Laaja-alaisten avaintaitojen arviointi uudessa OPS:ssa

Luotu: 09.02.2015

Projekti lähtee liikkeellä rehtorin sähköpostilla, joka kehoittaa tutustumaan arviointiin uudessa OPS:ssa. Tämän jälkeen arviointia käsitellään koulun keskustelukokouksessa 30.3, johon pyydetään alustusta koulumme OPS -koordinaattoreilta. Keskustelukoukouksen aluksi jaamme opettajat laaja-alaisten avaintaitojen nimisiin ryhmiin. Ryhmien nimet ovat: 

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Future Classroom Ambassadorit (FCA:t) osallistuvat ryhmätyöskentelyyn mentoreina, joten heitä ei jaeta näihin ryhmiin. Alustuksessa toivomme OPS -koordinaattoreiden tuovan esille arvioinnin pääkohtia eli trendejä. 

Koulumme henkilökunta viettää TESO -päivää lauantaina 18.4, jossa aloitamme työpajatyöskentelyn ennalta valituissa ryhmissä. Päivä polkaistaan käyntiin reippaasti arviointi -sketsillä, jolla pyritään motivoimaan työskentelyyn. Tämän jälkeen pelataan vielä Kahootilla valmistettu visailu arvioinnista, jonka jälkeen aletaan työstämään skenaarioita ryhmissä. 


Projektikorttiin

Perustaja: Aleksi Tanner

OtsikkoKirjoitettuKommentteja

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •