Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


BRÄNDÖ GOES SMART - Brändö lågstadieskolan - projektpresentation

(Publicerat 19.02 2016 klo 15:48)

BRÄNDÖ GOES SMART


1 Mikä on ollut koulukohtainen tavoitteenne? 

Inredning 
- Vårt mål har varit att skapa utrymmen som tilltalar eleverna som inlärningsmiljö. Vi har främst ändrat vårt nya grupprum och vår datasal. 
 
Teknik 
- Vi ville göra tekninken mer mobil, så att den kan vara med var som helst. 
 
2 Miten tavoite on toteutunut? Ja mitä vielä tavoitellaan? 
Gällande det vi har jobbat med har målen nåtts bra. Eleverna tycker om våra nya utrymmen. Lärarna har varit på och haft egna iPad-utbildningar och småningom kan de flesta lärarna utnyttja tekniken till fullo. Robotik-delen är ännu på hälft. Där gäller det att hitta rätta lösningar, vilket inte är så lätt. 
 
3 Millaisia välineitä ja kalustusta olette hankkineet tavoitteenne toteuttamiseksi? 
Inredning 
- Grupprummet har inretts utan traditionella klassrumsmöbler. I stället har vi Iskus "Kivikko"-pallar och endast några bord. Till datasalen har vi skaffat ståbord där det är lätt att jobba i grupp och några mindre bord, som är lätta att gruppera om. Vi har minskat antalet fasta datorer i datasalen och i stället flyttat in datorer i vissa klassrum. Vi har också skaffat nya bord till vårt bibliotek, så att man kan jobba i grupp även där. 
 
Teknik 
- Med pengarna har vi skaffat 7 iPads och 2 AppleTV till skolan. De möjliggör att jobba i mindre grupper i på olika ställen i och utanför skolan. 
 
4 Millaisia tavoitteen toteutumisesta johtuvia levittämisajatuksia teillä on virinnyt jo tässä vaiheessa? 

 

Det är viktigt att alla lärare får utbildning i den nya teknologin. Annars blir apparaterna lätt outnyttjade. För att nå målen räcker det inte att några lärare är ivriga, alla måste bli inspirerade.

Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •