Musiikkilukion oppimistilojen osallistavan ja monipuolisen käytön kehittäminen

Skapad: 05.11.2014

Kaustisen musiikkilukio toteuttaa hanketta aktiivisessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian laitoksen kanssa. Yliopiston puolesta hankkeessa ovat mukana professori Marja Kankaanranta sekä oppimisympäristöistä tutkimusta, väitöskirjaa tekevä tutkija FM Tiina Mäkelä.
Jyväskylän yliopisto on hallinnoinut Systech-hanketta ja sen sisällöstä ja tuloksista olemme hankkeen alkuvaiheessa saaneet erityistä panostusta ja kannustusta.

Kun käynnistimme hanketta Kaustisen kunta osallistui Oulun yliopiston Arkkitehtiopiskelijoiden kanssa Kaustinen Center -hanketta. Tässä hankkeessa ideoitiin Kaustisen ympäristöä laajemminkin. Musiikkilukion opiskelijat opettaja Maria Ketun johdolla osallistuivat ympäristöhankkeeseen. Näin musiikkilukiolaisten näkemys ulkoisen oppimisympäristön osalta kartoitettiin ja huomioitiin suunnittelussa.

Hankkeen keskeinen tavoite on arvioida laaja-alaisesti koko musiikkilukion oppimisympäristöä ja toteuttaa arvioinnin kautta nousevat toiveet.

Koko hanke on tehty laajassa yhteisöllisessä hengessä. Hankkeen aikana on pyritty kuulemaan kaikkia oppimisympäristön käyttäjiä: opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilöstöä.

Musiikkilukion toiminta, oppimisympäristö käsittää lukion monipuolisen rakennuksen sekä naapurissa sijaitsevat perusopetuksen uudet ja uudistetut tilat. Perusopetuksen tiloissa on kuvataiteen, fysiikan ja kemian opetustilat sekä alakoulun tiloissa kouluruokailutila.

Musiikkilukion opetustiloina käytetään naapurissa sijaitsevaa Urheilutaloa sekä Kansantaiteenkeskuksen salia.

Musiikkilukion oma rakennus on kuitenkin henkilöstölle oma kotipesä, jonka rakentamista, laajentamista ja uudistamista on tehty neljässä eri vaiheessa: vuosina 1978, 1985, 1994 ja 2005. Tämä hanke keskittyy polveilevan, monikäyttöisen "kotipesän" uudistamiseen nykyistä toimivammaksi.

Koska perustiloja on laajennettu useaan kertaan, sisustusta ja kalustusta on hankittu eri aikakausina. Hankkeessa yksi tavoite oli tilojen toimivuus, kodikkuus ja monipuolista opiskelijalähtöistä oppimista tukevaa.

Alusta lähtien hankkeeseen haluttiin mukaan tutkiva ote. Yliopiston kanssa tehtävä työ mahdollistaa verkostoitumisen muihin oppimisympäristöä koskeviin hankkeisiin sekä tutkimustulosten kautta vaikuttavuutta hanketyölle.

Hankkeessa mukana oleva tutkija on ollut mukana Jyväskylän lukion vastaavassa hankkeessa. Asiantuntemus yliopistosta on ollut myös erittäin tärkeä hankkeessamme.

Tutkijan kanssa musiikkilukion hanke on aikataulutettu, mutta varsinainen hanke on toteutettu laajalla rintamalla yhteisössä.

Musiikkilukion rehtori toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeella on ohjausryhmä, johon kunnanhallitus on nimennyt opettajia, opiseklijoita sekä luottamushenkilöitä. Ohjausryhmän rooli on hallinnoida hanketta, seurata taloutta sekä arvioida hankkeen kokonaisuutta.

Hankkeen varsinainen toimintaryhmä on oppimisympäristötiimi, jossa rehtorin lisäksi on ollut 2-3 opettajaa ja opiskelijoita eri vuosikursseilta, 4-5 opiskelijaa.

Koska tavoitteena on osallistaa kaikki hankkeeseen, hanketta on käsitelty säännöllisin väliajoin myös koulukokouksissa. Ryhmänohjaajat ovat koonneet säännöllisesti palautetta vuosikursseittain. Rehtori myös pyytää aika ajoin Wilma-viestillä ideoita ja palautetta opiskelijoilta. Wilman kautta hankkeen aikana onkin saatu toteutettavia ideoita ja näin kaikki kokevat tulleensa kuulluiksi.

Musiikkilukion oppimisympäristö on hyvin persoonallinen, sillä tiloja käytetään arkisin klo 7-22 ja viikonloppuisin opiskelijoiden innostuksen mukaan. Tilat ovat haastavat myös lukion erityistehtävän vuoksi. Musiikkilukiossa on paljon pienryhmä- ja suurryhmäopetusta.

Musiikkilukion tilat ovat ahkerassa käytössä. Opiskelijat hyödyntävät tiloja iltaisin nuorisotilojen tapaan mutta myös ihan oppimistiloina: koulutehtävien tekeminen ja musiikin harjoittelut.

Keskeiseksi toiveeksi nousi viihtyvyys, monikäyttöisyys, kodikkuus ja muunneltavuus.

Hanke on ollut hyvää jatkoa Kaustisen musiikkilukion toteuttamalle Laitteet ja ohjelmistot -koordinointihankkeelle. Ko. hankkeessa oppimisympäristöjä tutkittiin opetusvälineiden ja pedagogisen käytön näkökulmasta. Samanaikaisesti ilmestyi Turun yliopistossa (2012) KM Marko Kuuskorven väitöstutkimus Tulevaisuuden oppimisympäristö on käyttäjälähtöinen ja muunneltava tila. Siinä oli hyvä teoreettinen tutkimus hankkeemme taustaksi.

  


Visa projekt

Grundare: Taina Lehtonen

TitelDatumKommentarer
Tutkimus hankkeen tukena ja asiantuntemuksena23.04 2017
klo 20:26
0
TALKOOSIIVOUS KOKO KOULUSSA16.04 2017
klo 21:35
0
VERHORATKAISUN MERKITYKSELLISYYS15.04 2017
klo 01:13
0
MEDIASTUDION UUDISTUS14.04 2017
klo 23:47
0
OPPIMISTILOJEN KATTAVA VALOKUVAUS13.04 2017
klo 23:04
0
OPPIMISYMPÄRISTÖN KATSELMUSKÄVELY13.04 2017
klo 22:42
0
Uusia kaiuttimia13.04 2017
klo 14:10
0