Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Tulevaisuuden trendit ja ilmiöpohjainen oppiminen

Opettajat visioivat ja tunnistavat tulevaisuuden trendejä, yhteiskunnassa, koulutuksessa ja teknologiassa. Opettajat visioivat miten tämä vaikuttaa oppimiseen ja koko koulun toimintakulttuuriin. Tutustuttiin OPS 2016 oppimiskäsitykseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen.


 
Jäsenet
Nina Orpana
Virve Vakiala
Maria Hukkanen
Pauliina Wahlstein
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Opettajat visioivat mitä tulevaisuuden taitoja lapset tarvitsevat, mitä muutoksia tulevaisuus tuo tullessaan? Yhteiskunnassa, koulutuksessa ja teknologiassa, miten oppiminen muuttuu?

Tärkeimpien trendien löytäminen. Suuntana/tausta-ajatuksena uusi ops 2016.
Osallistujat: rehtori, opettajat ja OHR:n jäsenet mahdollisuuksien mukaan.

1.kerta 7.4.2015 opettajien yt-ajalla, "Katse tulevaisuuteen"

1. Virittäytyminen: Alkuun katsotaan tulevaisuusaiheinen video Dynamic Architecture-Rotating Tower.

2. Ryhmien jako: Team up työkalulla jaetaan opettajat 4-5 hengen ryhmiin (3 ryhmää).

3. Työskentely: Ryhmille jaetaan Tulevaisuusbarometri julkaisu. Tehtävänä on tutkia sitä ja valita ryhmän mielestä todennäköisimmät vaihtoehdot sekä kirjata ylös ryhmälle heränneitä ajatuksia; mahdollisuudet, haasteet ja muut kommentit.

4. Tuotosten jakoa: Yksi ryhmästä jää kertomaan ryhmän ajatuksista ja muut kiertävät kuulemassa ja kommentoimassa muita ryhmiä. Lopuksi palataan omaan ryhmään jakamaan kokemukset.

5. Kohti tulevaisuutta: Millaisia taitoja lapset tarvitsevat 10 vuoden päästä? Post it lapuille ja lopuksi koonti.

6. Palautteen keruu opettajilta ko.työskentelymuodosta.

 

2. kerta 21.4.2015 yt-ajalla, "Kohti tulevaisuuden oppimista"

1. Mindfulness-hetki

2. Tulevaisuuden oppimisen ja opettamisen trendien äänestäminen "all our ideas"-työkalulla.

http://allourideas.com/edutrends

3. Omat merkitykselliset oppimiskokemukset. Kirjataan ylös 3 itselle merkityksellistä oppimiskokonaisuutta.

4. Jakaminen: Samoissa team up-ryhmissä, kuin 1. kerralla. Valitaan yksi merkityksellinen oppimiskokemus, joka esitellään ryhmälle. Ryhmästä valitaan yksi kokemus, joka esitellään sitten koko opettajakunnalle.

5. Koonti. Mikä on tyypillistä merkityksellisille oppimiskokemuksille?

6. Jatkotyöstöehdotus: Vastaavanlaisen keskustelun voi käydä oppilaiden kanssa.

 

3. kerta 28.4.2015 yt-ajalla, "Kohti ilmiökeskeisyyttä"

1. Koonti kahdesta edellisestä kerrasta. 

Yhteenveto lasten tulevaisuustaidoista Siltamäen opettajien silmin

-Yksilöllinen tiedonprosessointi ja yhdessä toimimisen ja oppimisen taidot. 

-Todella vähän yksittäisiä oppiaineita tai oppiaineiden sisältöjä. Kieli ja matemaattis luontieteet.

-Teknologia tärkeä väline oppimisen tukena.

 

Yhteenveto opettajien merkityksellisistä oppimiskokemuksista

-minä oppijana kokemus korostui, pystyn osaan
-miten vuorovaikutus tukee omaa käsitystä itsestä oppijana
-oppia elämää varten, oppiminen ei suorituksia varten

2. OPS 2016 oppimiskäsitys ja ilmiökeskeisyyden teoriataustaa. Mukana alustamassa keskustelua Helsingin yliopiston tutkija Elsi Ahonen.

3. Ryhmätyö ja sen esittely.

Opettajat ideoivat ryhmissä eheyttäviä ja ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •