Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

OPPIMAISEMA 2.0

Oppimaisema 2.0 hanke pyrkii kokonaisvaltaisesti tukemaan ja tehostamaan erilaisten oppimisympäristöhankkeiden tulosten leviämistä Suomeen.  Koordinoitavien hankkeiden kautta saadaan edelleen arvokasta tietoa tila- ja kalusteratkaisujen vaikutuksesta oppimiseen ja pedagogiseen toimintaan.

Hankkeessa keskitytään edelleen valtakunnallisen  koulu- ja opetustilasuunnittelukeskustelun laajentamiseen ja kehittämiseen sekä MOM- hankkeen aikana kerätyn tutkimusmateriaalin analysoimiseen ja materiaalista saatujen tutkimustulosten levittämiseen. Oppimaisema 2.0 hanke on myös kansainvälisesti aktiivisempi osallistuessaan FCL (Future Classroom Lab) lähettilästoimintaan ja FCS (Future Classroom Scenarios)- täydennyskoulutuksien järjestämiseen.

 

 

 

 


 

Yhteyshenkilö
Markku Lang

Koulu/organisaatio
Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Kohderyhmä
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Opetushallituksen rahoittamat oppimisympäristöhankkeet ja sitä kautta peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden, opettajien sekä kouluissa muun henkilökunnan työskentelyolosuhteet. Välillisesti kodit sekä koulun ulkoiset yhteistyökumppanit ovat myös hankkeen kohderyhmänä. Lisäksi kohderyhmänä on arkkitehtitoimistot, koulusuunnittelusta vastaavat kaupunkien ja aluehallintoviranomaisten yksiköt jne. Opettajankoulutuslaitokset, harjoittelukoulut ja Suomen yliopistot laajemminkin ovat myös hankkeen tiedottamisen kohderyhminä.

Ajankohta
1.10.2014-31.12.2017

Tavoitteet
Tutkimusten mukaan oppimisen tilat ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden taitojen omaksumisen mahdollistajina tai rajoittajina. Lisäksi tilojen vaikutus koulujen toimintakulttuurin kehittymiseen sekä oppilaan ja opettajien hyvinvoinnin tukemiseen on selkeästi pystytty osoittamaan. Oppimaisema 2.0. hankkeen vuosien 2014-2017 tavoitteita ovat: •auttaa uusia tila- ja kalustehankkeita projektihallinnassa •löytää ja esitellä ratkaisumalleja hyvistä oppimaisemakokonaisuuksista •löytää kehittämishankkeissa syntyneet pedagogiset mallit ja käytännöt sekä levittää niitä valtakunnallisesti. •kehittää avoin ja innovatiivinen tulevaisuuden koulukonsepti: konkreettisia käytäntöjä, prosesseja ja malleja •kehittää käyttökelpoinen oppilaitosten suunnittelun prosessikuvaus •havainnollistaa koulun jatkuvan kehittämisen tarve •ylläpitää ja kehittää oppimaisema.fi palvelua Suomen oppimisympäristöhankkeiden innovaatioiden julkaisukanavana •julkaista tutkimustuloksia artikkelien ja visualisointien muodossa koulurakentamisen teemasta •järjestää koulurakentamiseen, oppimiseen ja tiloihin liittyviä seminaareja, esityksiä ja työpajoja

Työtavat
Toimintaan kuuluu haastattelujen tekemistä, graafista suunnittelua, videoiden editoimista, oppimisympäristöhankkeiden esittelyä, uutiskirjeiden lähettämistä ja yhteistyö Opetushallituksen ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Erilaisissa seminaareissa, työpajoissa, kokoontumisissa apuna toimii myös toinen henkilö osa- aikaisesti. Ulkopuolisia palveluita tarvitaan käännöstöissä (ruotsi ja englanti) ja esim. palvelun kehittämisessä. Oppimaisema 2.0 hankkeessa toimii pääsääntöisesti yksi projektityöntekijä, joka huolehtii oppimaisema.fi palvelun toiminnasta, sen kehittämisestä, sisällön tuotannosta ja tiedottamisesta.

Työskentelyn/prosessin kuvaus
Tarkoituksena hankkeessa on järjestää vuosien 2014-2017 aikana viisi fyysisten oppimisympäristöhankkeiden kokoontumista. Lisäksi järjestetään ensimmäinen oppimisen ja tilojen vaikutusta pohtiva poikkitieteellinen Tila ja oppiminen- seminaari. Hanke on myös esillä Educa- seminaarissa vuonna 2017 ja esittelee tuolloin kootusti OPH:n rahoittamia kehittämishankkeita.

Tuotokset
Tuotoksena on monipuolisen sisällön tuottaminen oppimaisema.fi palveluun ja oppimisympäristöhankkeiden tukeminen.

Rahoittaja
Opetushallitus

Budjetti
400 000 €

Jäsenet
Markku Lang
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Opetushallituksen tila- ja kalustehankkeet 2015-2017


Tarkoituksena hankkeessa on järjestää vuosien 2014-2017 aikana viisi fyysisten oppimisympäristöhankkeiden kokoontumista.

Ensimmäinen kokoontuminen on 6.11.2014 OPetushallituksessa.Mukaan saatiin

Tuotokset:  Tuotoksena on monipuolisen sisällön tuottaminen oppimaisema.fi palveluun ja seuraavien projektien tukeminen:

1. Stress Free Area @Oppimisympäristöpilotti
2. Utveckling och differentiering av lärmiljö
3. Hetan koulu ja Erälukio - Soma paikka oppia
4. Joustavat oppimisen tilat - siirtokelpoiset väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana (JOT)
5. Kehittely- ja ideointiverstas paikaksi verkostoitu ja innovoida
6. Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun
7. Perusopetuksen ja musiikkiopiston yhteinen oppimisympäristö
8. Ilmiöt avoimessa oppimaisemassa
9. TOIMIVA oppimisympäristö
10. Tulevaisuuden taitajiksi
11. Kaikkialla oppii - uusi lukio 2020 (KOPPI)
12. Mediahuoneessa ja maastossa
13. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen
14. Musiikkilukion oppimistilojen osallistavan ja monipuolisen käytön kehittäminen
15. Mahdollisuuksien maailma opetuksessa
16. Alakoulun oppimisympäristö ja toimintakulttuuri joustavaksi ja ajanmukaiseksi
17. Sammonlahden apajat
18. Kaikilla Kivaa Kimpisessä =KKK= Kiitä, Kehu, Kannusta
19. Lohjan monitoimijatalot
20. Sinervän Android -koulu
21. OPIN AGORA (OpinA1-A5)
22. LOA ( Läsa Och Arbeta / Lugn Ombonad Arbetsmiljö)
23. PiETU: Pieksämäki's educational turn-up
24. Pudasjärven Hirsikampus Goes 3D
25. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen
26. Raseborgs stad Utrymmet "Laboratoriet"
27. Liikkuvuus antaa vapautta ja viihtyvyyttä
28. Älylataamo
29. OSU -hanke
30. Käsitäksää
31. Utveckling av lärmiljöer - Borgå stads nya skolbyggnadsprojekt
32. eForum oppimisympäristö
33. Digiluokka – uudistuva oppimistila
34. Meidän tila!
35. Oman oppimisen tila
36. Campus Norrvalla - med sikte på framtidens lärmiljö
37. Ala- ja yläkoulun tiloihin suunniteltavat yhteistoiminnalliset työpisteet
38. Oppimiselle suotuisa oppimisympäristö

Lisäksi järjestetään ensimmäinen oppimisen ja tilojen vaikutusta pohtiva poikkitieteellinen Tila ja oppiminen- seminaari. Hanke on myös esillä Educa- seminaarissa vuonna 2017 ja esittelee tuolloin kootusti OPH:n rahoittamia kehittämishankkeita.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •