Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Sarjakuvaprojekti koulukiusaamisesta englannin kielellä

Perustuu havainnointiin ja arviointiin. Tarkoitus on oppikirjan kappaleeseen liittyvän sarjakuvan tekeminen englanniksi. Toteus tulisi tapahtumaan seuraavasti; oppilaat suunnitelevat aiheeseen liittyvän sarjakuvan tekemällä ensin eräänlaisen storyboardin paperille. Tämän jälkeen oppilaat valitsevat "näyttelijät" sarjakuvaan sillä yksittäiset kuvat luodaan kuvaamalla kuvaamalla Cartoon Camera -sovelluksella (tabletilla tai kännykkäkameralla) jokainen ruutu erikseen (sovellus luo valokuvasta sarjakuvamaisen "piirroskuvan"). Kuvat siirretään koneelle, jossa niihin liitetään englanninkieliset puhekuplat jollain tarkoitukseen sopivalla sovelluksella. Tämän jälkeen tuotokset julkaistaan yhtenä lehtenä (jokainen ryhmä luo oman sarjakuvansa) sekä sähköisenä että paperi -versiona. Sähköinen versio voidaan toteuttaa myös PowerPointina. Projekti soveltuu koulumme käyttöön, koska koulumme on ns. KiVa-koulu.


 

Opettaja
Janne Männikkö

Koulu
Metsokankaan yhtenäiskoulu

Aine/aihe
Englanti

Luokka
7A, 7B

Oppilaiden ikä
12-13

Oppilasmäärä
30

Ajankohta
syksy 2012

Tavoitteet
Luoda koulukiusaamisaiheinen sarjakuva englanniksi valokuvista Cartoon Camera -ohjelmistoa käyttämällä.

Työtavat
Ryhmätyö

Projektissa käytetty teknologia: laitteet
Tietokoneet, tabletit

Työskentelyn kuvaus
1. tunti (suunnitelmaselostus): Englannin tunnilla on erään kappaleen aiheena kiusaaminen, jota on käsitelty myös luokan Ki-Va –tunnilla. Annan selostuksen oppilailleni sähköisessä muodossa SkyDrivelle tallennettuna ja esittelen sen myös suullisesti oppitunnilla. Oppilaille on lähetetty ryhmäkutsut ja luotu kansiot SkyDrivelle johon oppilaat kirjaavat suunnitelmansa, havaintonsa ja reflektoinnin. Kotitehtävänä ryhmillä on hyväksyä ryhmäkutsu ja tehdä ensimmäinen suunnitelma (mahdollisine ongelmineen) ryhmän omaan kansioon SkyDrivella. 2. tunti Sarjakuvan tarinan suunnitelu Oppilaat suunnittelevat sarjakuvan juonen, valitsevat henkilöt jotka ”esiintyvät” sarjakuvassa. samalla oppilaat kirjaavat mitä ovat tehneet, pohtivat minkälaisia mahdollisia ongelmia projektin toteuttamisessa voi esiintyä ja miten asiassa edetään. Oppilaat kirjaavat nämä em. asiat ryhmille luotuihin SkyDrivella sijaitsevan kansioon. 3. tunti Storyboard Oppilaat piirtävät kuvataide tunnilla sarjakuvansa ”käsikirjoituksen” eli tekevät niin sanotun storyboardin elokuvien tapaan. Tämä sen takia, että oppilaat ”näyttelevät” oman sarjakuvansa ja kuvaavat sen still-kuvina käyttäen Cartoon Camera –ohjelmaa. Oppilaat kirjasivat tekemisensä, ongelmat ja jatkosuunnitelmat SkyDrivelle ryhmän kansioon. 4. tunti Työskentelyä ja kesustelua Storyboardin teko jatkui siten, että kaikki ryhmät saivat ne valmiiksi. Ryhmissä esiintyi hyvää keskustelua koulukiusaamisesta ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. Oppilaat kirjasivat tekemisensä, ongelmat ja jatkosuunnitelmat SkyDrivelle ryhmän kansioon. 5. tunti Kuvaaminen Oppilaat kuvasivat ensimmäiset still-kuvansa sarjakuvaa varten tableteilla käyttäen Cartoon Camera ohjelmistoa. Kuvat siirrettiin SkyDrivelle ryhmien kansioihin jatkotyöstöä varten. Oppilaat kirjasivat tekemisensä, ongelmat ja jatkosuunnitelmat SkyDrivelle ryhmän kansioon. 6. tunti Työstäminen alkaa Oppilaat jatkoivat kuvien ottamista tableteilla. Kun kaikki kuvat oli otettu, ryhmät alkoivat työstämään niistä sarjakuvaa tietokoneilla. Oppilaat kirjasivat tekemisensä, ongelmat ja jatkosuunnitelmat SkyDrivelle ryhmän kansioon. 7. tunti Työstämistä Oppilaat järjestelivät kuvia sarjakuvamaiseen muotoon tietokoneilla ja suunnittelivat asemointia. 8. tunti Viimeistely Oppilaat lisäsivät tekstitykset sarjakuviin ja viimeistelivät ne. Jokaisesta tuotoksesta tulostettiin paperikopio. Projekti valmis.

Tuotokset
Projektin tuloksena oli 8 valmista sarjakuvaa koulukiusaamisesta englanniksi.

Jäsenet
Janne Männikkö

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
1. valmis sarjakuva
Valmis tuotos yhden ryhmän osalta.
tiedosto 11.12.2012 09:16 Janne Männikkö
2. valmis sarjakuva
tiedosto 11.12.2012 09:40 Janne Männikkö
3. valmis sarjakuva
tiedosto 11.12.2012 09:40 Janne Männikkö
4. valmis sarjakuva
tiedosto 11.12.2012 11:11 Janne Männikkö
5. valmis sarjakuva
tiedosto 11.12.2012 13:04 Janne Männikkö
6. valmis sarjakuva
tiedosto 11.12.2012 13:05 Janne Männikkö
5. valmis sarjakuva
tiedosto 13.12.2012 11:28 Janne Männikkö
8. valmis sarjakuva
tiedosto 13.12.2012 11:32 Janne Männikkö

- Kahdeksan projektituntia pidetty ja projekti on valmis - Projektin toteuttajana toimii Janne Männikkö Metsokankaan yhtenäiskoulusta ja apuna mahdollisesti muita opettajia jotka voidaan soveltuvin osin integroida mukaan. - Projekti toteutetaan englannin/ruotsin oppituntien yhteydessä 7. luokalla - Oppilaiden ikä on n. 13 -vuotta - Oppilaita projektissa tullee olemaan mukana 30 - Projektin varsinainen aloitus tapahtuu todennäköisesti viikolla 42

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •