Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Joustavat oppimisen tilat - siirtokelpoiset väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana (JOT)

Joustavat Oppimisen Tilat (JOT) -hanke kehittää koulutiloja tulevaisuuden tarpeisiin

Esite suomeksi

Esite englanniksi

Espoo ottaa oppilaat ja opettajat, koulun muun henkilöstön sekä oppilaiden vanhemmat mukaan kehittämään tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia oppimisympäristöjä ja hyödyntää väistökouluja testialustana. Yhteistyökumppaneina JOT-hankkeessa ovat Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kasvatuspsykologian tutkimusryhmä sekä Aalto-yliopisto.

 

JOT-hankkeen tavoitteena on luoda ja mallintaa kustannustehokkaat ja joustavat olosuhteet uusiutuvalle oppimiselle sekä luoda edellytykset oppim

Näytä lisää...
 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Espoo

Koulun nimi
Espoon Sivistystoimi, hankeen mallinnusympäristönä Tapiolan koulu

Linkki koulun sivuille
http://www.espoo.fi, http://www.tapiolankoulu.fi/

Oppilasmäärä
391

Henkilökunnan määrä
51

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
JOT-hankkeen tavoitteena on luoda ja mallintaa kustannustehokkaat ja joustavat olosuhteet uusiutuvalle oppimiselle sekä luoda edellytykset oppimisympäristöjen tuottamiselle. JOT-hankkeessa etsitään vastauksia kysymyksiin a) miten fyysiset ja digitaaliset ratkaisut edistävät oppimista ja hyvinvointia sekä tukevat uusiutuvaa oppimista ja vahvistavat mediakasvatusta, b) millaisia ovat oppimisympäristöt sosiaalisen oppimisen ja monipuolisten työskentelytapojen näkökulmista ja c) millainen koulutila vastaa oppimisen, toimintaympäristön ja toimintakulttuurin laaja-alaisen kehittämisen haasteeseen.

Hankkeen kuvaus
Joustavat oppimisen tilat (JOT) -hankkeen tavoitteena on luoda ja mallintaa kustannustehokkaat ja joustavat olosuhteet uusiutuvalle oppimiselle sekä luoda edellytykset oppimisympäristöjen tuottamiselle. Hankkeen taustalla on ajattelu, jossa koulu nähdään palveluna, eikä vain rakennuksena. Hankkeen mallinnusympäristönä toimii ensi vaiheessa väistötiloissa toimiva Tapiolan koulu, jossa oppimisen tiloja kehitetään yhdessä koulun henkilökunnan ja 7. luokan oppilaiden kanssa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan oppimisinnokkuutta ja hyvinvointia sekä oppimisympäristöjen nykyistä laajempaa käytettävyyttä mitataan hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa. Hanke integroi pedagogisen, käyttäjäarkkitehtonisen sekä kiinteistötaloudellisen ja alueellisten palvelujen kehittämisen näkökulmat. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kasvatuspsykologian tutkimusryhmä sekä Aalto-yliopisto. JOT-hankkeen toteuttamiseen Opetushallitus on myöntänyt 218 000 euron valtionavustuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
JOT-hankkeen tavoitteena on kehittää väistötilakonseptia. Perinteiset koulu- ja väistötilat eivät tue joustavaa oppimista optimaalisesti. Usein kielteiseksi koettu väistötiloihin siirtymisen pakko käännetäänkin nyt positiiviseksi mahdollisuudeksi kehittää, kokeilla ja mallintaa uusia oppimisen ympäristöjä.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Espoon kaupungin Sivistystoimi sekä Tekninen ja ympäristötoimi mallintavat yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa kustannustehokkaita ja joustavia oppimisympäristökonsepteja väistötilojen pysyvien koulutilen kehittämiseksi. Yliopistojen kanssa yhteinen kehittämis- ja mallinnusprojekti toteutetaan palvelunostona. Palvelussa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston toimesta: 1. kootaan kehittämistyötä varten käyttäjätietoa liittyen Tapiolan koulun 7. luokan oppilaiden ja työntekijöiden kokemuksiin omasta toiminnasta, tietokäytännöistä sekä tilojen käytettävyydestä koulun kaikkien toimijoiden näkökulmasta 2. yhteiskehitetään joustavan koulun konsepteja sekä arvioidaan niiden käytettävyyttä 3. katalysoidaan uusinta tutkimustietoa joustavan koulun suunnittelun ja käyttämisen kehittämiseksi 4. tuotetaan käytännön työkaluja joustavan koulun tilaamisen, tarjoamisen, käyttämisen, ylläpidon ja suunnittelun tueksi.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Ensivaiheessa Joustavat Oppimisen Tilat (JOT) -hankkeen tuloksena syntyy koulun väistötiloissa testattuja konsepteja joustavista oppimisen tiloista. Hankekokonaisuuden lopputuloksena syntyy myös käsikirja, johon voidaan jatkossa tukeutua uusien koulutilojen rakentamisessa ja koulujen kehittämisessä. Väistötiloissa kehitettyjä ja toimiviksi havaittuja ratkaisuja hyödynnetään myöhemmin vakituisissa kouluiloissa ja hyviä käytäntöjä levitetään myös muille kouluille sekä muihin kuntalaisten palvelutiloihin. 1. Kehittämishyöty: Hankkeen tuloksia jaetaan sisäisesti Espoon organisoimissa workshopeissa ja seminaareissa. 2. Skaalautuvuushyöty: Ulkoinen viestintä toteutetaan järjestämällä 2 julkista seminaaria sekä kontribuutioilla Opetushallituksen ja kiinteistöalan tilaisuuksiin. 3. Tunnettuushyöty: Kansainvälisistä tapahtumista hanke on esillä mm. CEO konferenssissa Tampereella (http://www.ril.fi/en/events/ceo15/home.html) ja EFMC15 konferenssissa Glasgowssa. Lisäksi tämä hanke liitetään UNESCOn Learning Cities -verkoston espoolaisena kehitysesimerkkinä. 4. Kyvykkyyshyöty: Koulutuksellisesti hankkeen tuomaa aineistoa jalkautetaan sekä opettajankoulutukseen (Helsingin yliopisto) että arkkitehtuurin ja kiinteistöjohtamisen koulutukseen (Aalto-yliopisto).

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Vaikuttavuuden arvioiminen perustuu hankkeen sisäiseen tasapainotettuun tuloskortistoon. Mittaristoon määritellään sekä sisäisiä että ulkoisia mittareita, joiden avulla seurataan hankkeen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, taloudellista kehitystä sekä työskentelyä Tapiolan koulun ja muiden sidosryhmien kanssa. Mittaristoon määritellään lisäksi hankkeen iteratiivista oppimista kuvaavat prosessimittarit. Hanketta ohjaa ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Hankkeen etenemisestä raportoidaan ohjausryhmässä säännöllisesti. Lisäksi työryhmäkokouksia Espoon kaupungin toimijoiden, yliopistojen tutkijoiden ja eri tahojen välillä pidetään säännöllisesti kuukausittain. Aineiston keruuseen ja välitulosten sekä tulosten esittämiseen liittyvät workshopit sitouttavat Tapiolan koulun toimijat osaksi hankkeen tavoitteiden suuntaamista. Ulkoinen vaikuttavuus on hankkeessa tärkeä tulos ja se todennetaan tuloskortiston mittarilla.

Hankkeen työryhmä
Kristiina Erkkilä: Espoo, Sivistystoimi, kehittämisjohtaja, JOT-hankkeen johtaja, kristiina.erkkila@espoo.fi Rekola Jaakko: Espoo, Sivistystoimi, pedagoginen asiantuntuja, JOT-hankkeen projektipäällikkö, jaakko.rekola@espoo.fi Riihimäki Tiina: Espoo, Tekninen ja ympäristötoimi, Tilakeskus, hankepäällikkö, tiina.riihimaki@espoo.fi Hyvärinen Reetta: Espoo, sivistystoimi, tilat ja alueet-yksikkö, hankesuunnittelija, reetta.hyvarinen@espoo.fi Lippo Asko: Espoo, Sivistystoimi, vastuualuepäällikkö, asko.lippo@espoo.fi Pihkala Heikki: Espoo, Sivistystoimi, Rehtori, heikki.pihkala@espoo.fi Suominen Jarmo: Aalto-yliopisto, prof., Arkkitehtuurin laitos, konseptikehitys, suominen@mit.edu Nenonen Suvi: Aalto-yliopisto, dos., käyttäjä ja tilan käytettävyys, tulevaisuuden opp. ymp., suvi.nenonen@aalto.fi Airo Kaisa: Aalto-yliopisto, tohtoritutkija, kaisa.airo@aalto.fi Lonka Kirsti: Helsingin yliopisto, OKL, prof., tulevaisuuden oppiminen ja opettaminen, kirsti.lonka@helsinki.fi Vaara Lauri: Helsingin yliopisto, OKL, kasvatuspsykologian tutkimusryhmä, lauri.j.vaara@helsinki.fi Lammassaari Heidi: Helsingin yliopisto, OKL, kasvatuspsykologian tutkimusryhmä, heidi.lammassaari@helsinki.fi Sandström Niclas: Helsingin yliopisto, OKL, kasvatuspsykologian tutkimusryhmä, niclas.sandstrom@helsinki.fi

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
Ilpo Salonen Espoo, sivistystoimi, perusopetuslinjan päällikkö, ilpo.salonen@espoo.fi Iivanainen Juha Espoo, Tekninen ja ympäristötoimi, Suunnittelupäällikkö, juha.iivanainen@espoo.fi

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
* Tampereen Yliopisto/ OSU-hanke. (https://oppimaisema.fi/index.php?id=290&project_id=289) * Flexim * Granlund

Jäsenet
Heidi Lammassaari
Asko Lippo
Jaakko Rekola

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Espoo kehittää koulutiloja tulevaisuuden tarpeisiin

Lehdistötiedote 3.12.2014

tiedosto 30.12.2014 13:19 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen esittely

JOT-hankkeen perusesittely (22.4.2015)

tiedosto 21.04.2015 09:34 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen esitys OPH:n seminaarissa 22.4.2015

JOT-hankkeen esitys OPH:n seminaarissa 22.4.2015. Yhdistetty myös prof. Jarmo Suomisen diat.

tiedosto 23.04.2015 08:43 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, projektikuvaus

Hankkeen johtaja kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilän esitys

tiedosto 28.08.2015 08:52 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, avaus

Espoon sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon esitys

tiedosto 28.08.2015 08:55 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, uusi oppiminen

Tohtoritutkija Lauri Vaaran (HY) esitys

tiedosto 28.08.2015 08:56 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, käytettävyys

Dosentti Suvi Nenosen (Aalto) esitys

tiedosto 28.08.2015 08:57 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, miten koulu voi tarjoutua?

Professori Jarmo Suomisen (Aalto) esitys

tiedosto 28.08.2015 08:58 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, tutkimuksesta

Aalto yliopiston tutkija Kaisa Airon ja Helsingin yliopiston tutkijoiden Lauri Vaaran ja Heidin Lammassaaren esitys hankkeen tutkimustyöstä 

tiedosto 28.08.2015 08:59 Jaakko Rekola
JOT-seminaarin 27.8.2015 esitysmateriaalia, School as a Service

Prof. Jarmo Suomisen ja kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilän esitys School as a Service-mallista 

tiedosto 28.08.2015 09:00 Jaakko Rekola
Lehtiartikkeli JOT-hankkeesta Espoo-lehdessä 3/2015

Lehtiartikkeli JOT-hankkeesta Espoo-lehdessä 3/2015

tiedosto 28.08.2015 15:06 Jaakko Rekola
Lehtiartikkeli JOT-hankkeesta Espoo-lehdessä 3/2015, osa 2

Lehtiartikkeli JOT-hankkeesta Espoo-lehdessä 3/2015, osa 2

tiedosto 28.08.2015 15:07 Jaakko Rekola
JOT-esite pdf-muoodssa (suomi)

JOT-esite pdf-muoodssa (suomi)

tiedosto 16.09.2015 08:49 Jaakko Rekola
Flexible Learning environments brochure (pdf, english)

Flexible Learning environments brochure (pdf, english)

tiedosto 16.09.2015 08:47 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen päätösseminaari 21.01.2016 esitysmateriaali

JOT-hankkeen päätösseminaarin alkuosan esitykset

tiedosto 22.01.2016 09:17 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen päätösseminaari 21.01.2016 tulokset

JOT-hankkeen päätösseminaari 21.01.2016 tulokset-osuus

tiedosto 22.01.2016 09:18 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen esitteet verkossa

JOT-hankkeen esitteet verkossa

tiedosto 22.01.2016 09:32 Jaakko Rekola
Artikkeli Nordicum-lehdessä 1/2016

Artikkeli Nordicum-lehdessä 1/2016

tiedosto 01.03.2016 13:55 Jaakko Rekola
Tapiolan koulu JOT-hankkeen prosessissa

Esite Tapiolan koulun prosessista JOT-hankkeessa

tiedosto 14.11.2016 14:29 Jaakko Rekola
Aalto-yliopiston osaraportti JOT-hankkeeseen

Aalto-yliopiston osaraportti JOT-hankkeeseen. Koulu Palveluna -kokeilu: Haukilahden Lukion uusien ja vanhojen tilojen vertailuanalyysi

tiedosto 14.06.2017 13:59 Jaakko Rekola
Helsingin yliopiston Joustavat oppimisen tilat (JOT) –osaraportti

Helsingin yliopiston Joustavat oppimisen tilat (JOT) –osaraportti,
Hyvinvointiin, kouluympäristöön ja oppimiseen liittyvien tekijöiden sekä sosiaalisten ja tietoteknologisten käytäntöjen alkumittaus.

tiedosto 14.06.2017 10:06 Jaakko Rekola
JOT-hankkeen esittely Oppimaisemafestivaaleilla 2017

JOT-hankkeen esittely Oppimaisemafestivaaleilla 2017

tiedosto 14.06.2017 14:03 Jaakko Rekola
Ohjeita käyttäjälähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen

Ohjeita käyttäjälähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen -opas

tiedosto 03.08.2017 16:03 Jaakko Rekola

JOT-hankkeen tuloksena syntyneet esityksen ja ohjemateriaalit on koottu Oppimaisema.fi -projektikortin etusivun liitetiedostoihin.

JOT-hankkeen tiedotteet, artikkelit ja muu materiaali on koottu Oppimaisema.fi -projektikortin etusivun liitetiedostoihin.

JOT-hankkeen tiedotteet, artikkelit ja muu materiaali on koottu Oppimaisema.fi -projektikortin etusivun liitetiedostoihin.

Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti:
Irtokalustus 8 200 €
Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka) 8 600 €
Rakentamiskustannukset - 
Muut kulut 189 000 €

Kokonaiskustannukset 272 500 €

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •