Sign in Forgot your password?

NOTICE! Project basic information is not available in English. Project information will be presented in other languages.

Värkkäämällä maailma haltuun - iloa ja innovointia oppimiseen

Hankkeessa tuodaan Maker-kultturia helsinkiläisiin kouluihin ja kehitetään Makerspace-oppimisympäristöjä muotoilukasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa painotetaan luovaa innovaatiotoimintaa, yhdessä tekemisen kulttuuria, oppimiskeskeskeistä teknologiaa ja algoritmisen ajattelun kehittymistä. Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa huomioiden kunkin koulun omat toiveet, tarpeet ja tilaratkaisut. Makerspace-tilat toteutetaan olemassa olevia kaulusteita hyödyntäen siten, että Maker-toiminnan tarpeet tulee mahdollisimman monipuolisesti huomioiduksi. Tilojen varustelussa ja välineiden hankinnassa huomioidaan erilaiset oppimismenetelmät, luovien projektien tarpeet sekä oppilaiden ja opettajien toiveet. Maker-kulttuurin jalkauttamista tuetaan projektikouluttajan avulla.


 
Members
Antto Wirman
Leenu Juurola
Project files
Title Description Type Created Uploader
Makey makey -värkkäilyä
picture 20.02.2019 16:13 Leenu Juurola
Makey makey -värkkäilyä

 

 
Municipality/ Education organizer
Helsingin kaupunki
Contact person
Projektisuunnittelija Leenu Juurola
Aims
Hankkeen tavoitteena on tuoda Maker-kulttuuria helsinkiläisiin kouluihin huomioiden erilaiset kouluyhteisöt, koulurakennukset ja erilaiset oppijat. Hankekouluihin kehitetään Maker-oppimisympäristöjä osallistaen oppilaat ja opettajat tilojen ja toimintojen muotoiluprosessiin. Tilat toteutetaan näiden prosessien pohjalta ja varustellaan siten, että välineet tukevat monipuolista Maker-pedagogiikkaa sekä luovia, yhteisöllisiä ja uutta teknologiaa hyödyntäviä projekteja. Maker-kulttuurin juurruttamisessa kouluja tukee projektikouluttaja, joka ohjaa sekä oppilaita että opettajia Maker-pedagogiikan haltuunotossa ja Maker-projektien käynnistämisessä.
Results
Hankkeessa kuuden helsinkiläisen koulun oppilaat ja opettajat osallistettiin Makerspace-tilojen ja toimintojen suunnitteluun Design-työpajoissa Edukata-prosessin mukaisesti fasilitaattoreiden ohjauksessa (Schoolday Designer Oy). Ideoinnin pohjalta muotoilutoimisto (MAIN interiors Oy) tuotti MakerSpace Helsinki -sisutuskonseptin kuhunkin hankekouluun. Suunnitelmat toteutettiin vanhoja kalusteita hyödyntäen, ja tiloihin hankittiin Maker-välineistöä, kuten 3D-kyniä, mikrokontrollereita ja 3D-tulostimia.

Hankekoulujen Makerspace-tilat otettiin käyttöön projektikouluttajan avulla. Kouluttaja vieraili kouluissa sekä ohjaamassa työpajoja oppilaille että kouluttamassa opettajia uuteen toimintakulttuuriin sekä menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen. Kouluissa järjestettiin myös Maker-tilan avajaiset, joissa oppilaat esittelivät Maker-projekteja eri ikäisille oppilaille ja eri luokka-asteiden ja oppiaineiden opettajille.

Hankkeessa tuotetaan pedagoginen materiaali, joka sisältää ohjeistuksen Edukata-mallin hyödyntämiseksi Makerspace-tilan suunnittelussa sekä MakerSpace Helsinki -konseptin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •