Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Hetan koulu ja Erälukio - Soma paikka oppia

Hankkeen avulla pyritään löytämään keinoja kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja oppimistulosten parantamiseen.  Erilaisille oppijoille halutaan antaa mahdollisuus löytää oma tapa tehdä työtä ja oppia, tätä tuetaan toimivilla ja muunneltavilla tilaratkaisuilla. Innovatiivisemmalla oppimisympäristöllä tavoitellaan myös opettajien innostuksen lisäämistä uudenlaisia oppimismenetelmiä kohtaan. Uudelleen sisustetut yhteiset  tilat mahdollistavat itseopiskelun lisäksi oppiainerajat ylittävän yhteistyön. Yhteistyötä tehtäessä  ryhmätyöt ovat avainasemassa, ja  mahdollisimman moni käytettävissä oleva tila lisää oppilaiden motivaatiota paneutua rauhassa työhönsä.


 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Enontekiön kunta

Koulun nimi
Hetan koulu ja Enontekiön Erälukio

Linkki koulun sivuille
http://www.eralukio.fi/

Oppilasmäärä
110

Henkilökunnan määrä
27

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Hankkeen avulla pyritään löytämään keinoja kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja oppimistulosten parantamiseen. Erilaisille oppijoille halutaan antaa mahdollisuus löytää oma tapa tehdä työtä ja oppia, tätä tuetaan toimivilla ja muunneltavilla tilaratkaisuilla. Uudelleen sisustetut yhteiset tilat mahdollistavat itseopiskelun lisäksi oppiainerajat ylittävän yhteistyön.

Hankkeen kuvaus
Kts. projektin kuvaus.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Tarkoituksena on lisätä oppimismotivaatiota ja parantaa ryhmähenkeä ja vuorovaikutuksellisuutta oppilaiden väillä. Koulussamme on 75 min. oppitunnit, joka osaltaan lisää tarvetta monipuolistaa opetusmenetelmiä. Opettajilla on monipuoliset TVT-taidot ja tavoitteena on hyödyntää tätä osaamista käytännössä.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Opettajatiimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kalusteiden ja laitteiden hankinnan. Tiimi hankkii tietoa ja ideoita erilaisista oppimisympäristöistä ja niiden hyödyntämisestä opetuksessa. Kalusteet ja laitteet hankitaan vuoden 2015 alussa. Kohteena on muutama luokka peruskoulun puolella ja yhteiset tilat Erälukiossa.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Kouluviihtyvyys ja oppimismotivaatio lisääntyy. Erilaisten oppimistyylien omaavat oppilaat saavat opiskella enemmän omalle oppimistyylilleen sopivalla tavalla. Lukiolaiset ovat motivoituneita opiskelemaan myös vapaatunneilla.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Opettajat seuraavat tapahtuuko muutosta käytännössä. Tilanteita valokuvataan ja videoidaan. Oppilaille tehdään kyselyjä.

Hankkeen työryhmä
opettajatiimi: Sanna Sieppi-Magga, Lilja Nyrhinen, Miia Utriainen, Johanna Haapala rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi hankekoordinaattori Anne Keskitalo-Hohti

Jäsenet
Laila Nikunlassi
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •