Mun päiväkoti - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


On aika tarkistaa kurssia..

(Publicerat 26.06 2018 klo 14:27)

MUN PÄIVÄKOTI - hankkeessa on työskennelty tiiviisti kevään ajan, joten on aika tarkistaa kurssia ja katsoa missä mennään.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä olemme edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kevään aikana opiskelijat keräsivät tietoa päiväkodeista kehittämistyön pohjaksi.

Kehittämispäiväkodeista keräämänsä tiedon sekä teoriatietoon ja jo olemassa oleviin ratkaisuihin tutustumisen pohjalta työstivät alustavia ideoita oppimisympäristöihin. Ideoita esiteltiin kehittämispäiväkotien väelle toukuun alussa järjestetyssä kehittämispäivässä. Kehittämispäiväkotien väki otti ideat innolla vastaan. Positiivisena nähtiin opiskelijaryhmien moniammatillinen yhteistyö ja sitä kautta ympäristöjen ideoinnissa esiin tuleva varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vaatimusten näkyminen ympäristöjen suunnittelussa.Yhteinen työskentely jatkuu syksyllä. Päiväkotien kesälomien jälkeen opiskeljoiden ideoista kerätään palautetta lapsilta jatkotyöstämisen pohjaksi.
 
Kehittämispäiväkotien yksikkökohtaisessa kehittämistyössä on kevään aikana kartoitettu kehittämisen kohteita yhdessä lasten, henkilöstön ja vanhempien kanssa. Lisäksi on tehty kehittämiskohteen osalta oppimisympäristöjen arvioinnin lähtötilanne. Joissakin päiväkodeissa ollaan jo aloitettu oppimisympäristöjen kehittämistä ja laajemmin ympäristöjä lähdetään muokkaamaan ensi syksynä. 
 
Toukokuun lopussa kerättiin kehittämistyöhön osallistuneilta opiskelijoita ja päiväkotien henkilöstöltä palautetta kevään kehittämistyöstä. Lisäksi käytiin hankkeen projektiryhmässä arviointikeskustelu hankkeen etenemisestä. Arvioinnin perusteella kehittämispäiväkodeissa ollaan tyytväisiä hankkeen etenemiseen.Sekä opiskelijat että kehittämispäiväkotien edustajat olivat pääosin tyytyväisiä keskenäiseen yhteistyöhön. Kehittämispäivien koettiin tukeneen hankkeen etenemistä omassa yksikössä. Kehittämispäiväkotien edustajat toivoivat jäljellä olevalta hankeajalta lisää ajatusten vaihtoa ja keskustelua muiden kehittämispäiväkotien henkilöstön kanssa. Tätä on luvassa syksyllä, kun kokoonnumme taas yhteisen kehittämistyön äärelle. 
 
Kurssi on tarkastettu, jatkamme matkaa suunnitelman mukaisesti.

 


Kati Vähäkuopus


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •