Värkkäämällä maailma haltuun - iloa ja innovointia oppimiseen

Luotu: 20.02.2019

 

Hankkeessa tuodaan Maker-kultturia helsinkiläisiin kouluihin ja kehitetään Makerspace-oppimisympäristöjä muotoilukasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa painotetaan luovaa innovaatiotoimintaa, yhdessä tekemisen kulttuuria, oppimiskeskeskeistä teknologiaa ja algoritmisen ajattelun kehittymistä. Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa huomioiden kunkin koulun omat toiveet, tarpeet ja tilaratkaisut. Makerspace-tilat toteutetaan olemassa olevia kaulusteita hyödyntäen siten, että maker-toiminnan tarpeet tulee mahdollisimman monipuolisesti huomioiduksi. Tilojen varustelussa ja välineiden hankinnassa huomioidaan Maker-pedagogiikan eri menetelmät, luovien projektien tarpeet ja oppilaiden ja opettajien toiveet. Maker-kulttuurin jalkauttamista tuetaan projektikouluttajan avulla.

 


Projektikorttiin

Perustaja: Leenu Juurola

OtsikkoKirjoitettuKommentteja

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •