Monitoimijatalot-hanke

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


OpinA4 ja A5: Harjulan koulun aktiivinen piha-alue

(Publicerat 13.01 2016 klo 17:38)

OpinA4: ”Aktiviteetti- ja oleskelualueiden rakentaminen koulun pihalla: Tila tukee opetustapahtumien toteutusta ja lisää oppilaiden aktiivisuutta opetustapahtumien välillä.” (Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut, avustushakemus 25.8.2014: OPIN AGORA (OpinA1-A5))

OpinA5: Koulun läheisyydessä olevien luonto- ja ulkoilualueiden hyödyntäminen koulujen toiminnan ja opetuksen tukena, mm. erilaisten oppimisaktiviteettien toteutuksessa. Alueen toiminnot ja aktiviteetit ideoidaan niin, että ne toimivat oppimisen tukena myös opetustapahtumien välissä. Suunnittelu tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden ulkoilualueita hyödyntävien kanssa. (Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut, avustushakemus 25.8.2014: OPIN AGORA (OpinA1-A5))

Harjulan koulu, on noin 250 oppilaan alakoulu, käsittäen luokka-asteet 1.-6. Koulun piha-alueelle suunnitellaan ja rakennetaan tila, joka yhdistää ympäröivät luonto ja ulkoilualueet osaksi koulun tarjoamia opetustapahtumien välillä tapahtuvia aktiviteetteja, huomioiden tilan käytön myös opetuksen tukena. Muutostyön tavoitteena on koulun piha- ja ulkotilojen toiminnallisuuksien parantaminen sekä läheisen luontoalueen integroiminen ja alueiden käytön kehittäminen osana koulun toimintaa. Muutos toteutetaan keväällä 2016.

 


Kristiina Pirnes


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •