INNOvatiiviset oppimisympäristöt Espoon varhaiskasvatuskessa

Luotu: 02.02.2018

Innostavat Oppimisympäristöt (INNO-projekti) on Espoon kaupungin Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja Svenska bildninstjänstin yhteinen projekti, jonka avulla parannetaan pienten päiväkotien oppimisympäristöjä erityisesti liikunta- ja leikkipedagogiikan näkökulmasta.

Projektissa on mukana 7 kunnallista suomenkielistä päiväkotia ja 3 ruotsinkielistä päiväkotia.

Projektin aikana pilottipäiväkotien oppimisympäristöjä arvioidaan yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Arviointien perusteella suunnitellaan uusia tapoja hyödyntää tiloja liikkumiseen tai leikkimiseen. Suunnitelmat toteutetaan yhteistyössä lasten ja aikuisten kanssa. Toimintamallista luodaan yhteinen käytäntö, jota voidaan hyödyntää muissakin varhaiskasvatusyksiköissä.

Projektin tavoitteena on myös löytää ja testata arviointikriteereitä ja -menetelmiä päiväkotien oppimisympäristöjen suunnitelmallisen muokkaamisen tueksi

Projektissa hyödynnetään sekä digitaalisia että perinteisiä pedagogisia menetelmiä. Lähtkohtana on käyttää lasta osallistavia toiminnallisia menetelmiä oppimisympäristöjen arvioinnissa, ideoinnissa ja toteuttamisessa.  kohteet huomioiden. Tavoitteena on laaja-alaisen oppimisen eri osa-alueiden näkyväksi tuominen projektiluontoisessa ja käytännönläheisessä toteutuksessa.

 

 


Projektikorttiin

Perustaja: Saara Salo

OtsikkoKirjoitettuKommentteja
INNO-projektista uusia ideoita varhaiskasvatuksen arkeen20.02 2018
klo 12:28
0

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •