Monitoimijatalot-hanke

Blogin etusivulle | Projektikorttiin  |  Näytä kaikki blogit


Väliraportin jälkeen

(Kirjoitettu 18.04 2016 klo 08:56)

 

1. Hankkeen nimi: Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen, Pattasten koulu, Raahen kaupungin opetustoimi

 

 

 

 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

-tilat ovat kehittyneet: 3-4lk ja 5-6lk on nyt väliovella yhd. luokkatilat: pieni ja iso

 

-3-4 lk:n pienestä luokasta kalust. pienryhmätoimintaan soveltuva

 

-laadittiin mittarit joilla mitattiin opp. koulumotivaatiota ja viihtyvyyttä sekä oppimaan oppimista, mittaukset tehtiin huhtik. ja jouluk.

 

-erityislk 5-6 aloitti 2015 työskentelyn väliovella yhdistetyssä tilassa 6. lk kanssa. Yhteisopettajiksi eo ja lo. Erityisen tuen opp. sijoittuminen yleisop. ryhmiin LI ja KS.

 

-yläluokkien puolella erityisluokille yhteistyölk yleisop.

 

-koulun kehitt.ryhmä teki marrask. kyselyn yhteisopettajuudesta koko koululle

 

-huhtik. oppilaat tekivät Materiaalin kartoitus ja arviointi- tehtävän, jonka pohjalta tilattiin materiaaleja

 

-oppilaita haastateltiin kalusteista

 

-tietoa oppilaan kokemuksista kerättiin kahdella kyselyllä, jotka mittasivat opp. koulumotivaatiota ja -viihtyvyyttä sekä opp. kokemuksia itsestään oppijana

 

-vastaukset huomioitiin opetusta suunniteltaessa, jatkokyselyillä nähdään enemmän tuloksia

 

 

Miten hanke on käytännössä toteutettu?

 

-hankekoord. eo Taina Rinkinen ja aktiivisina toimijoina tiimissä lv 2014-2015 eo Minna Vuolukka ja lo Mari Siltala

 

-lv 2015-2016 koord. jatkaa Taina Rinkinen, tiimissä lo Mira Tornberg.

 

-tiimi on kok. 11 kertaa

 

-muistiot on kirjannut hankekoord.

 

-hanke alkoi kahden erityisluokanopettajan ja yhden luokanopettajan yhteistyönä 2014.

 

-toukok. 2015 saatiin lo 5-6 -luokkaan eo:n työpariksi

 

-tiedotettiin yläluokk. opettajia ja yhteistyöluokkatoiminta alkoi elok 2015

 

- 2014 yhteistoim. ja inklusiivisiin oppimat. ja työtapoihin tutust., saadut tiedot huomioon kevään 2015 hankinnoissa

 

-opp. mukaan suunn. kevät 2015

 

-opp. osallistamisesta suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan

 

-osallistamisen mallia kehitetään koko hankkeen ajan

 

-alussa laadittiin mittarit, joilla kerätään tietoa opp. koulumotivaatiosta ja -viihtyvyydestä -motivaation muutoksia seurataan mittareilla, havainnoinnilla ja kokemuksien kirjaamisella

 

-mittareita kehitetään hankkeen ajan

 

 

 

Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

Laadituilla mittareilla on saatu tietoa ja arvioitu oppimisympäristön vaikutusta oppilaan koulumotivaatioon ja -viihtyvyyteen. Jatkomittaukset tehdään keväällä 2016 ja syksyllä 2016.

 

Opettajat ovat myös haastatelleet ja havainnoineet oppilaita.

 

 

Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille?

 

Hankkeesta on tiedotettu syksyllä 2014 ja keväällä 2015 koulun henkilökunnalle henkilökuntakokouksissa, vanhemmille syksyllä 2014, keväällä 2015 ja syksyllä 2015 wilman kautta ja vanhempainilloissa sekä oppilaille oppitunneilla. Syksyllä 2015 hankkeesta on tiedotettu julkisesti myös Raahen kaupungin nettisivulla.

 

 

 

Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

 

Tuloksista laaditaan raportti, joka sisältää käytetyt mittarit, kartoitukset ja tulokset. Tulokset ovat kaikkien koulun opettajien käytössä oman työnsä ja oppilaiden oppimisympäristön kehittämiseen. Jatkossa tuloksia voidaan levittää laajemmin Raahen kaupungin alueella. Hanke on vielä kesken joten tulokset eivät ole vielä valmiit. Mittareita kehitetään koko hankkeen ajan ja saatuja kokemuksia kootaan raporttiin koko hankkeen ajan.

 

 

 

 

 


Taina Rinkinen


Kommentit (0):


Kirjaudu sisään palveluun, mikäli haluat lisätä oman kommentin.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •