Digiluokka -uudistuva oppimistila

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Aloitustapaaminen Martelatalossa

(Publicerat 20.07 2015 klo 14:31)

Digiluokka - uudistuva oppimistila -hanke käynnistettiin virallisesti Vantaan lukioiden kanssa maaliskuun alussa inspiroivassa Martelatalossa Helsingin Pitäjänmäellä. Paikalla olivat hankkeen työryhmä sekä kaikkien hankkeeseen kuuluvien lukioiden tiimit, johon kuuluu niin opettajia kuin opiskelijoita. Iltapäivän mittaisen tilaisuuden tarkoituksena oli virittää lukioiden tiimit hankeen pariin, vaihtaa ajatuksia ja tutustuttaa tiimiläisiä toisiinsa.

Tilaisuudessa kuultiin Martelatalon laajasta monitilamuutoksesta, sen toteuttamisprosessista ja tilamuutoksien vaikutuksista yrityksen henkilöstöön. Martelan henkilöstö esitteli lukioille Martela lifecycle elinkaarimallin, jonka avulla monitilatoimistoja suunnitellaan ja jonka avulla myös Martelatalon muutosprosessi on toteutettu. Tilaisuudessa oli tarkoitus hakea ideoita lukioiden tilamuutoksiin monitilatoimistoajattelusta, josta on tullut työelämässä arkipäivää. Monitilatoimistojen avulla eri yrityksissä on saatu tehostettua tilankäyttöä, parannettua työhyvinvointia sekä viihtyvyyttä. Iltapäivä Martelatalossa antoi näin ollen lukioille loistavan mahdollisuuden tutustua monitilatoimistoon ja tilaisuudessa pohdittiinkin, miten samaa monitilatoimistoajattelua olisi mahdollista tuoda lukioiden oppimisympäristöihin. Voisiko lukioissa olla esimerkiksi erilaisia yhteistyön, kommunikoinnin, keskittymisen ja rauhoittumisen alueita? 

Iltapäivän ohjelmaan kuului lisäksi Martelan sisustussuunnittelijoiden esitys oppimistilojen suunnittelusta ja Martelatalon esittelykierros. Päivän päätteeksi järjestettiin ergonomia-työpaja yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtoreiden Irma Gerstenmaierin ja Niina Vuorenmaan kanssa. TVT:n ergonominen käyttö on yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista. Työpajassa toteutettiin ergonomia-kävely, jossa osallistujat etsivät Martelatalosta erilaisia työskentelypaikkoja. Paikoista otettiin kuvia ja tehtiin havaintoja ergonomian näkökulmasta arviointilomaketta apuna käyttäen. Toisessa työpajapisteessä pohdittiin ryhmissä sitä, millaisia ongelmia ja haasteita lukioilla on sähköisiin työvälineisiin ja ergonomiaan liittyen. Huomiot haasteista ja ongelmista kirjattiin papereille seinälle sekä jaoteltiin fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan. Viimeisessä työpajapisteessä kunkin lukion tiimi pohti seuraavia kysymyksiä: Mitä olisi hyvä ottaa ergonomian ja sähköisten työvälineiden näkökulmasta huomioon oman lukion tilan suunnittelussa? Mitä toiveita ja tarpeita tilaisuuden aikana tuli esille? Entä millaisia tavoitteita tiimillänne on sähköisiin työvälineisiin ja ergonomiaan liittyen oman lukion tilaa suunnitellessa?

 

Kaiken kaikkiaan iltapäivä oli onnistunut ja hanke saatiin onnistuneesti käyntiin. Kiitos vielä Martelalle ja Metropolialle yhteistyöstä! Käy kurkkaamassa kuvia tilaisuudesta ja kooste ergonomia-työpajasta!


Suvi Kytöharju


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •