Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Mun päiväkoti - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina

Fyysisen oppimisympäristön merkitys lasten kehityksessä tunnistetaan ja luodaan palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana, ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan.

Oppimisympäristöjä kehitettäessä huomioidaan lasten luontainen tarve liikkumiseen ja leikkimiseen. Lapset ovat keskeisessä roolissa oppimisympäristöjen kehittämisessä. Leikkiympäristöjen sisustus- ja kalustesuunnittelua toteutetaan yhteistyössä lasten, LAMK:n ja kehittämisyksiköiden henkilöstön kanssa. Lapset toimivat suunnitteluproesssin dokumentoijina käyttäen teknologisia laitteita


 
Jäsenet
Kati Vähäkuopus
Heli Anttalainen

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Hankkeen alkukartoitus vaihe - kehittämisen kohteiden tarkentaminen
tiedosto 31.08.2018 10:19 Kati Vähäkuopus
Tutustumiskäyntimme Teelahkme lasteaidiin
tiedosto 12.09.2018 10:40 Kati Vähäkuopus
Tutustumiskäyntimme Rännaku lasteaidiin
tiedosto 12.09.2018 11:03 Kati Vähäkuopus
Itä_Häme lehden uutinen 22.9.2018

Liitteenä on Itä-Häme lehden uutinen MUN PÄIVÄKOTI - hankkeesta. Jutussa kerrotaan lasten kuulemisesta opiskeljoiden oppimisympäristöihin suunnittelemista ideoista. Lasten ajatuksia opiskelijoiden idoista kerätään seitsemästä päiväkodista. Lasten ajatukset ja kommentit viedään opiskelijoille jatkotyöskentelyn pohjaksi.

tiedosto 24.09.2018 10:35 Kati Vähäkuopus
Päiväkoti Peuhis, lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:00 Kati Vähäkuopus
Päiväkoti Vantun Lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:14 Kati Vähäkuopus
Rainion päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:22 Kati Vähäkuopus
Soramäen päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:29 Kati Vähäkuopus
Kaarikadun päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:42 Kati Vähäkuopus
Paavolan päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 16.10.2018 14:45 Kati Vähäkuopus
Päiväkoti Hepokatin lähtötilanne
tiedosto 18.10.2018 09:23 Kati Vähäkuopus
Satulinnan päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 18.10.2018 09:26 Kati Vähäkuopus
Kastellin päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 18.10.2018 09:28 Kati Vähäkuopus
Vuokkoharjun päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 18.10.2018 13:03 Kati Vähäkuopus
Kytölän päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 18.10.2018 13:13 Kati Vähäkuopus
Kettukallion päivkodin lähtötilanne
tiedosto 19.10.2018 10:26 Kati Vähäkuopus
Lintulan päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 26.10.2018 09:17 Kati Vähäkuopus
Majavan päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 26.10.2018 09:18 Kati Vähäkuopus
Linkit MUN PÄIVÄKOTI - hankkeen kuntien paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin
tiedosto 26.10.2018 09:19 Kati Vähäkuopus
Aurinkorinteen päiväkodin lähtötilanne
tiedosto 29.10.2018 15:08 Kati Vähäkuopus

Budjetti

 

 

Henkilöstökustannukset

  80 000 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

    2 000 €

Laitteet, kalusteet, rakentaminen

  80 000 €

Palvelut

  25 000 €

Vuokrat

    3 000 €

Matkamenot

  12 000 €

Muut menot

    3 000 €

Hankkeen kokonaismenot yhteensä

205 000 €

 

 

Hankkeen tulot

Hankkeesta saadut tulot

0 €

Nettomenot yhteensä

205 000 €

 

Hankkeen muu rahoitus

EU – rahoitus

0 €

muu julkinen rahoitus

0 €

Yksityinen rahoitus

0 €

Hankkeen muu rahoitus yhteensä

0 €

 

AVUSTUS OPETUSHALLITUKSELTA 80 %

164 000 €

OMARAHOITUSOSUUS VÄHINTÄÄN 20 %

  41 000 €

Rahoittaja

Opetushallituksen avustus 80 % ja hankekuntien omarahoitusosuus 20 %

Yhteistyötahot

Lahden ammattikorkeakoulun kalustemuotoilun opiskeljiat sekä sosionomi-opiskeljat ohjaavine opettajineen. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu, Krista Pöllänen. mahdollisesti yritysyhteistyötä liittyen opiskeljoiden innovaatioiden toteutukseen.

Päijät-Hämeen alueella toteutettiin 3-5- vuotiaille lapsille (n.2622) varhaiskasvatuksen arviointikysely vuoden 2017 alussa. Arvioinnin kautta keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat lasten osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, mahdollisuus rauhalliseen leikkiin sekä tieto – ja viestintäteknologian luontevan ja tarkoituksen mukaisen käytön juurruttaminen osaksi yksiköiden toimintakulttuuria oppimisympäristöjen kehittämisen kautta. Päijät-Hämeen kunnilla on yhteinen tahtotila parantaa varhaiskasvatuksen laatua koko alueella. Tämän hankkeen konkreettisina tuloksina tavoitellaan lasten osallisuuden näkyvää lisäämistä kaikessa toiminnassa, erityisesti siinä, miten oppimisympäristöstä saadaan pienen ihmisen mittakaavaan sopiva. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, innovatiivisia oppimisympäristöjä, joiden toimintamallit ovat levitettävissä ja sovellettavissa erilaisten yksiköiden tarpeisiin. Arviointi – ja selvitystoimintaa tehdään koko hankeen ajan yhteistyössä Lamk:n kanssa.

Lisätään myöhemmin

Hankkeen toiminnasta on jaettu tietoa hankkeen blogin kautta, joka löytyy osoitteesta munpaivakoti.blogspot.com

Lisäksi tietoa on jaettu sosiaalisen median kautta, mm. ammatillisissa Facebook- ryhmissä.

Hankkeen aikana kehitettyä jaetaan julkaisemalla kehittämistyöhön liittyviä artikkeja, jotka on tarkoitus koota verkkojulkaisuksi.

MUN PÄIVÄKOTI - hankkeen on suunniteltu etenevän seuraavalla tavalla:

 

2017 Hankkeen käynnistäminen

* Toteuttamissuunnitelman tekeminen

* Kehittämispäiväkotien valinta

 

2018

1-6 / 2018 Ympäristöjen lähtötilanteen kartoittaminen ja kehittämiskohteiden tarkentaminen

* 1. kehittämispäivä 15.2.2018 (opiskelijat + kehittämispäiväkotien edustajat)

   Hankeinfo, oppimisympäristön arvioinnin teoriaa ja käytäntöä

Oppimisympäristöjen lähtötilanteen kartoittaminen kehittämispäiväkodeissa 2-3 /2018

* 2. kehittämispäivä 7.3.2018 (opiskelijat + kehittämispäiväkotien edustajat)

   Päiväkotien nykytilanteen esittely + tutkimusmenetelmät päiväkotikäynneille

* LAMK:n opiskelijoiden päiväkotikäynnit seitsemään kehittämisyksikköön 3/2018

* 3. kehittämispäivä 5.4.2018 (Opiskeljat + kehittämispäiväkotien edustajat)

   Opiskeljoiden keräämän alkukartoitustiedon esittely

* 4. kehittämispäivä 3.5.2018 (opiskelijat + kehittämispäiväkotien edustajat)

  LAMK:n opiskelijoiden oppimisympäristöihin suunnittelemien alustavien ideoiden esittely

* Päiväkotien omat kehittämisen kohteet selvitettynä ja oppimisympäristöjen arviointi tehtynä 6/2018

 

8 - 12 / 2018 Ympäristöjen suunnittelu ja toteutus


* Päiväkotien ympäristöjen suunnittelu ja toteutus 8-12 /2018

* Lasten kuuleminen opiskeljoiden alustavista ideoista 8-9/2018

* Opintomatka Viroon 9/2018

* 5.kehittämispäivä (kehittämispäiväkotien edustajat) 4.10.2018

  Opintomatkan anti, kehittämistyön jakaminen ja yhteinen työstäminen

* LAMK:n opiskeljoiden ideoiden jatkotyöstäminen ja toteutuksen suunnittelu 10-12/2018

* 6. kehittämispäivä (opiskelijat + kehittämispäiväkotien edustajat) 20.11.2018

   Kehittämistyön esittelyä, opiskeljoiden prensetaatiot kevään ideoiden jatkotyöstämisestä

 

2019 Kehitettyjen ratkaisujen testaaminen ja edelleen kehittäminen


* LAMK:n opiskeljoiden kehittämistyön prototyyppien toteuttaminen 1-5/2019

* 7. kehittämispäivä 12.2.2019 (kehittämispäiväkotien edustajat)

  Päiväkotien kehittämistyön esittelyä, vertaiskäyntien suunnittelu

* Vertaiskäynnit kehittämispäiväkotien välillä 3-4/2019

* Hankkeen päätösseminaari 5/2019

* Hanke päättyy 6/2019

* Loppuraportointi 31.8.2019 mennessä

 

 

 

 

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •