Leikki. luonto ja digi lasten osallisuusväyliä

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


Rauhalan päiväkodissa kahden tunnin ajan tiivistä tavoitekeskustelua 4.12.18

(Kirjoitettu 21.12 2018 klo 15:57)

Koordinaattori osallistui ti 4.12.18 Rauhalan päiväkodin lto-tiimiin. 

Kävimme yhdessä muun muassa läpi design-pedagogiikan käsitettä ja erityisesti DOP-oppimispolkua. Päiväkodissa on Vihreä lippu -osaamista ja korkea motivaatio lähiluonnon ja -ympäristön haltuun ottamiseksi. Ilmiöoppimisesta oli jonkin verran tietoa ja kokemusta. Kuten Kotilon päiväkodissa, Rauhalassakin, pohditaan ilmiön valintaa ja tutkimista erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta. Tavoitteena on saada lasten osallisuus näkymään koko prosessin ajan. Kovasti on jo odotuksia Itä-Suomen yliopiston kanssa 31.1.19 järjestettävälle seminaarille.

Design-pedagogiikka tulee olemaan Rauhalan kehittämisessä menetelmä luonnossa oppimisen lisäämiseen. Yksi kevään tavoitteista on hyödyntää useammin päiväkodin omaa takapihaa ja löytää jokaisen kasvattajan luonteva tapa toteuttaa luontokasvatusta ja tutkimista lasten kanssa. Keskustelimme paljon sensitiivisestä vuorovaikutuksesta, jolla on ihmettelyyn tarttumisessa vahva rooli. Mukana lto-tiimissä olikin yksi varhaiskasvatuksen vuorovaikutusmentoreista.

Kotilon päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää, joissa lapset ovat tällä hetkellä 1-5-vuotiaita. Kasvattajia on yhteensä 6, ja vuoden 2019 alusta 7. Lapsiryhmien ja tiimien tavoitetilat muodostuivat näin ollen erilaiseksi lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Tavoitteita kirjattiin ja kirjataan vielä tarkemmin Kehittämisen portaisiin. Näitä tiimit käsittelevät vielä yhdessä lastenhoitajien kanssa.

Uudet digilaitteet herättivät kiinnostusta ja innostusta. Tämä on hienoa, koska siten myös niiden käyttöön ottaminen lasten kanssa nopeutuu. Laitteiden saatavuuttakin pohdittiin, jotta oppimisympäristö olisi mahdollisimman avoin, oppimiseen ja kokeiluun lasta houkutteleva.

Rauhalassa aletaan siis heti joulun pyhien jälkeen kirjaamaan lapsilta nousevia kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita, luokittelemaan niitä ja valitsemaan tutkittavia ilmiöitä. Päiväkotirakennuksen ulkopuolinen piha ja luonto suorastaan odottavat innokkaita tutkijoita!


Tiina Kääpä


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •