Mun päiväkoti - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Mun päiväkoti hankkeen toiminta on täydessä vauhdissa

(Publicerat 03.04 2018 klo 15:43)

Mun päiväkoti - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina hanke, josta käytämme lyhyesti nimeä MUN PÄIVÄKOTI - hanke, on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Hanke on yhdeksän kunnan yhteishanke, jossa on mukana yhteensä 15 kehittämispäiväkotia päijäthämeen alueelta. Teemme yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kalustemuotoilun opiskelijoiden sekä sosiaali - ja terveysalan laitoksen  sosionomiopiskelijoiden kanssa. Hankkeessa on mukana 15 kalustemuotoilun opiskelijaa sekä 15 sosionomiopiskelijaa opettajiensa ohjaamina.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja oppimisympäristöihin niin, että lapset toimivat kokemusasiantuntijoina oppimisympäristöjä kehitettäessä. Opiskelijat ovat maaliskuun aikana jalkautuneet seitsemään kehittämispäiväkotiin moniammatillisina pienryhminä keräämään tietoa siitä, mitä kehittämiskohteita oppimisympäristöissä on henkilöstön näkökulmasta sekä lasten näkökulmasta. Lapset ovat päässeet ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja oppimisympäristöihin muovaillen, piirtäen, rakentaen ja kertoen ideoitaan opiskelijoille. Kerätyn tiedon pohjalta opiskelijat innovoivat uudenlaisia ratkaisuja oppmisympäristöihin.Opiskelijoiden innovoimista ratkaisuista valitaan jatkotyöstettävät ideat, jotka toteutetaan.

Ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi kukin kehittämispäiväkoti määrittelee oman kehittämisen kohteensa jota lähtevät omassa päiväkodissaan lasten kanssa työstämään. Kehittämispäiväkodit määrittelevät kehittämisen kohteensa alkukartoituksen jälkeen, jossa huomioidaan sekä lasten että henkilökunnan näkemykset. Kehittämiskohteen tarkennettua ympäristöjä lähdetään kehittämään yhdessä lasten kanssa, huomioiden lasten ajatukset, toiveet ja ideat. Lapset toimivat prosessin dokumentoijina alusta lähtien tieto - ja viestintäteknologisia laitteita käyttäen.

Sekä ammattikorkeakoulun innovaatiotyön tuloksia että päiväkotien kehittämistyön tuloksia testataan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä. Hankkeessa on luotu moniammatilliset kehittämisryppäät, joissa on kalustemuotoilun opiskelijoita, sosionomiopiskelijoita ja eri hankekuntien kehittämispäiväkotien henkilöstöä. Kehittämisryppäät kokeilevat, arvioivat ja edelleen kehittävät lutotuja ratkaisuja, jotta saadaan luotua erilaisiin yksiköihin soveltuvia ratkaisuja.

 


Kati Vähäkuopus


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •