Virtaa varhaiskasvatukseen

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Daghemmet Labanin loppuraportti

(Publicerat 19.11 2018 klo 08:18)

 

Ote Hanna Ryhäsen Pro gradu -tutkimuksesta


Daghemmet Laban

Daghemmet Laban on ruotsinkielinen päiväkoti, joka toimii tällä hetkellä väistötiloissa Ojaniittutalossa. Ojaniittutalo on vuonna 2016 valmistunut monitoimijatalo, jossa Labanin lisäksi toimii suomenkielinen päiväkoti, alakoulu sekä asukaskirjasto. Hankkeeseen osallistuvan ryhmän tilat ovat melko ahtaat ja hankkeen myötä haetaan tiloihin selkeyttä sekä mahdollisuutta tilojen tehokkaampaan jakamiseen. Tila rakentuu kolmesta erillisestä ryhmätilasta, joista yhdessä on kaappisängyt, mikä rajaa tilan käyttömahdollisuuksia paljon; sänkyjen on oltava levitettävissä, joten tilaan ei mahdu paljon huonekaluja. Keskimmäisessä tilassa oli lähtöhetkellä paljon pöytiä, jotka veivät valtaosan tilasta. Kolmatta huonetta oli käytetty ”ateljee”-tilana, mutta se koettiin tähän tarkoitukseen liian ahtaana, eikä tarkoituksenmukaisena. Jo ensimmäisellä suunnittelukerralla päätettiin tehdä pieneen ryhmätilaan erilaisia materiaaleja käyttäen aistihuone.

 

Koska Daghemmet Laban toimii väliaikaisissa tiloissa ja oppimisympäristön kehittäminen koskee tämän hetkisiä tiloja, on tilaan suunniteltavien materiaalihankintojen oltava liikuteltavissa, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Labanin oikeissa tiloissa. Labanissa henkilökunta järjesti lapsille toimintatuokion, jossa lapset leikkasivat ja liimasivat kuvia heitä kiinnostavista asioista. Lapset saivat itse valita ryhmätilan, jonka haluaisivat suunnitella. Jokainen kolmesta ryhmästä valitsi eri tilan, joten kaikkiin tiloihin tuli myös lasten suunnitelmat.

 

Vanhemmille laadittuun kyselyyn saatiin Labanista yhdeksän vastausta. Vanhemmat pitivät liikuntaa, leikkiä ja taiteellista ilmaisua huomattavasti merkityksellisempänä, kuin tieto- ja viestintätekniikan sisällyttämistä lastensa arkeen. He kokivat tilat turhan pieniksi ja kolkoiksi.

” Pienet tilat ryhmän kokoon nähden. Leikit usein samat koska ei mahdollisuutta rakentaa isompia leikkejä.”  

Vanhempien toiveissa korostui mahdollisuudet liikuntaan ryhmätiloissa, mutta myös paikka, jossa voisi rauhoittua.

              ”Monitoimihuonekaluja, joissa voi istua, kiipeillä yms.”

 

Vanhempien esiin nostama liikkumismahdollisuuksien lisääminen oli myös henkilökunnan toiveissa, mutta sen toteuttaminen käytännössä hankalaa. Ojaniittutalon ryhmätilojen sisäkatto rakentuu palasista, jotka tipahtavat ja menevät rikkihelposti, jos esimerkiksi pallo osuu niihin. Myös muoviset paneeliverhot ovat iskuherkät. Tilassa ei ole seinäpintaa, johon voisi kiinnittää puolapuita, eikä tilaan mahdu muitakaan kiipeilyvälineitä. Sen sijaan lattialla käytettäviin pieniin liikuntavälineisiin olisi mahdollista panostaa.

 

Ennen muutostöitä oppimisympäristön laadun arvioinnin perusteella Daghemmet Labanissa eniten ongelmalliseksi koettiin seuraavat asiat (keskiarvo 2,5 tai vähemmän): Kalusteet mahdollistavat muuttuvat tarpeet (esim. eri-ikäiset lapset) (2), säilytysratkaisut tehokkaan puhtaanapidon näkökulmasta (2,5), tila mahdollistaa pitkäkestoisen leikin (2), tutkimaan ja kokeilemaan innostaminen (2,5), tila mahdollistaa ideoiden, leikkien ja töiden näkymisen (1,5).

 

Sisustussuunnittelija kävi Labanissa tutustumassa suunnitelmiin ja teki tilan sekä suunnitelmien pohjalta ehdotuksia toteutukseen. Lähes kaikki tilaukset saapuivat kesällä 2018 ja tilat saatiin käyttökuntoon syksyn aikana. Uusintamittaukset suoritettiin lokakuussa 2018. Mittaukset suoritti molemmilla kerroilla samat henkilöt

 

Taulukko 11 Daghemmet Laban. Fyysisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

2. Fyysinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

2.1 Tila mahdollistaa esteettömän liikkumisen (tilassa ei ole kynnyksiä, ahtaita paikkoja tms. jotka estäisi esteettömän liikkumisen)

3

4,5

33,3

2.2 Tilassa olevat kalusteet ja niiden sijoittelu ovat turvallisia (esim. ei huonekaluja, jotka voisivat kaatua lasten päälle, ei teräviä kulmia, liian ahdasta jne.)

4

4,5

11,1

2.3 Turvallinen tilankäyttö on mahdollista erilaisissa toiminnoissa (esim. jumppa, musiikki, kuvataiteet jne.)

3,5

5

30

2.4 Kalusteet mahdollistavat aikuisten ergonomisen työskentelyn tilassa

4,5

4,5

0

2.5 Kalusteet mahdollistavat lasten ergonomisen toiminnan tilassa

4,5

4,5

0

2.6 Kalusteet mahdollistavat muuttuvien tarpeiden huomioimisen tilan käytössä (esim. eri ikäiset lapset)

2

5

60

2.7 Tilan kalustevalinnoissa on huomioitu välineiden ja tilojen yhteiskäyttö yli ryhmärajojen

4

4

0

2.8 Tilan kalustevalinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita (esim. ekologisuus, pitkäikäisyys, kierrätettävyys)

4,5

5

10

2.9 Tilan koko mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

4

5

20

2.10 Lelujen ja tarvikkeiden sijoittelu mahdollistaa tilojen tehokkaan puhtaanapidon

2,5

4

37,5

2.11 Tilan valaistus mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteutuksen ja muuttuvien tarpeiden huomioimisen tilan käytössä (esim. ruokailu, lepohetki, pöytätyöskentely jne.)

4,5

4,5

0

2.12 Tilan akustiikka mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteutuksen

4,5

5

10

2.13 Tilassa on viihtyisyyttä lisääviä elementtejä

3,5

3,5

0

2.14 Tilassa on toimintaan innostavia elementtejä

3

5

40

Fyysinen näkökulma keskiarvo

3,7

4,6

18

 

Labanissa kaikki kolme tilaa järjesteltiin uudelleen ja tilasta karsittiin pöytiä sekä tuoleja. Nyt tilassa on mahdollista työskennellä pöydän ääressä, mutta tilaa on muullekin tekemiselle ja karsittujen huonekalujen ansiosta tila on aiempaa turvallisempi (2.1, 2.3).

”Tilan kalustemäärä on sopiva, kalusteet on pyörien ansiosta helposti liikuteltavissa”

 

Tilan kalusteet ovat muokattavia ja helposti liikuteltavia. Tilaan hankittiin leikkitasoja, joiden alla on säilytyslokeroita leluille. Lisäksi tilattiin tarvikevaunu, jonne askartelutarvikkeet saa siististi esille niin, että ne ovat lasten ulottuvilla, mutta eivät kenenkään tiellä. (2.10, 2.2) Tilasta löytyy nyt lapsia innostavia leikkivälineitä, kuten isot rakentelupalikat, joilla voi rakentaa esimerkiksi majan, roolivaatteita, Playmobileja sekä leikkieläimiä.

 

Taulukko 12 Daghemmet Laban. Sosiaalisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

3. Sosiaalinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

3.1 Tila mahdollistaa keskittymistä vaativien yksilö- tai paritehtävien tekemisen

4,5

5

10

3.2 Tila mahdollistaa kokoryhmätoiminnan

4,5

4,5

11,1

3.3 Tilaa pystyy jakamaan niin, että se mahdollistaa usean pienryhmän toiminnan samanaikaisesti

4

5

30

3.4 Tila ja leikkivälinevalinnat mahdollistaa toiminnan, jossa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo

4,5

5

20

3.5 Tilan muunneltavuus mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen (esim. erilaiset yhtäaikaiset leikit, ohjattu toiminta, ruokailu, lepo, jne.)

4,5

5

30

3.6 Tila mahdollistaa vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelemisen

4,5

5

30

3.7 Tila mahdollistaa siellä toimivien lasten erilaisten tarpeiden huomioimisen

3,5

5

40

Sosiaalinen näkökulma keskiarvo

3,7

4,9

24,4

 

Tilojen selkiyttäminen ja eri toimintojen jäsentäminen tiettyyn paikkaan auttoivat tilaa mahdollistamaa paremmin sinne suunnitellun toiminnan. Tilassa on nyt selkeästi yksi huone, jossa hallitsevana elementtinä on iso pöytä, jonka ääressä voi esimerkiksi pelata ja piirtää. Viereisessä tilassa voi samaan aikaan olla leikkiä tai ohjattua ryhmätoimintaa. Aistihuoneen väliseinä ja ovi ovat lasia, jonka vuoksi tilaa oli aiemmin vaikea rauhoittaa. Lasipinnat teipattiin mustalla muovilla. Nyt aistihuoneen saa täysin pimeäksi ja toisella puolella olevat lapset voivat touhuta rauhassa, häiritsemättä aistitilassa olevia. Viereisen tilan puolelle lasiseinään ja –oveen voi laittaa lasten töitä esille, jolloin mustat muovit eivät näytä rumilta.

 

Taulukko 13 Daghemmet Laban. Teknisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

4. Tekninen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

4.1 Tilan esitystekniikka mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

4,5

5

10

4.2 Tilan TVT-laitteisto (tabletit, tietokoneet, lisälaitteet) mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

5

4,5

-11,1

4.3 Tilan TVT-laitteiston saatavuus (tabletit, tietokoneet, lisälaitteet) mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

4,3

4,5

0

4.4 Tila mahdollistaa pedagogisen dokumentoinnin tekemisen sähköisellä alustalla

4,5

5

10

Tekninen näkökulma keskiarvo

4,6

4,75

 

 

Teknisiin laitteisiin ei tehty Labanissa muutoksia, kuin aistitilan osalta. Aistitilaan hankittiin värivalotykki, valopöytä sekä valokuutioita. Viereisessä tilassa oli jo ennen muutostöitä projektori sekä dokumenttikamera. Syksyn aikana iPadien käyttöryhmässä on lisääntynyt ja niitä kaivattaisiin tällä hetkellä enemmän.

 

              IPadeja kaivattaisiin lisää, jotta pienryhmien käytössä olisi omia laitteita

”Kaikki laitteet saatavilla ja hyvässä järjestyksessä (kaapeissa nimetyt paikat johdoille ja kaukosäätimille”

 

Labanissa tehtiin suuri työ tilojen järjestelyssä. Nyt kaapeissa on kaikille tarvikkeille omat paikat. Esimerkiksi kaapissa, jossa valokuutioiden johdot sijaitsevat, lukee ovessa kaapin sisältö ja hyllyn reunassa vielä, johtojen kappalemäärä, sekä mihin ne kuuluvat.

 

Taulukko 14 Daghemmet Laban. Paikallisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

5. Paikallinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

5.1 Päiväkoti hyödyntää paikallisia kulttuurilaitoksia ja muuta rakennettua ympäristöä oppimisympäristönään

3,5

4

12,5

5.2 Päiväkoti hyödyntää lähiluontoa oppimisympäristönään

3,5

5

30

5.3 Tila mahdollistaa oikeaan maailmaan liittyvien autenttisten kokemusten tarjoamisen (mahdollisuus oikean maailman ilmiöiden tutkimiseen/ kokemiseen)

4

3

-33,3

5.4 Tila mahdollistaa päiväkodin painotusalueen mukaisen toiminnan toteuttamisen (mikäli päiväkodilla ei ole painotusaluetta, siirry seuraavaan kysymykseen)

     

5.5 Tila mahdollistaa paikallisten erityispiirteiden hyödyntämistä oppimisessa

3

3

0

Paikallinen näkökulma keskiarvo

3,5

3,8

2,3

 

Labanissa on paljon leluja ja tarvikkeita, mutta tila ei silti mahdollista autenttisia kokemuksia kovin hyvin (5.3).

Vähän mahdollisuuksia tutkimiseen. Toisaalta autenttisia tutkimuksia tehdään paljon lähiympäristössä”

Tämä on osa-alue, joka jäi kaikissa kohteissa turhan pienelle huomiolle.

 

Taulukko 15 Daghemmet Laban. Didaktisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

6. Didaktinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

6.1 Tiloja on mahdollista muokata toimintakauden aikana oppimistavoitteiden mukaisesti

3

5

40

6.2 Tila tarjoaa lapsille mielekkäitä ja merkityksellisiä haasteita ja ongelmia

3,5

4,5

22,2

6.3 Tila mahdollistaa liikunnan

4

4

0

6.4 Leikkivälineet vastaavat lasten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita

3,5

5

30

6.5 Tila mahdollistaa leikkien rakentamisen lasten omien leikkialoitteiden mukaan

3

4,5

33,3

6.6 Tila joustaa leikkien mukaan ja leikkien on mahdollista liikkua

3

4,5

33,3

6.7 Leikkivälineet ovat lasten saatavilla (lelut, pelit, kirjat)

3

4,5

33,3

6.8 Muut tarvikkeet ovat lasten saatavilla (askartelutarvikkeet, muovailuvahat, yms.)

3,5

5

30

6.9 Leikkivälineitä on riittävästi

4

5

20

6.10 Tilat mahdollistavat pitkäkestoisen leikin (leikkejä ei ole välttämätöntä aina siivota)

2

4

50

6.11 Tila ja leikkivälinevalinnat mahdollistavat monipuolisesti erilaiset leikit

3

5

40

6.12 Tila innostaa lapsia tutkimaan ja kokeilemaan

2,5

4,5

44,4

6.13 Tila ja välineet mahdollistavat monipuolisesti eri aistien käyttöä toiminnassa

3,5

5

30

6.14 Tila mahdollistaa lasten ideoiden, leikkien ja töiden näkymisen tilassa

1,5

3,5

57,1

6.15 Tila kannustaa lapsia itsenäiseen toimintaan ja oma-aloitteisuuteen

3,5

5

30

Didaktinen näkökulma keskiarvo

3,1

4,6

32,9

 

Labanissa hankinnat painottuivat leikkivälineisiin. Suunnittelussa olisi voinut panostaa enemmän mittauksissa nousseiden asioiden parantamiseen, kuten tilojen yleiseen viihtyvyyteen (2.13) tai mahdollisuuteen tuoda lasten omia ideoita ja leikkejä esille (6.14). Vaikka kehitystä viimeksi mainitussa tapahtui 57,1%, on arvo 3,5 edelleen alhainen verrattuna muihin osa-alueisiin. Labanin henkilökunta on kuitenkin tyytyväinen muutoksiin ja heidän mukaan mukaan lasten omatoimisuus ja osallisuus ovat parantuneet ja tila on selkiytynyt.

 

 

 


Johanna Latva


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •