Joustavat oppimisen tilat - siirtokelpoiset väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana (JOT)

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


Digiworkshopit osana yhteiskehittämistä / Heidi Lammassaari HY, OKL

(Kirjoitettu 12.12 2015 klo 15:04)

Osana JOT Joustavat Oppimisen Tilat -hanketta kutsuimme Tapiolan koulun oppilaita ja henkilökuntaa tutustumaan aktivoivaan ja vuorovaikutteiseen oppimisympäristöön Helsingin yliopiston Minerva-torille Siltavuorenpenkereelle. Tarve digiworkshopiksi nimetylle vierailukonseptille kumpusi Tapiolan koulussa järjestetystä valinnaiskurssista. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa noin kymmenen ”digioppilasta”, jotka voisivat tarpeen mukaan opettaa ja avustaa muita kouluyhteisön jäseniä JOT-hankkeen puitteissa hankittujen laitteistojen ja sovellusten käytössä. Niin ikään hankkeen myötä syntynyt tiivis vuoropuhelu Tapiolan koulun ja yliopistojen välillä sekä ajatus jatkuvasta prosessiin osallistamisesta loivat vankan perustan workshopin järjestämiselle.

Ensimmäinen digiworkshop järjestettiin Minerva-torilla Helsingin yliopistossa toukokuussa 2015. Vieraaksemme saapui kahdeksan innokasta oppilasta ja kaksi opettajaa. Digiworkshop aloitettiin lyhyellä kuvauksella uudenaikaisista oppimisympäristöistä. Oppilaat pääsivät heittäytymään aktiivisen osallistujan rooliin jo workshopin alussa kirjaamalla Flinga-sovellukseen omia ajatuksiaan ja ideoitaan tulevaisuuden kouluympäristöistä. Tämän jälkeen siirryimme käytännön rastityöskentelyyn, jossa sovellettiin ongelmalähtöistä tapaa ratkaista erilaisia digipulmia kuten kuinka palauttaa perusasetukset jumiin menneisiin tabletteihin tai kuinka kytkeä Apple TV älytauluun. Lisäksi mukaan integroitiin kokemuksellinen ja luova ulottuvuus demonstroimalla lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia toimia oppimisen tukena sekä pyytämällä oppilaita kokeilemaan animaation tekemistä iStopMotion-sovelluksen avulla. Oppilaiden ohella opettajat innostuivat kiertämään rasteilla, ja digiworkshopia pidettiinkin siinä määrin onnistuneena, että Tapiolan koulun opettajille päätettiin järjestää oma workshop. Marraskuussa 2015 toteutunutta opettajien digiworkshopia rikastutti erityisesti vilkas oppimisympäristöihin ja opetusteknologiaan liittynyt keskustelu. Keskustelun käymistä pidettiin erityisen tarpeellisena kun huomioitiin vuonna 2016 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman sisällöt.

Digiworkshopien keskeisenä antina JOT-hankkeen näkökulmasta voidaan pitää sekä osallistamisen periaatteen toteuttamista käytännön tasolla että pyrkimystä lisätä opetusteknologian onnistuneeseen käyttöön liittyviä taitoja. Siinä missä hanke kietoutuu paljolti fyysisten tilojen tarkastelun ympärille, sen tavoitteena on niin ikään huomioida digitaaliset oppimisympäristöt, monipuoliset työskentelytavat sekä hankkeessa esitettyjen ratkaisujen mahdollisuus edelleen innostaa aktiiviseen oppimiseen. Digiworkshopit pureutuivat tässä kontekstissa erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen sulavan käytön integroimiseen osaksi väistötilaratkaisuja. Osana vastuullista ja kokonaisvaltaista oppimisympäristöjen tarkastelua tulisi pitää myös tukea rakennetun tilan tai hankkeen puitteissa tehtyjen hankintojen käyttöön. Näin niiden on mahdollista aidosti tarjoutua osaksi koulun oppimisen ja opettamisen kulttuuria. Kuten onnistuneet digiworkshopit osoittivat, JOT-hankkeessa on kyetty huomioimaan myös digitaalisten ratkaisujen tavoitettavuus osana kokonaisvaltaista oppimisympäristöjen, ja edelleen väistötilaratkaisuiden, tutkimista ja kehittämistä.

 

Heidi Lammassaari
KM, LO
Kasvatuspsykologian tutkimusryhmä
Helsingin yliopisto

 


Jaakko Rekola


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •