Maatilaprojekti

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Maatilaprojekti ympäristötiedonharjoittelijan näkökulmasta

(Publicerat 21.06 2013 klo 11:03)

 Seuraavassa harjoittelija Perttu Kaltiolan kuvausta maatilaprojektista.

"Oheinen kuva havainnollistaa UBIKO-projektin pedagogisia periaatteita. Tämä kuva kertoo myös paljon siitä, millaisella rakenteella maatilaprojektia lähdettiin toteuttamaan. Mielestäni näistä jokainen vaihe näkyi käytännön tasolla maatilaprojektissa melko selvästi. Lopputuloksena jokainen ryhmäläinen oli oman aihepiirinsä asiantuntija ja tietämystä jaettiin ryhmien kesken.

Oppimisen kannalta maatilaprojekti antoi varmasti oppilaille paljon. Projektityöskentelyssä korostui niin yksilötyö kuin ryhmätyökin. Eri oppimisympäristöillä oli suuri rooli oppimisen kannalta. Projektin aikana hyödynnettiin koko solun voimavaroja todella monipuolisesti. Oppimisvälineitä hyödynnettiin myös monipuolisesti. Käytössä olivat ipadit eri ohjelmineen, oppikirjat, internet, henkilökohtainen tietopohja, keskusteleminen ryhmässä ja käytännössä kokeileminen muun muassa yrttien istuttamisen muodossa.  

Opettajan tärkein rooli mielestäni tällaisessa projektissa on ohjaajan rooli, joka antaa eväitä oppilaille oppia monipuolisesti. Opettajan asemassa korostuu tällöin taito ohjata koko ryhmää, mutta myös antaa sopivasti mahdollisuuksia yksittäiselle oppijalle. Omalle kohdalleni sattui melko haastava ryhmä, joka koostui vajaasta kymmenestä pojasta. Alkuasetelmat työskentelyyn eivät siis olleet kaikkein helpoimmat, mutta heti alusta asti näki, että oppilaat olivat todella hyvin motivoituneita työskentelyyn. Tästä syystä lähes jokainen ryhmäläinen antoi hyvän panoksen yhteiselle työlle. Tämän ryhmän kohdalla oli tärkeää antaa paljon pieniä välitavoitteita. Pitkäkestoinen työskentely tuotti osalle oppilaista vaikeuksia ja siksi motivointiin täytyi kiinnittää erityistä huomiota."  


Vuokko Kangas


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •