Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


OHJELMOINNILLINEN AJATTELU OSAKSI OPPIMAISEMAA

(Publicerat 04.03 2016 klo 14:05)

Noin sata perusopetuksen opettajaa sai mahdollisuuden lähes 40 eri koulusta tutustua ohjelmointiin KOODIPÄIVÄssä 2.3.2016 Helsingissä. Päivän aikana oli tarjolla sisällöltään vaihtelevia pajoja eri teemoista. 

 
Linda Liukas, ohjelmoinnillisen ajattelun sanansaattaja, avasi päivän inspiroivalla keynote-puheenvuorollaan. Maailmanrauha alkaa lastenhuoneista, sanoi Astrid Lindgren. Tämä ja muita viittauksia kirjallisuuteen kuultiin Linda Liukkaan luennolla opettajien koodipäivässä. Hänen oma suosikkikirjansa on Liisa ihmemaassa, koska Liisalle mikään ei ole mahdotonta. ”Melkein kaikki tapahtuu vahingossa, yllättäen ja odottamatta. Silti sattumalle kannattaa antaa mahdollisuus”, Linda kannusti opettajia tutkimaan ja kokeilemaan lasten kanssa. Video löytyy tallenteena hankkeen VLOGIsta ja on katsottavissa alla. 
    
VIDEO: Linda Liukas - ohjelmoinnillinen ajattelu perusopetuksessa
 
Päivä koostui osallistujalle kolmesta pajasta, joihin kukin etukäteen oli ilmoittautunut. Kaiken kaikkiaan pajoja oli viisitoista. Pajojen sisällöt vaihtelivat ohjelmoinnillisen ajattelun perusteista aina vaikeampaan mikrokontrollerien (Arduino, Rasperry Pi, Picaxe ja Robbo) ohjaamiseen. Lisäksi koko päivän ajan Aurinkolahden peruskoulusta opettaja oppilaineen esitteli Lego-ohjelmointia aulassa.
 
Ohjelmointiin tutustuttiin eri tasoisesti. Perustasolla ohjelmointiin vasta tutustuvat opettajat aloittelijoina oppivat ohjelmoinnin alkeita ohjatun liikkeen ja koordinaation avulla koodikerho-toiminnan esittelyssä. Lattiaan oli hahmoteltu maalarinteipillä ruudukko, jonka avulla osallistujia ohjattiin liikkeiden ja siirtymien ymmärtämiseen ja käskemisen merkityksen hahmottamiseen. Aloittelijoille opastettiin kahdessa eri pajassa myös code.org- ja scratch- alustat, joiden käytön myötä on hyvät edellytykset perustason ohjelmoinnin opettamiseen. Näiden lisäksi html-kielen perusteiden kautta oli mahdollisuus kurkistaa koodin sisään ja ymmärtää loogisen käskemisen periaatteet verkkosivujen tuottamisessa.

Perustason osaaville oli Robbo-robotin ohjaamista ja käskemistä ScratchDuino-alustalla, joka toi mielikuvan ohjelmoinnin vaikutuksista laajemmin ohjattaviin yksiköihin. Robbo on toiminnallisuuksiltaan hyvin yksinkertainen ja siten myös yksinkertainen käsitellä perusopetuksessa. Robbo on hieman Legoa edullisempi, mutta rakennettavuus ja laajennettavuus on toisaalta niukempi, mutta esim tunnistimien kautta mahdollisuudet kasvavat.

Hieman vaativampaan makuun oli tarjolla keskustelua ohjelmoinnin opettamisesta, ohjelmoinnin laajemmista mahdollisuuksista ja mm. erilaisten mikrokontrollereiden ohjausta ja mielikuvien rakentamista niiden mahdollisuuksista innovaatioteknologisena osana yhteiskuntaa. Esillä olivat Arduino, Rasperry Pi ja Picaxe. Nämä haastavamman tason välineet antavat mahdollisuuden laajamittaiseen kehittämiseen ja luovat mielikuvan koneen käskemisestä. Mikrokontrollerien tuominen perusopetukseen vaatii vielä aika paljon rohkeutta ja innovatiivista mieltä opettajalta, mutta niiden suomat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Siksi ne niin houkuttelevia ovatkin.
 
Lähtiessään osa opettajista kertoi saaneensa aiemmin syntyneeseen ahdistukseensa helpotusta koskien ohjelmoinnin opettamisen tulemista osaksi opetussuunnitelmaa syksyllä 2016.
 
Materiaalia:

 

Yhteistyöyritykset tapahtuman pajakoulutusten organisoimisessa (pro bono):

Juhani Kärki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •