Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2017

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


InnoVaka Hattula - Pedagogisin silmin

(Kirjoitettu 17.07 2018 klo 10:01)

 

”Se, minkä tuntee, jää mieleen. Se, mikä vain suoritetaan, unohtuu. Vaikka jokin asia on aikuisen mielestä miten onnistunutta tahansa, mutta lapsi ei pääse fiilikseen, ei hän siitä mitään muista tai opi. Mieti ja katso, miltä se lapsi näyttää. Mitä hän tuntee? Onko hän mukana? Mikä sen lapsen saa innostumaan, sitoutumaan ja uppoutumaan flowhun? Miten mä pystyn aikuisena tukemaan lapsen elämässä kokemuksia ja merkityksellisiä hetkiä, joista jää tunnejälkiä – ja joista syntyy sen myötä oppimiskokemuksia?”  - Hattulan Vasu / Kasvattajan kommentti-

 

Lapsi toiminnan keskiössä toimii suurena innovaattorina mukautuvien ja muuntuvien oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä kehittämisessä. Hankerahoituksen avulla saimme mahtavan tilaisuuden lähteä tarkastelemaan ja kehittämään yhdessä henkilöstön kanssa päiväkotimme avointa oppimisympäristöä, vahvistamaan vasun mukaista toimintakulttuuria ja toimintamenetelmiä. Meille on suotu loistava mahdollisuus yhteiseen unelmointiin, hullutteluun ja uuden suunnitteluun.

Osallisuus ja vaikuttaminen ovat tärkeässä roolissa koko hankkeen aikana. Myönteinen vuorovaikutus sekä hyvä yhteistyö lasten, perheiden, kasvattajien että muiden toimijoiden kanssa on hankkeen onnistumisen perusta. Kuuntelemisella, kompromissien tekemisellä ja yhdessä puurtamisella teemme oppimisympäristöihin tarvittavat muutokset ja lopputuloksista saamme nauttia pitkään.

Erilaisten oppimisympäristöjen pitää haastaa niin lapsia kuin aikuisiakin näkemään ja tekemään asioita toisin. Mielenkiintoa herättävät ympäristöt kannustavat lapsia monin eri tavoin mm. leikkimään, tutkimaan, kokeilemaan, hiljentymään, innostumaan, liikkumaan ja oppimaan. Tarvitaan pieniä toiminnan ja tapojen muutoksia sekä aktiivisesti arjessa mukana olemista että hetken tarttumista, sensitiivisyyttä kuunnella lapsia ja heidän tarpeitaan. Kehittämistyö näistä näkökulmista nostaa suunnitelmallisuuden ja vasun mukaisen tavoitteellisen toiminnan uuteen arvoonsa ja tukee siten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Hyvinvoivassa työyhteisössä nauretaan, keskustellaan, innostutaan, kannustetaan ja puhalletaan yhteiseen hiileen. On tärkeää nähdä ja aistia laaja-alaisesti asioita ja tapahtumia niin lapsen, huoltajien kuin kasvattajien kannalta. Sosiaalisen oppimisympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa on voimistunut koko ajan. On tärkeää tunnistaa ja arvioida miten huoltajat kokevat ryhmän ja päiväkodin tunneilmapiirin sekä miten arjessa kohdataan lapsi. Ympäristö vaikuttaa aina lapseen ja lapsi ympäristöönsä. Kaiken kaikkiaan ympäristöllä on merkittävä merkitys lapsen aktiiviseen toimimiseen ja oppimiseen.

Punaisena pedagogisena lankana koko hankkeen kannalta toimii vasu. Pedagogisen toiminnan viitekehyksessä osallisuus, yhteistyö, pedagoginen dokumentointi, laaja-alainen oppiminen, oppimisen alueet ja jatkuva arviointi tulevat kaikki näkyviin uusia oppimisympäristöjä rakentaessa.

Kevään aikana olemme päässeet jo hyvin vauhtiin suunnittelutyössä ja alkukesästä fyysisiä ryhmien oppimisympäristöjä on jo muokattu ahkerasti. Mutta nyt nautimme kesän helleaallosta ja starttaamme elokuussa uusi kausi tuorein voimin ja kujein.

 

 


Sari Sahlman


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •