10 päivähoitoyksikön kehittäjäopettajat sekä projektinvetäjät. Päivän aikana pohdittiin muun muassa päiväkotien oppimisympäristöjen solmukohtia, sisä- ja ulkotilojen käyttöä, käytettävissä olevia välineitä ja materiaaleja, käytännön toiminnan järjestelyjä sekä VASU:n tavoitteita – ja visioitiin unelmien päiväkotia!

Projektin tavoitteena on kehittää ja uudistaa erityisesti vanhojen päiväkotirakennusten oppimisympäristöjä paremmin VASU:n tavoitteita tukeviksi. Mukaan valittiin hakemusten perusteella kymmenen päiväkotia, joihin ei lähivuosina ole suunnitteilla peruskorjausta tai remonttia, mutta joissa on selkeät tarpeet oppimisympäristöjen uudistamiselle. Kehittämisen painopisteinä ovat liikunnallisuuteen ja toiminnallisuuteen kannustavat oppimisen tilat, innostaminen matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.

Lue lisää starttipäivästä turku.fi -uutisesta: http://www.turku.fi/uutinen/2018-11-12_digia-liiketta-ja-ilmioita-varhaiskasvatuksen-oppimisymparistojen-uusi-aika


Riikka Vuorinen


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •